Voorstellen Zinkiet

Zinkiet –  Kracht
Kracht wordt in de westerse cultuur vaak als een mannelijke kwaliteit beschouwd. Echter in de oosterse tradities, met name de Vedische tradities van India, is kracht het terrein van het vrouwelijke, van de manifeste goddelijkheid. Om onze kracht aan te boren, hebben we toegang nodig tot die chakra’s die het meest bekend zijn voor de meer wereldse typen en het minst bekend voor de meer spiritueel afgestemde typen (in een bepaald stadium op hun pad). Als de bovenste chakra’s worden onderzocht door degenen onder ons die van het spirituele licht houden worden de onderste drie chakra’s, die aanvankelijk overleving, seksualiteit en agressie beheersen, vaak van secundair belang. Spiritueel ingestelde individuen zullen later op de reis van groei terugkeren naar de onderste drie chakra’s. Omdat ze zich realiseren dat door die centra ons spirituele licht kan stralen in de wereld waar het het meest nodig is. We kunnen de inhoud van die chakra’s door spiritueel werk transformeren en ze in staat stellen houders te worden van een andere frequentie – van gemeenschap, erbij horen, creativiteit en heilige seksualiteit, van integriteit en gezonde grenzen die een meer functionele gemeenschap ondersteunen.

Het is in de ‘neerwaartse reis’ nadat de opwaartse reis van transcendentie overgaat in de meer omvattende reis van transformatie dat we onze spiritualiteit beginnen te ervaren door de lagere chakra’s op een zeer rijke en bekrachtigende manier. Dit zal vooral het geval zijn als je een ‘sterrenkinderen’ bent. In wezen zijn dit zielen die op aarde incarneren en die niet echt het gevoel hebben dat ze hier niet zozeer thuishoren maar eerder in de sterren of hogere spirituele werelden waar ze voelen dat de energie veel meer is afgestemd op hun eigen licht. Maar misschien ben je meer een aards persoon van nature en is je toegang tot je lagere chakra’s al behoorlijk sterk. Je zoekt juist verbinding met en opening van je hogere chakra’s en zou je je bewuster willen openen voor de subtiele spirituele werelden. Het maakt niet uit van welke kant van het spectrum je komt in je benadering van heelheid, Zinkiet gaat je helpen.

Zinkiet is een ongelooflijke steen van ontwakende kracht door het bereiken van balans. Als je uit balans bent in de richting van de bovenste chakra’s, helpt het de energie naar de lagere centra te trekken, zodat je je licht fysiek kunt leven. Als je gevangen zit in de zwaarte van de lagere chakra’s en hulp nodig hebt voor wat verlichting om de de vrijheid van het hart te vinden maar ook het spirituele licht van de keel en het derde oog en de gelukzaligheid van universele verbinding via het kruinchakra dan zal Zinkiet je ook helpen. Het zal dan werken als een dynamietstoot voor je kundalinistroom, of spirituele levenskrachtenergie, en moedig het aan om langs je ruggengraat omhoog te komen, zodat je bewust toegang kunt krijgen tot je hogere chakra’s en de geschenken die ze brengen.

Zinkiet is meestal duur en niet gemakkelijk te vinden. Echter zelfs bij relatief kleine exemplaren zul je de kracht bijna onmiddellijk voelen. Vooral door diegene die van nature de neiging hebben om in de bovenste chakra’s te verblijven zal de opluchting van het opnieuw in balans komen en in de lagere chakra’s met de hulp van deze steen  diep worden gewaardeerd. 

Kristal Mandala - Lao Tzu & Zinkiet - Neerwaartse Energie

Zinkiet heeft een les voor ons die in de basis Taoïstisch is en dat is dat er in wezen maar één richting is. We kunnen dan wel op en neer, hoger en lager, hemel en aarde waarnemen, maar deze zijn verenigd. Geen van beide is onafhankelijk van elkaar, dus we kunnen in plaats daarvan proberen de middenweg te vinden en zo beide in evenwicht te brengen. Zinkiet werkt met dit bewustzijn om ons energieveld en onze geest in balans te brengen.

Zinkiet helpt om het energiekanaal dat langs de wervelkolom loopt, wat in de oude Vedische tradities van India de sushumna wordt genoemd, te zuiveren en te activeren. Hierdoor zal ons spirituele licht op steeds meer behulpzame en krachtige manieren tot leven komen in de wereld. Een van de manieren waarop Zinkiet ons helpt de mysterieleringen van de goddelijkheid van lichaam en geest te ontrafelen, is door zijn eigen creatie. Zinkiet is oorspronkelijk ontdekt als een natuurlijk kristal in New Jersey, VS. Later werd zinkiet ‘per ongeluk’ gevormd in de luchtschachten van een ontbonden zinksmeltfabriek in Polen. Deze ‘door de mens gemaakte’ kristallen gevormd in prismatische vormen zijn helderder van kwaliteit en met een breder scala aan kleuren, waaronder niet alleen de typische oranje en bruinrode tinten, maar ook levendige, heldere groenen. De vorming van een goddelijke helende steen door de zeer aardse omgeving van een oude fabriek is een humoristische weergave van de heling die zinkiet ons allemaal kan brengen. Namleijk het besef dat het goddelijke inderdaad bestaat in de stof, als we maar de ruimte geven voor het ontwaken. Het laat ook zien hoe het Goddelijke in elke situatie kan gebeuren – of het nu schijnbaar spiritueel in focus is of schijnbaar materieel, of het nu wordt verwacht of niet.

Het ontwaken zal inderdaad gebeuren, volgens de goddelijke timing en goddelijke wil. Soms op de meest onverwachte en onwaarschijnlijke manieren. Zinkiet helpt ons te beseffen dat hoewel we ons ooit hebben geïdentificeerd met onze spirit, of misschien met het andere uiterste, ons lichaam, we als mensen iets worden dat noch het een noch het ander is, maar beide omvat. We zijn goddelijke alchemie in proces, we zijn de balans tussen spirit en dier, we zijn een ziel in het proces van ontwaken als goddelijkheid. Het is nogal veel om op mentaal niveau in je op te nemen, vandaar dat de wijsheid van de Tao ons opnieuw ondersteunt met de leer dat zelfs een reis van een miljoen mijl begint met een enkele stap.

Meer lezen over de werking van Zinkiet