Spirituele wijsheid II Maria Magdalena & Aqua Aura Kwarts

Het Ontwaakte Lichaam

De spirituele wijsheid van Maria Magdalena & Aqua Aura Kwarts gaat over het Ontwaakte Lichaam. 

Na het lezen van de wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Vereniging tussen Lichaam en Ziel
Ons lichaam is de tempel voor onze Ziel waar we het goddelijke kunnen verkennen en verlichting kunnen ervaren. Je kunt het lichaam zien als een spirituele school met een vaste leraar (je aangeboren lichaamswijsheid), een spirituele gids die geduldig wacht om ontdekt te worden. De waarheid van het lichaam is betrouwbaar en het vertelt onze zielsverhalen, soms zelfs uit vorige, lang vergeten levens. Als we een bepaald stadium van onze zielsontwikkeling hebben bereikt, is er een verlangen om belichaamd te worden met het goddelijke. Dit is een volledige vereniging tussen Ziel en lichaam als één goddelijke geheel, een heilig huwelijk.

Zo leert de Ziel mededogen te hebben voor lijden en ontzag te hebben voor alles in het leven, plezier en pijn, de eenvoud en de complexiteit. Mededogen wordt geboren uit de ervaring van de Ziel via het lichaam. Het lichaam deelt zijn waarheden en zijn wijsheid en de Ziel zal het spirituele licht van binnen ontsteken, waardoor het gouden licht van innerlijke straling ontwaakt. Deze gouden innerlijke uitstraling is de unieke menselijke uitdrukking van goddelijkheid die het Christusbewustzijn is. Er is een soefi-mystieke leerstelling dat de ziel, gewend vrij rond te vliegen, terugdeinsde op Gods instructie om het fysieke lichaam binnen te gaan. Om de aanvankelijke tegenzin te overwinnen, zo luidt de lering, zongen de engelen en ging de geest, verleid door het geluid, het lichaam binnen en begon aan zijn reis om tot leven te komen.

De Ziel groeit door de verbinding met het lichaam en het lichaam ontwaakt en verkrijgt het leven.  Door deze verbinding van lichaam en Ziel ontstaat een uniek wezen, een goddelijk menselijk wezen. Het is  goddelijke alchemie een transformatie en versmelting. Er wordt veel van je gevraagd als je het transformerende pad van zelfgenezing en spirituele groei kiest om herboren te worden, maar het levert ook veel geschenken op. Aan de ene kant wil de Ziel vrij zijn van het lichaam en de pijn die het zal tegenkomen tijdens het leven maar aan de andere kant wil de Ziel ook graag het leven ervaren. 

Innerlijk conflict
Dit innerlijke conflict kan soms ondragelijk zijn maar het is het dilemma dat hoort bij een menselijk bestaan.  Bijna iedereen zal bewust of onbewust in dit conflict terechtkomen als de Ziel en het lichaam elkaar ontmoetten. Na verloop van tijd kan er juist interesse ontstaan voor het lichaam doordat men zich realiseert dat het lichaam veel wijsheid bezit en het vermogen om het goddelijke te ervaren en vorm te geven middels creatie. Zo kan die interesse uitgroeien tot bewondering, liefde en verwondering, en in toenemende mate mededogen. Het besef ontstaat dat het Goddelijke krachtiger wordt als Ziel en lichaam zich verenigen doordat door het lichaam het goddelijke licht kan schijnen. Dat licht kan anderen helpen hun weg te vinden. Het lichaam is zo bezien zelf zo groot en oneindig als de Ziel, het is ook op zichzelf al goddelijkheid. Het is gewoon het goddelijke in een andere vorm. Verlichting via het lichaam is een lang en kronkelend spiritueel pad en gebeurt gelijdelijk. In het proces komt de Ziel het lichaam binnen, het lichaam reageert door oude herinneringen en pijnen op te ruimen. Zo wordt het lichaam ruim en open zodat het meer bewustzijn en licht kan vasthouden. Het is levende spirituele alchemie die in ons plaatsvindt.

Bewustzijn van het Lichaam
Wij mensen zorgen voor spirituele transformatie, met een capaciteit voor steeds grotere transformatie naarmate we ons ontwikkelen, waarbij we geleidelijk het hele scala aan ervaringen als goddelijke uitdrukking accepteren. Het bewustzijn van het lichaam is hierbij een krachtig onderdeel. Als we ons niet langer dissocieren van ons lichaam maar gaan luisteren dan kunnen we ontvangen. Wat we zullen horen zijn de onvertelde verhalen van onze zielsgeschiedenis, uitgedrukt door het lichaam. Er kunnen herinneringen uit de kindertijd of andere levens zijn die door dromen, meditaties of tijdens rustige momenten van reflectie in ons wakende bewustzijn naar boven komen. Het kan ook zijn dat we indrukken ontvangen van symbolen, licht, kleur en geluid of sterke gevoelens van binnenuit waarnemen. We kunnen creatieve energie of diepe vermoeidheid voelen. Maar ook een emotionele waardering voor schoonheid of een verrassende golf van liefdevolle genegenheid voelen voor bijvoorbeeld een persoon, boom of een insect dat op een grassprietje landt. 

Het lichaam kan zijn verhaal ook vertellen door middel van liedjes of door grote gevoelens van verlies en hartstochtelijk verlangen. Onze intellectuele geest heeft misschien geen idee waarom we voelen wat we voelen, en dat is prima. Meestal, in ieder geval voor een tijdje, zal er angst zijn. Angst is een primaire spirituele leraar en we zullen spiritueel meesterschap vinden als we leren onze relatie met angst bewust te maken en te accepteren. Het lichaam is een meesterlijke ontvanger van energie vanuit hemel en aarde. Hoe bezielder je lichaam wordt en je het bewust gaat vertrouwen dan besef je hoe via je lichaam verbonden bent met het eco- en planetaire-systeem, het zonnestelsel en zelfs daarbuiten. Het is alsof je op een dag je tv aanzet en opeens heb je toegang tot ongeveer een miljoen kanalen. Het lichaam ontwaakt en ons spirituele kabelabonnement krijgt plotseling een enorme upgrade. We hebben onderscheidingsvermogen nodig om uit te zoeken in welke kanalen we geïnteresseerd zijn en welke met onzin gevuld zijn. Als we eenmaal een bepaalde mate van ontwaakte ontvankelijkheid hebben bereikt, zullen we genoeg spiritueel bewustzijn hebben om de echte van de reality-tv te onderscheiden.  Soms zullen we ontdekken dat een nieuw communicatiekanaal spontaan en natuurlijk voor ons toegankelijk wordt naarmate het lichaam ontwaakt. We ervaren dit als het Goddelijke rechtstreeks tot ons spreekt zonder tussenpersonen of belemmeringen. Het kan een meeslepend gevoel zijn in je hart als je naar muziek luistert of als je voelt dat alles leeft en barst van energie – er is zoveel goddelijke levenskracht die je onmogelijk kunt missen.

Transpersoonlijk spiritueel werk
Naarmate nieuwe kanalen van bewustzijn voor ons beschikbaar komen gaan we beseffen dat we niet alleen met onze eigen persoonlijke angsten en problemen te maken hebben. Omdat het nuttig is voor onze spirituele groei, beginnen we ons lichaam en ons zelf op een meer transpersoonlijke manier te ervaren. Op zeldzame kostbare verlichte momenten zelfs als een uitdrukking van de goddelijke bron. Alsof alles met elkaar verbonden is in één grote golf van energie en bewustzijn.  Op welke manier het zich ook manifesteert en wordt ervaren het is een ervaring van jezelf als meer dan je fysieke wezen. We zijn niet langer strikt geïdentificeerd met ons eigen kleine ik en richten ons meer op goddelijk avontuur en groei. Dit kan ons helpen angst los te laten en brutaler en gepassioneerder te worden in het ontdekken en het leven van ons potentieel. We kunnen onze angsten uitdagen en ingaan op het verlangen van onze ware innerlijke natuur die dit leven wil leven en vele soorten ervaringen wil hebben.

Kristal Mandala - Maria Magdalene & Aqua Aura kwarts - Goddelijke Alchemie

Toegang krijgen tot grotere kanalen van bewustzijn en ontvankelijkheid kan een grote uitdaging zijn. Bewust te blijven van onze energie in persoonlijke relaties kan moeilijk zijn. Grenzen stellen zonder jezelf van een ander af te sluiten is vooral moeilijk als je lichaam bijzonder gevoelig is.  Een andere uitdaging doet zich voor als er iets in ons opkomt waar we ons niet prettig bij voelen en moeite hebben om toe te geven of te accepteren dat het bij ons hoort (en niets met iemand anders te maken heeft). En dat is allemaal alleen in persoonlijke relatie. Als je hier nog een dimensie aan toevoegt en kijkt naar je relatie met je familiesysteem en de spirituele kwesties die je familie heeft geïncarneerd om als groep doorheen te werken, dan kan er een nieuwe bewustzijnslaag voor je opengaan.

Dit kan veel innerlijk werk vergen, en toch zou het jou en verschillende generaties voor en na jou kunnen bevrijden van de noodzaak om door te gaan met onopgeloste patronen van disfunctioneren. Je innerlijke werk kan zo bijdragen aan de spirituele bevrijding van een hele groep zielen. Dit is mogelijk door simpelweg je spirituele oog op het lichaam te oriënteren, op het licht dat binnenin groeit, te vertrouwen op de gevoelens, dromen, beelden en dansen of muziek die je lichaam voortbrengt, en de genezing door jou heen te laten gebeuren. Hiervoor is het nodig om je intellect  het proces niet te laten blokkeren maar wel bereid te zijn om in het proces deel te nemen met vertrouwen zonder het volledig te begrijpen. Het is ook van belang te weten wanneer je een pauze of rust nodig hebt of gewoon te leven en niet zo betrokken te zijn bij het proces.

In je centrum blijven
Het lichaam is de heilige tempel waardoor deze vaardigheden kunnen worden geleerd en toegepast voor heling. Laten we zeggen dat je vorderingen hebt gemaakt door het doolhof van gezinsdynamiek en het spirituele vermogen hebt verdiend om bewust om te gaan met het hele menselijke collectief. We leren ons bewust te blijven van opstanden, terroristische acties, machtsspelletjes, reclame en politieke manipulaties. Je hebt een sterk anker nodig om standvastig in je centrum te blijven terwijl alle ‘heisa’ om je heen gaande is. Op dit niveau van persoonlijke groei en spirituele kracht hebben we te maken met angst op een veel intenser niveau, minder persoonlijk en meer collectief. Er is een hoge mate van persoonlijk bewustzijn en geaardheid in het lichaam nodig om geen weerstand te voelen noch in te storten in het collectieve bewustzijn van de mensheid. Naarmate de uitgestrektheid van het lichaam ons meer bewust wordt, realiseren we ons dat het voor ontwaakte mensen mogelijk is om ongelooflijk bekwame helers te worden. Door op de wijsheid van het lichaam te vertrouwen, kunnen we door ons eigen persoonlijke werk de planeet helen. Je wordt alleen naar de hogere niveaus van dit werk geleid als je onder de bewuste bescherming staat van een spirituele leraar die je in de gaten kan houden en je in zijn bewustzijn kan houden, en een deel van het gevaar van overweldiging voor je absorbeert als dat nodig is.

Bewust verbonden zijn met geascendeerde wezens is essentieel voordat we aan transpersoonlijk spiritueel werk beginnen. Dit kun je niet afdwingen maar het gebeurt op natuurlijke wijze terwijl we groeien.  Wanneer we ons echt verbinden met het ontwaken van het lichaam, wordt het leven meer geïnspireerd. Je voelt je misschien gedwongen een ​​dagboek bij te houden, te dansen, kunst te maken of op een andere manier bewust uit te drukken wat er in je innerlijke wereld gebeurt zonder het (in eerste instantie) te begrijpen. Je kunt een intuïtief gevoel hebben dat je leven zich ontvouwt naar een groter plan zonder een concreet begrip te hebben van wat er met je gebeurt en waarom op dit moment. Misschien krijg je aanwijzingen om je proces te begrijpen in dromen, meditaties of tijdens dans of yoga of misschien ook niet. Deze ervaringen van aanwijzingen of het gevoel te moeten vertrouwen zonder begrip, zijn communicaties van het ontwaken van je lichaam. Als je voelt dat dit op jouw van toepassing is, dat je leven aan het veranderen is, dan komt de Ziel het lichaam binnen en transformeert actief door je lichaam. Het is de goddelijke alchemie van lichaamsontwaking die plaatsvindt.

Je geeft je leven over aan een goddelijk genie.  Je bent bereid om alle branden en draken die je tegenkomt het hoofd te bieden, en er zullen zeker uitdagingen zijn die je op je grondvesten doen schudden. Dat is hoe we leren om door angst heen te werken. Stap voor stap confrontaties aangaan op een gepaste manier, ondersteund door onze spirituele kennis. Zo leren we onze wijsheid te vertrouwen en toe te passen op alles dat een uitdrukking van het goddelijke is. Zelfs de uitdagende personen die helemaal geen goddelijkheid lijken te bevatten. Juist zij bieden je de kans om je angst onder ogen te zien en geven je de mogelijkheid om te groeien door er bewust en met liefde mee om te gaan.

Gevoeliger worden voor energie
Terwijl het lichaam ontwaakt, worden we gevoeliger voor energie – zowel constructief als destructief. Dit komt omdat we lagen afpellen en leren open te staan ​​voor alles wat er is, het leven volledig te omarmen om verlichting te bereiken. Bij het ontmoeten van pijn of wreedheid is dit zeker zwaar maar het is veel nuttiger dan de fysieke wereld te zien als een afleiding die moet worden overwonnen. Dit laatste kan ertoe leiden dat we ons terugtrekken uit het leven in plaats van te beseffen dat onze spirituele groei bedoeld is om in de wereld aanwezig te zijn en haar te dienen. Dit besef opent ons voor grotere gelukzaligheid maar ook grotere duisternis. Je kunt overweldigd worden door negativiteit die niet van jezelf is maar een aanval van lagere energieën die nog niet zijn opgelost in jezelf. Dit is een symptoom van je onvermogen om je vibratie volledig vast te houden en maakt je kwetsbaarder voor de negativiteit van de wereld om je heen. Het beste advies om je op zulke momenten staande te houden is je te concentreren op het opbouwen van je persoonlijke goddelijke verbinding met alles wat je hart ontroert. Geef je over aan de hogere spirituele kracht die het sterkst tot je spreekt (bijv. God, Christus, Maria Magdalena, muziek, het Universum, yoga, de Godin, Moeder Natuur) en vraag om goddelijke bescherming en om gesteund te worden door onvoorwaardelijke liefde. Vraag de wezens die onvoorwaardelijk van je houden om je te begeleiden en bij te staan.