Voorstellen Maria Magdalena

Lichamelijk ontwaken

Het ontwaakte vrouwelijke

Maria Magdalena wordt in verschillende geschriften erkend als de eerste en meest geliefde apostel van Jezus Christus. In de christelijke leringen is ze een machtige maar soms controversiële figuur. Er is enige discussie over of ze zich bezighield met prostitutie. Over haar persoonlijke relatie met Jezus wordt gespeculeerd, hoewel algemeen wordt aangenomen dat zij zijn metgezel en apostel was en in ieder geval een belangrijke ondersteunende figuur in zijn leven, en hoogstwaarschijnlijk ook zijn minnaar. Wat we ook mogen denken van de verschillende details van haar leven, haar zielelicht blijft zoals het is. Maria Magdalena heeft haar eigen unieke vibratie.

Christusbewustzijn
Haar vibratie is krachtig en ze draagt de kwaliteiten van toewijding aan liefde, onafhankelijkheid en kracht. Haar boodschap is dat we door hartstochtelijke toewijding het Christusbewustzijn kunnen ontvangen. Dit betekent dat als we het emotionele lichaam reinigen we het goddelijk bewustzijn kunnen ontvangen dat op zijn beurt ons emotionele lichaam kan vullen, door angst te vervangen met kennis en liefde, en uiteindelijk via ons kan uitstromen naar de wereld om ons heen. Zo worden wij het kanaal voor die liefde en dat bewustzijn.

Maria Magdalena helpt ons bij het loslaten van schaamte veroorzaakt door onze overtuiging dat we het Goddelijke niet verdienen en verlaten zijn door het Goddelijke. Haar energie brengt ons tot de kern van dit ondermijnende geloofssysteem dat ons tegenhoudt om het goddelijke te zoeken dat constant naar ons reikt. Maria Magdalena helpt ons de verwonding van die diepe schaamte los te laten en te beseffen dat we liefde en toewijding waard zijn en dat onze goddelijke toewijding met liefde zal worden ontvangen en beantwoord. We kunnen ons voeden met onze spirituele passie die zo een levende aanwezigheid in ons lichaam wordt. Maria Magdalena leert ons ook hoe we ons tegelijkertijd waardig en toegewijd kunnen voelen. In het westen waar vrouwen zo hard hebben gevochten voor onafhankelijkheid en zelfstandigheid kan toewijding als iets  verschrikkelijks worden gezien hoewel het voor sommigen een welkome afkoeling van het ego is.

Toewijding cultiveren
Als je worstelt met het concept van toewijding, dan kun je beginnen met wat goed voelt, durf het te proberen en ben toegewijdt aan dat wat geen agenda voor jou heeft anders dan je eigen verlichting. Dat wat je toewijding waard is en met onvoorwaardelijke liefde zal reageren, zou de aarde, het universum, muziek, kunst, yoga kunnen zijn. Je kunt toegewijd zijn aan een spirituele leraar mits je voelt dat je in harmonie bent met je eigen hart. Op een bepaald punt kan die relatie met een leraar je spirituele groei eerder belemmeren dan dienen. Een wijze leraar zal je helpen om het goddelijke in jezelf te vinden in plaats van alleen het goddelijke in hen te eren.

Maria Magdalena kan ons helpen te onderscheiden wie onze toewijding niet zal misbruiken, maar in plaats daarvan deze zal eren en ons zal inspireren en steunen op onze eigen unieke goddelijke reis. Ze eert de spirituele kracht in elk individu en is toch volkomen toegewijd aan een bewustzijn dat de individualiteit te boven gaat, dat de bron van liefde zelf is. Ze is gepassioneerd door liefde, de machtsspelletjes die de oprechte stroom ervan belemmeren, lokken een heilige woede in haar uit, waarvan het vuur onwaarheid kan wegbranden en de waarheid kan onthullen.  Ze draagt ​​de vibratie van kracht en onafhankelijkheid, absolute toestemming om zichzelf te zijn, of dat nu sociaal geaccepteerd is of niet, en het besef dat de bron van alles in alles aanwezig is, als dezelfde bron.

Haar energie helpt bij het helen van spirituele minderwaardigheids-complexen en stelt ons in staat om het goddelijke licht in de hele schepping te aanbidden, ook in onszelf. In het Nieuwe Testament van de Bijbel is er een verwijzing naar Jezus die Maria Magdalena genas, waardoor zeven demonen uit haar wegtrokken. Je zou het kunnen zien als  de genezing en bevrijding van de ‘demonen’ van de zeven chakra’s van het lichaam en wel de bevrijding van angst, schuld, schaamte, verdriet, leugens, illusie en gehechtheid. Het was een goddelijke genezing die haar voorbereidde op het ontwaken van het lichaam. Terwijl dit proces zich in ieder van ons ontvouwt,  ook al is het op een iets minder directe of dramatische manier, zal ook ons waarnemingsvermogen ontwaken. We zijn in staat om gemakkelijker waar te nemen wanneer er minder psychologische en emotionele rommel in ons is. Als we opruimen, gaan we open.

Psychisch ontwaken
Als je je voelt aangetrokken tot  Maria Magdalena, zelfs zonder te weten waarom, dan ben je misschien al in dit heilige proces van lichaamsontwaking en misschien zelfs aan de vooravond van een psychisch ontwaken, waarbij het emotionele lichaam op een bewustere manier ontvankelijk wordt voor niet-fysieke informatie. Psychisch ontwaken gebeurt van nature terwijl we helen en groeien. Sommigen van ons zijn van nature paranormaal begaafd. Meestal zijn dit degenen die meer open zijn en zich misschien beter moeten afschermen om welzijn en geluk te kunnen ervaren in plaats van de grillen van de stemmingen of gevoelens van degenen om hen heen. We kunnen allemaal het paranormale deel van ons ontwikkelen als we dat willen. Terwijl we onze emotionele ‘rommel’ opruimen, creëren we meer ruimte in ons om indrukken te ontvangen die veel verder gaan dan onze eigen indrukken gebaseerd op oude verwondingen.

Naarmate we ons ontwikkelen, zullen we in staat zijn om ons vermogen om op verschillende kanalen af ​​te stemmen, desgewenst te verfijnen. Op voorwaarde dat we dit doen met respect voor de privacy van anderen, kan ons paranormale werk ons ​​helpen spiritueel te groeien en ook anderen te dienen. Als we angst hebben vanwege paranormale ervaringen uit het verleden, hetzij in dit of een ander leven, kunnen we onze vermogens hebben afgesloten of op zijn minst sterk hebben beperkt. Je zult dit over het algemeen voelen als een innerlijke blokkade waardoor je niet kunt horen of zien. Je kunt vragen dat elk trauma dat je toegang tot je paranormale vermogens blokkeert, wordt gereinigd, met mededogen, genade en hulp van die wezens die onvoorwaardelijk van je houden, inclusief Maria Magdalena. Misschien neig je ertoe meer te weten dan te zien, of meer te voelen dan te horen. Paranormale gaven hebben verschillende vormen en een deel van het groeiproces is leren op welke manieren je het duidelijkst energetische informatie ontvangt. Het is goed je te realiseren dat we allemaal op onze eigen unieke manieren waarnemen en dat kan inderdaad heel anders zijn dan de manier waarop anderen dat doen .

Beoordelen van ontvangen informatie
Zolang je geduldig bent en openstaat om meer via je gevoelens waar te nemen, om meer indrukken van het Goddelijke te ontvangen via je persoonlijke spirituele begeleiders, je team van hogere leiding, zul je het proces draaglijker vinden. We kunnen namelijk ongelooflijk gevoelig worden in tijden van psychisch ontwaken. We hebben geduld nodig om op onze eigen timing te vertrouwen. Als je eenmaal bewuster ontvangt, is het de kunst om te oefenen met het onderscheiden van de kwaliteit van de informatie die je aanboort. Te voelen of het helder en niet vervormd is door je eigen emoties die de ontvangen indruk vertroebelen. Dit kan gemakkelijk gebeuren, zelfs in een vergevorderd stadium op het pad. Algemene richtlijnen die je kunt hanteren bij het beoordelen van ontvangen informatie kunnen behulpzaam zijn.

Maria Magdalena

Hogere Leiding
Wanneer informatie wordt verstrekt door hogere leiding, zal deze nuttig, positief en bemoedigend zijn. Het zal ook liefdevol, teder, eerlijk en duidelijk zijn. Is het dat niet dan is het niet van echt hogere leiding en derhalve geen betrouwbare informatie. Hogere leiding adviseert, ze doen suggesties.  Echte leiding zal nooit proberen je vrije wil en persoonlijke kracht over te nemen. Het helpt je juist deze kracht op te bouwen. Want de kracht van persoonlijke wil moet voldoende in jou ontwikkeld zijn om je over te kunnen geven aan het Goddelijke (want het kan een enorme mate van wilskracht vergen om niet af te dalen in ego-angst en in plaats daarvan te vertrouwen op het Goddelijke). 

Hogere leiding wil je helpen groeien, niet dat je ze volgt als vervangers van de goddelijkheid waartoe je van binnen ontwaakt. Het is een vergissing om te geloven dat elke bron van niet-fysieke informatie ons hier op aarde zal helpen. Er zijn genoeg geesten die rondzweven, die het leven op aarde beïnvloeden zonder zich veel zorgen te maken of ze daadwerkelijk een ander helpen of niet. Zelfs degenen die wel geloven dat ze anderen helpen, doen dat niet echt omdat ze nog steeds een persoonlijke agenda hebben en je kunnen vertellen wat je moet doen. Hogere begeleiding zal dat nooit doen. Ze zullen opties voorstellen en je op vele manieren helpen, maar ze zullen nooit de keuzes bepalen en beslissingen nemen voor jou. Hogere begeleiding is de meest nuttige omdat deze oprecht is en ze zich volledig inzet voor jouw spirituele succes. Er is geen stiekeme sabotage of tegenstrijdige belangen. Je hogere leiding ligt volledig met jou op 1 lijn, absoluut betrouwbaar en verdient je liefde en respect, maar je MOET het verschil kunnen zien tussen je eigen hogere leiding en elke willekeurige gedachte of mening die zich voordoet als leiding terwijl dat niet zo is.

Hogere begeleiding is een deel van je leven, en je zult altijd in staat zijn om open te staan ​​voor meer zuiverheid en verfijning in je verbinding met je hogere leiding. Je hogere leiding kan je bereiken als een stem in je hart of als een impuls of een onderbuikgevoel. Het kan een plek zijn waar je naar toe gaat, nadat je iets besproken hebt met iemand die gewoon naar je heeft geluisterd, en dan weet je wat je waarheid is – op dat moment wordt het duidelijk. Als je elke dag een beroep doet op je hogere leiding, komt alles goed en zal je ontwaking plaatsvinden op een perfecte timing op je pad. (Je kunt dat doen door elke ochtend te zeggen: “Ik roep de hogere leiding aan die onvoorwaardelijk van me houdt, wees alsjeblieft vandaag bij me, leid me en help me voor mijn hoogste goed. Dank je.”)

Lagere Leiding
Lagere begeleiding komt van tijd tot tijd ook voorbij. Bijvoorbeeld in de vorm van een persoon die misschien zijn best doet, maar niet in staat is om ons echt hogere leiding te geven, of zelfs in de vorm van informatie die op de innerlijke niveaus wordt ontvangen bij degenen die psychisch ontwaken. Wanneer we het meest wanhopig op zoek zijn naar een antwoord en liever het risico lopen op een onbetrouwbaar advies dan de pijn te verdragen van niet weten hoe iets zal aflopen, ontstaat er ruimte voor lagere begeleiding, die onheil veroorzaakt. Lagere begeleiding gedijt op collectieve angst, verlangen en hebzucht. Het is donker, compact en zal gevoelens van wanhoop, twijfel en pessimisme oproepen, omdat het grotendeels onbewust is en opgesloten zit in onopgeloste wonden van de menselijke psyche. Door gevoelens van onder andere slachtofferschap, hulpeloosheid, emotioneel misbruik en machteloosheid in onszelf te helen, wordt het veel duidelijker en gemakkelijker om een ​​stap opzij te zetten wanneer onheilspellende lagere leiding ons probeert te manipuleren. Het beïnvloedt ons minder en we worden ons bewust en kunnen er meer compassie voor hebben.

Energie met een lagere vibratie zoals wreedheid,ego of angst gedijt via massamedia. Reclame is afhankelijk van de lager vibrerende energieën van je eigen wonden om de stroom van emotionele energie te manipuleren en zo geld te verdienen. Lagere energieën geven ons het gevoel dat we nooit genoeg zijn en iets nodig hebben om acceptabel te zijn, of het nu gaat om een ​​nieuwe auto,  universitair diploma of een relatie. Begeleiding van dit soort vibraties gaat minder over echte heling en groei, maar meer over het oplossen van problemen en het versterken van het ego. Het maakt hierbij niet uit of je het ontvangt van goedbedoelende vrienden of familie, of geesten die je adviseren via je paranormale vermogens.

Het zijn intelligente krachten, dus ze kunnen overtuigend klinken. Daarom kunnen we pas op een diep niveau beginnen te onderscheiden als het lichaam ontwaakt. De geest kan van veel dingen worden overtuigd, maar het lichaam vertelt de waarheid in zijn instinctieve reacties. Het weet wanneer iets onzin is, hoe overtuigend het ook mag zijn voor onze geest die helemaal opgewonden raakt om er later achter te komen dat het een val was. Het kent liefde wanneer het het voelt. Het weet het gewoon.

Vermogen om energieën onderscheiden
Als onze instincten of ons vermogen om ze bewust te voelen beschadigd zijn kan genezing met Maria Magdalena en het hele proces van het ontwaken van het lichaam er voor zorgen dat ze weer als de natuurlijke onzin-detectoren van het lichaam gaan fungeren. Je gaat weer ervaren dat lagere vibratie-energie heel anders voelt dan de hoger vibrerende energie van echte spirituele aanwezigheid en begeleiding. Hoe meer we in het lichaam aan het ontwaken zijn, hoe duidelijker dit onderscheid voor ons is. Lagere vibrerende energie manifesteert zich vaak als “de wereld belovend” ofwel de meest wanhopige uitkomst voorspellend. Hoe dan ook, het heeft weinig interesse in jouw groei, en is meer gericht op het veroorzaken van onheil of op wat het kan winnen.  Je kunt het tegen komen in de vorm van mensen of niet-fysieke energieën die gevoed willen worden en zij zullen diegenen zoeken die ze kunnen manipuleren om hen te voeden. Het klinkt duister en het is in zekere zin, maar het komt ook vrij vaak voor, iets dat we allemaal zullen hebben meegemaakt en iets waarop we kunnen reageren met mededogen, groeiend bewustzijn. We kunnen het zien als een kans om onderscheidingsvermogen te oefenen en onze vrije wil te ontwikkelen in plaats van ten prooi te vallen aan de krachten die onze angst willen voeden.

Zo kan zelfs de duisternis het licht in ons voeden als we dat willen. Door het ontwaken van ons lichaam, als we ons emotionele lichaam zuiveren, zijn we in staat om lagere leiding te identificeren en deze links te laten liggen om juist hogere leiding aan te trekken en te ontvangen. Met het vermogen om te voelen en te communiceren met hogere begeleiding, komt ook het vermogen om trillingen te voelen die een vergelijkbare energetische frequentie hebben als hogere begeleiding namelijk onvoorwaardelijke liefde, gelukzaligheid en goddelijke vervoering.

Eén zijn met het Goddelijke
Maria Magdalena is een machtige leraar in het mysterie van “extase”, zodanig verliefd zijn op de goddelijke aanwezigheid, dat ongeacht hoe het zich manifesteert, in genot of pijn, alleen het goddelijke wordt gezien en ervaren. Dit is de belofte van een volledig ontwaakt, spiritueel vervuld lichaam – het vermogen om één te zijn met het goddelijke. Je ervaart het goddelijke overal.