Spirituele wijsheid II Mataji & Crimson Cupriet

Vrouwelijk bewustzijn

De Spirituele wijsheid van Mataji & Crimson Cupriet gaat over Vrouwelijk bewustzijn. In Spirituele Wijsheid wordt nog meer spirituele wijsheid behandeld. 

Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Inwijding in Vrouwelijk bewustzijn
In India is er een goeroe genaamd Amma, wat ‘moeder’ betekent (niet de bekendere ‘knuffelheilige’ Amma). Amma is een man en hij draagt ​​deze naam omdat het zijn spirituele taak is om anderen te helpen op hun spirituele pad, als een manifestatie van de Goddelijke Moeder. Dit lijkt misschien vreemd voor westerlingen, waar we de neiging hebben om het vrouwelijke en de Goddelijke Moeder met vrouwen te associëren. Degenen onder ons die zich hebben verdiept in psychologie zullen begrijpen dat er in ieder mens zowel mannelijke als vrouwelijke energieën zijn die we leren bewust te maken en te integreren. In India wordt dit concept meer algemeen begrepen en kan de manifestatie van goddelijke energie (in zowel mannen als vrouwen) ontstaan met een bepaalde mannelijke of vrouwelijke smaak (mannelijke en vrouwelijke kanten) zonder te worden beperkt door geslacht. 

Er zijn vrouwen die een goed ontwikkelde innerlijke mannelijkheid hebben (mannelijke kant). Ze zijn in contact met hun mannelijke kant, krachtig en effectief in de wereld, terwijl ze in contact blijven met hun overgegeven vrouwelijke staat die zich op verschillende manieren uit. Zo zijn er ook mannen die sterk mannelijk en vrouwelijk zijn op een evenwichtige manier. Mannen en vrouwen die ontwaakt en in balans zijn hebben het geschenk ontvangen dat Mataji ons belooft, namelijk de initiatie van vrouwelijk bewustzijn. Vrouwelijk bewustzijn gaat niet zo zeer over hoe we ons kleden of hoe we eruit zien maar meer over hoe we innerlijk zijn. Vrouwelijk bewustzijn schept ruimte voor het leven. Het is een ontvangende en een ontvankelijke en magnetische energie. Het wordt uitgedrukt door de yin-kracht. Een goed ontwikkelde vrouwelijke energie trekt een goed ontwikkelde mannelijke energie aan die ons helpt grenzen te stellen, te onderscheiden. Maar ons ook helpt te beschermen wat belangrijk voor ons is en de banden te verbreken met dat wat niet langer dient. Soms is het voor vrouwen in de moderne westerse wereld net zo moeilijk als voor moderne westerse mannen om deze inwijding in het vrouwelijke bewustzijn te krijgen.

Vooral in het Westen leren we niet wat het is om vrouwelijke wijsheid te bezitten en hoe essentieel dat is voor het voortbestaan ​​en de groei van de menselijke soort. Waar we in de war lijken te raken, is wanneer culturele stereotypen over wat het is om een ​​succesvol persoon (vrouw of man) te zijn, in strijd zijn met vrouwelijke wijsheid, die gebaseerd is op het inzicht dat een individu nooit echt kan gedijen ten koste van een ander. Goddelijk vrouwelijk bewustzijn speelt een speciale rol op deze planeet en haar spirituele groei. Vooral voor degenen onder ons in de westerse wereld die hebben geleerd een splitsing tussen het mannelijke en vrouwelijke bewustzijn in onszelf en in onze cultuur te helen die heeft geleid tot veel problemen in onze eigen relaties en de omgeving.

Het volgende verhaal kan dit duidelijk maken. Een vrouw met lang rood krullend haar lag vredig op haar buik, plat op de aarde. Een lange man stond boven haar, krabde verbaasd op zijn hoofd en vroeg haar wat ze aan het doen was. ‘Ik luister naar de aarde door mijn buik,’ antwoordde de vrouw, alsof het de meest voor de hand liggende en normaalste zaak ter wereld was om te doen, ook al vond de man het ondoorgrondelijk. Dit laat zien hoe verschillend mannelijk en vrouwelijk bewustzijn is en dat ze elkaars manier van werken echt niet begrijpen. De vrouw, die door haar buik luisterde om de communicatie van de aarde te voelen is een symbool van het vrouwelijke bewustzijn. Dit is het deel van ons dat behoefte heeft aan beleiding, richting, vereniging met grotere spirituele wezens. Dit in tegenstelling tot het mannelijke bewustzijn dat probeert te analyseren en te begrijpen en misschien van tevoren een plan maakt om daarmee verder te gaan om het tot wasdom te brengen.

Het mannelijke is dynamischer en actiever in vergelijking met de ontvankelijke staat van vrouwelijk bewustzijn. Ze kunnen uiteindelijk elkaar van dienst zijn en goed samenwerken. Idealiter zullen we de balans onder de knie krijgen. Maar om dat te laten gebeuren, moeten we, net als bij elk team, meer van de spelers weten, wat hun sterke punten zijn, hoe ze kunnen uitgroeien tot alles wat ze kunnen zijn. Maar ook hoe hun natuurlijke neigingen het best kunnen worden gebruikt in dienst van het groepsdoel. Om dit te bereiken zullen er momenten zijn waarop we ons meer op het vrouwelijke moeten concentreren om heling en wijsheid te krijgen voordat we het weer integreren in de relatie met de mannelijke energie. Op andere momenten zullen we ons moeten concentreren op het mannelijke enzovoort. Het is het balanceren van een huwelijk van innerlijke energieën die tegengesteld of complementair kunnen zijn, afhankelijk van hoe we ermee werken. Het is het vrouwelijke bewustzijn zelf dat het mogelijk maakt dat wat eens tegengesteld was, geïntegreerd en complementair wordt. 

Als we door een groeispurt gaan proberen we nieuwe ideeën, nieuw gedrag, nieuwe vibraties in ons wezen te integreren. Het vrouwelijke bewustzijn zal dan een ruimte creëren waardoor transformatie kan plaatsvinden. Dus wanneer we van het ene niveau van zijn naar het andere willen verschuiven (een gezondere, overvloedigere, meer open of meer zelfverzekerde versie van onszelf) zal het focussen op vrouwelijk bewustzijn helpen om daar te komen. Genade van spirituele groei is een goddelijk gebeuren. We kunnen het niet forceren omdat het wordt verleend als een geschenk. Het openen en ontwikkelen van ons vrouwelijke bewustzijn vergroot ons vermogen om dat geschenk te ontvangen. 

Kristal Mandala - Mataji & Karmijn Cupriet - Ontspanning en Herstel

In de op de natuur gebaseerde Wicca traditie en in de Keltische spirituele tradities van de Arthur-legende, wordt het mannelijke gesymboliseerd door het zwaard, dat snijdt en verheldert, en het vrouwelijke door de kelk, die ontvangt en vasthoudt. Wat deze oude tradities weten en wat wij ons als moderne mensheid proberen te herinneren is dat deze energieën bedoeld zijn om samen te gaan. Het is niet zo dat de ene de voorkeur verdient boven de andere. De culturele verschuiving in de moderne mensheid is gericht op het terugwinnen en waarderen van de vrouwelijke rol zonder afbreuk te doen aan de betekenis van het mannelijke als partner voor het vrouwelijke. Dit kan betekenen dat je een manier moet vinden om je mannelijke rol uit te drukken als beschermer, leverancier, leider en gids voor het vrouwelijke zowel intern als extern. 

Het innerlijke vrouwelijke is in wezen je waarden, je lichaam en je relatie met jezelf. Het vrouwelijke uiterlijk is in wezen onze relaties met anderen (vrouwen, mannen, dieren en de omgeving). Door het vrouwelijke deel, dat onze waarheden echt voelt en uitdrukt, te laten horen en te eren middels onze acties in de wereld, wordt een gelukkiger huwelijk tussen deze energieën in ons opgebouwd. We kunnen dan een gezondere, stabielere en sterkere aanwezigheid zijn in onze relaties en de wereld om ons heen. We krijgen een andere relatie met de omgeving, met ons lichaam en onze gezondheid. Maar ook met hoe voedsel wordt verbouwd en verzorgd, met de soorten chemicaliën en medicijnen die we wel of niet accepteren. Het wordt zichtbaar in een heling van onze melatie met ons eigen lichaam, met bewegen, met eten en met onze moeders en vaders. Het is het loslaten van de angst voor mannen of de haat voor vrouwen, of omgekeerd. Het is een verschuiving van machtsspelletjes tussen mannelijk en vrouwelijk naar een relatie die werkt aan een gemeenschappelijk doel. Het wordt innerlijk teamwerk in plaats van je op gespannen voet met jezelf te voelen waardoor je in verschillende richtingen wordt getrokken. Er zal nog steeds verschil zijn tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën en soms zelfs spanning als we groeien en ontwikkelen. Echter in plaats van op die spanning te reageren met agressieve pogingen om te domineren of af te wijzen kan het juist zorgen voor energie en opwinding.

Mannen hebben een bijzondere rol in dit proces namelijk om fervente verdedigers en beschermers van het vrouwelijke te worden. Ze zullen zo vrouwen aantrekken door hun mannelijkheid maar ook doordat vrouwen zich veilig voelen omdat ze weten dat ze worden geaccepteerd en gewaardeerd om wie ze zijn als vrouw. Dat ze niet worden gezien als iets om te verwerven of als een uitdaging die moet worden overwonnen en veranderd in een trofee. Vrouwen daarentegen hebben het bijzonder vermogen om dit nieuwe bewustzijn op aarde te helpen geboren worden. Om ons spirituele potentieel als mede-schepper of moeder van dat nieuw bewustzijn en die cultuur op aarde te kunnen vervullen moeten we onze aangeboren vrouwelijke spiritualiteit leren herkennen en waarderen. Een deel van onze zielstaak in het leven in een vrouwelijk lichaam is om deze reis te maken. De ziel die ervoor kiest om in vrouwelijke vorm te incarneren, kiest ervoor om een ​​directe ervaring te hebben van de vrouwelijke wijsheid. De wijsheid van cycli van leven, dood en regeneratie. Maar ook het vermogen om te verwekken en te baren op een manier die uniek is voor het vrouwelijk geslacht. Een man kan het vrouwelijke ervaren, en het is belangrijk voor zijn eigen groei dat hij dat doet. Echter hij zal het niet op precies dezelfde manier ervaren als een vrouw dat kan. Echter zowel mannen als vrouwen kunnen leren leven op een manier die respectvol is naar het Goddelijke Vrouwelijke bewustzijn en het Goddelijke Vrouwelijke moet in zowel mannen als vrouwen leven.

Hoe en wat we kiezen om geboren te laten worden, hoe we ervoor kiezen om die schepping te voeden en te bemoederen, en hoe bereid we zijn om het in de wereld los te laten, is hoe we spiritueel groeien op het Goddelijke Vrouwelijke pad. Onze spirituele groei kan komen door de manier waarop we onze kinderen opvoeden, als we ervoor kiezen om ze te krijgen. Groei kan ook ontstaan door onze kunst, muziek, schrijven of creativiteit in welke vorm dan ook. Of door onze roeping, ons werk, relaties. Misschien wel de meest diepgaande manier waarop onze groei kan plaatsvinden is door hoe we ervoor kiezen om trouw te zijn aan onze vrouwelijke kennis in een wereld die nog maar net de noodzaak van dergelijke wijsheid begint te leren. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen.

Dank aan je ziel voor de moed om dit leven als vrouw te incarneren of als een man die de wijsheid en het begrip heeft om het vrouwelijke principe te erkennen en te eren, in plaats van het te vrezen of te degraderen. Dat je de geneugten van vrouwelijke kracht en potentie mag proeven. Maar ook de kracht mag hebben om te ervaren wat het is om een ​​wijze vrouw of man van wijsheid te zijn. Zodat je het met anderen kunt te delen om een ​​nieuw menselijk bewustzijn van liefdevolle steun en vrouwelijke wijsheid op deze planeet te cultiveren.