Spirituele Wijsheid II Merlijn & Merliniet

Activatie van het Lichtlichaam

De healing van Merlijn & Merliniet gaat over Activatie van het Lichtlichaam. In Spirituele Wijsheid wordt nog meer spirituele wijsheid behandeld. 

Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Activatie van het Lichtlichaam
Net als wij doorloopt de aarde cycli van spirituele evolutie en groei, zij het op een veel grotere schaal. Ze beweegt zich door cycli van honderdduizenden jaren en binnen die cycli door kleinere overgangsfasen van duizenden jaren. Hoewel er enige onenigheid bestaat over de exacte data, is men er in het algemeen over eens dat de aarde zich in de fase van Kali Yuga bevindt. De fase waar duisternis heerst. Tijdens zulke donkere fasen is het een grote uitdaging om verbonden te blijven met licht en het beoefenen van meditatie – in welke vorm dan ook. Omdat de illusie van scheiding van het goddelijke momenteel het meest overtuigend is, is het voor ons van groot belang om verbonden te blijven met het goddelijke bewustzijn. Ook al klimt de aarde op naar een nieuwe cyclus binnen die grotere cyclus, zodat er nu meer licht beschikbaar is dan in de diepten van Kali Yuga, maar we zijn nog niet uit dat donkere tijdperk. Onze meditatiebeoefening is daarom juist nu belangrijk. Het is gemakkelijk om je dicht bij het Goddelijke te voelen als er veel licht is. In het donker kan dat juistt veel moeilijker zijn en toch is dat de tijd dat we het het meest nodig hebben. Gelukkig realiseren we ons dit vaak wanneer we lijden en werken we harder om naar goddelijke genade te reiken.

Voor ons is meditatie, in welke vorm dan ook, hoe we proberen in goddelijk bewustzijn te blijven, zelfs als de wereld om ons heen door de donkerte van dood en wedergeboorte van Kali Yuga gaat. Door meditatie krijgen we de brandstof die we nodig hebben om onze goddelijke taak te vervullen, om een ​​kanaal te zijn voor de energieën van hemel en aarde om elkaar te ontmoeten en elkaar te transformeren, en zo bij te dragen aan de wedergeboorte (in plaats van alleen de vernietiging) van het leven op aarde. Om dit spirituele plan van goddelijke wedergeboorte te bevorderen, krijgen mensen hulp van verschillende hogere wezens – de meesters, de engelen, welwillende sterrenstelsels en Godinnen, om maar een ​​paar voorbeelden te noemen. De rol van de mensheid lijkt misschien niet zo belangrijk als de rol van deze geëvolueerde wezens, en toch delen de oude Indiase leringen  dat de mensheid als een redder naar de aarde is gestuurd om haar voortbestaan ​​te verzekeren. Het lijkt voor ons misschien bijna onmogelijk gezien hoeveel angst er is dat de mensheid uiteindelijk onze planeet zal vernietigen. Veel van deze angst en van het destructieve hedendaagse gedrag dat er aan ten grondslag ligt is gebaseerd op oude schuld en schaamte. De mogelijkheid dat de mensheid deze planeet zal vernietigen, in plaats van haar te helpen groeien, hoeft geen waarheid te worden tenzij we ervoor kiezen om het zo ver te laten komen. Als we die angst voor vernietiging kunnen gebruiken om ons wakker te schudden zodat we bewuste actie kunnen ondernemen om de planeet te helpen, dan is dat een verstandig gebruik van die energie. Als we de angst daarentegen ontkennen of in wanhoop vervallen, dan maken we er niet zo’n verstandig gebruik van. De schuld en schaamte onder de destructieve acties die mensen ondernemen en het gevoel van onheil dat we onze moederplaneet gaan vernietigen, maakt deel uit van een wond die we aan het genezen zijn. Als we dit begrijpen, kunnen we onze relatie met de angst veranderen izodat we er niet in meegesleept worden en onbewust zorgen voor een self-fulfilling prophecy in negatieve zin. Een deel van hoe we dit doen is te accepteren dat ons wezen altijd zuiver welke ervaringen en kennis we ook hebben opgedaan. Het accepeteren van de zuiverheid van ons oorspronkelijke is een belangrijke helende stap om de fundamentele zuiverheid van de mensheid te kunnen accepteren.

Als we onszelf zien als onwaardige en destructieve wezens, die vernietigd zouden moeten worden om te voorkomen dat de aarde wordt vernietigt dan zullen we niet de kracht hebben om iets te veranderen. We zouden dan de kracht missen om constructieve actie te ondernemen en ons in te zetten voor heling van onszelf, elkaar, de dieren, oceanen, bossen en de planeet zelf. We moeten niet vergeten dat we hier zijn om de aarde te helpen en door dat te doen, zegent ze ons met grote overvloed.  Anders zouden we kunnen gaan denken dat we hier zijn om zoveel mogelijk van de aarde te nemen en daarbij ook te proberen iedereen voor te zijn. Dat is geen constructieve manier van zijn en het brengt ons ook geen echte vreugde. Voor degenen onder ons die dit begrijpen wordt gevraagd om zoveel mogelijk in een staat van hoger bewustzijn te zijn zodat een ​​andere energetische uitzending plaatsvindt naar de mensheid. Één van “niet van hoeveel we kunnen nemen, maar van hoeveel we kunnen geven”.  Als we dit toepassen dan zullen we rijkelijk beloond worden zelfs meer dan we op eigen houtje zouden kunnen bemachtigen. Terwijl we dit zoveel mogelijk belichamen, verandert onze denkwijze, ons lichaam, onze emotionele patronen en kunnen we “energetische wegwijzers” worden door hoe we in de wereld zijn. Jouw keuze en moed kunnen een ander veel hoop geven. Hoop zonder blind optimisme. Hoop die ons helpt om positieve en constructieve actie te ondernemen in ons eigen leven en voor de planeet. Dit is extreem belangrijk voor onze overleving en evolutie als een unieke goddelijke soort. De menselijke ziel is een uniek en kostbaar goddelijk experiment dat zeker de moeite waard is om voor te vechten. Als je de hele tijd aan iets wordt blootgesteld, kun je vergeten hoe ongelooflijk het is. Soms zijn we gewoon zo druk bezig om goed te leven en ons leven te begrijpen, dat we kunnen vergeten dat we mensen zijn, wat nogal buitengewoon is. We verrezen uit Moeder Aarde als een lichaam, dat het vermogen heeft om bezield te worden door het hemelse licht. We zijn zowel een wild schepsel als een sublieme ziel, samengevoegd om bewustzijn te creëren en uiteindelijk tot goddelijke realisatie te komen. Wat een geweldig fenomeen. Maar als we omgaan met de dagelijkse realiteit van het leven en jongleren met de complexiteit van het leven, kan het moeilijk zijn om te onthouden dat we een levend, ademend, goddelijk wezen zijn. Als we dit onthouden en tijd te creëren voor spirituele oefening en innerlijk werk doen kunnen we ons goddelijke ontwaken ondersteunen.  Afgezien dat het een goddelijk gebeurtenis is kunnen we er ons wel op voorbereiden zodat we er klaar voor zijn als de tijd rijp is. 

Kristal Mandala - Merlijn & Mystiek Merliniet - Lezen van Energie

In de tijdloze wijsheidsleringen van de Lictmeesters wordt de tweede komst van de Christus geleerd als zijnde het massaal ontwaken van de mensheid. Het is het ontwaken van de liefdevolle Christus-energie, het heilige hart waarmee Christus en Moeder Maria vaak worden afgebeeld in religieuze iconografie, ontwaakt in de hele mensheid. Het is de collectieve verschuiving van angst naar liefde. Dit is dezelfde leerstelling, in een iets andere taal, waarnaar de Dalai Lama verwees toen hij zei dat de volgende Boeddha een gemeenschap zou kunnen zijn. Onze goddelijke verlosser ligt niet buiten ons – het is wat in ons allemaal zal ontwaken, als mensheid. Om dit doel te ondersteunen, zijn veel gevorderde zielen geïncarneerd als menselijke wezens om dit proces verder te helpen. Deze staan ​​in verschillende kringen bekend als planetaire genezers, planetaire dienaren, lichtwerkers en ingewijden. Deze relatief gevorderde zielen zullen verschillende spirituele talenten hebben om het bewustzijn te helpen helen en transformeren op verschillende terreinen zoals zaken, financiën, muziek, kunst, gezondheid, onderwijs, recht, politiek en ook religie en spiritualiteit. Ieder van hen zal worden begeleid en kansen krijgen om vooruitgang te boeken op het gebied waarbinnen de eigenschappen en talenten van die specifieke ziel het beste kunnen worden benut. Dat veld kan in de loop van de evolutie van een ziel enigszins veranderen naarmate spirituele talenten groeien en zich ontwikkelen. Het is belangrijk om te beseffen dat spiritualiteit net zo levend kan zijn in een zakenman als in een priester. Het Goddelijke wil erkend en geïntegreerd worden in alle aspecten van het bestaan. Vaak is het spirituele pad buitengewoon uitdagend voor degenen die zich bezighouden met gebieden die niet gemakkelijk ‘toestaan’ dat spiritualiteit wordt erkend en toegepast, zoals het bedrijfsleven en de medische wereld. Zielen die spiritualiteit in deze gebieden brengen, vaak op ‘sluipende’ manieren, zijn erg dapper. Ze doen belangrijk werk en wat ze van de rest van ons nodig hebben is liefde, aanmoediging en steun. Zeker niet het oordeel dat ze ‘minder spiritueel’ zijn omdat hun werk als healers minder voor de hand liggend is dan degenen onder ons die in het new age-veld werken. De meeste gevorderde zielen weten dit al, maar er zijn er die spiritualiteit nog steeds in de ene hoek plaatsen en al het andere in een andere. We moeten die houding ontgroeien om elkaar echt verder te helpen met onze goddelijke taak van aardse heling. Het is een te grote taak om het alleen te proberen. We moeten elkaar helpen en geholpen worden om succesvol te zijn.

Als we samen op deze reis gaan, individueel ontwaken en elkaar dan helpen op het spirituele pad, wordt de substantie van ons lichaam verfijnd. Dit omvat ons fysieke lichaam en onze subtiele lichamen van emoties, geest en ziel. Spirituele groei is in wezen ons vermogen om als het Goddelijke te leven. Een deel van dit proces omvat een verlichting van materie. Om dit te laten gebeuren, moet er een structuur zijn die het ondersteunt, een beetje zoals je een bunsenbrander en een fles nodig hebt om het mengen van chemicaliën in een wetenschappelijk experiment uit te voeren. De chemicaliën die op het menselijke spirituele pad worden gemengd, zijn het mannelijke goddelijke licht en het vrouwelijke goddelijke lichaam. Uiteindelijk zullen ze een gouden lichaam creëren, een goddelijk mens. De container waarin die hemelse chemicaliën samenkomen, de manier waarop de chemische reactie kan worden georkestreerd, is door het lichtlichaam.

Het lichtlichaam is verfijnd en ontwikkeld gedurende levens. Het omvat onze aura – het energieveld dat ons omringt en energetische informatie bevat over onze huidige en vorige levens, onze zielentalenten en levensmissie. Het lichtlichaam omvat ook onze chakra’s of energetische poorten voor de goddelijke energiestroom om te interageren met het fysieke lichaam, en het terug te koppelen aan de subtiele lichamen van onze emoties, geest en ziel. Er zijn veel chakra’s in het fysieke lichaam en daarbuiten, maar er zijn zeven hoofdcentra. De chakra’s kunnen groeien en zich ontwikkelen door levenservaring en met spirituele groei kunnen ze verfijnder worden. Ze ontwaken, net als het grotere lichtlichaam waartoe ze behoren, met toenemend spiritueel bewustzijn. Het lichtlichaam groeit uiteindelijk ook en omvat delen van ons zenuwstelsel, inclusief de wervelkolom en de hersenen, waardoor belangrijke aspecten van ons fysieke en energetische wezen kunnen evolueren van angst naar op liefde gebaseerd bewustzijn en zijn. We hebben een enorm ingebouwd vermogen tot verandering zodat we ons kunnen aanpassen aan een hoger bewustzijn door middel van transformatieprocessen. Het lichtlichaam is de uitrusting in het goddelijke wetenschappelijke laboratorium dat dit mogelijk maakt. Het lichtlichaam in iemand die leeft op basis van angst en afgescheidenheid zal minder actief zijn, en minder gemachtigd om een ​​aantal grote innerlijke spirituele experimenten te organiseren, dan iemand die gericht is op liefde en verbinding. De goddelijkheid in die twee mensen is precies hetzelfde, want er is één goddelijkheid in alles wat is. De mate waarin die goddelijkheid actief wordt gewekt, zal variëren en zal veranderen naarmate we spiritueel groeien. Het vermogen dat we hebben voor bewust ontwaakte goddelijkheid hangt af van hoeveel goddelijke frequentie ons lichtlichaam aankan. Wanneer het bewustzijn van een mens voldoende is verschoven van angst naar liefde, overgaand in een hogere frequentie, ontwaakt het lichtlichaam vrij snel en worden we in staat om een ​​hogere trillingsrealiteit te leven.

Zielen die planetaire dienaren zijn, zijn overeengekomen om het lichtlichaam te activeren om de planeet te helpen. Ze leven als helderdere lichten dan die zielen die ermee hebben ingestemd om de meer gemiddelde vibratie van het massabewustzijn vast te houden. Het maakt deze zielen niet meer goddelijk, het geeft ze alleen een andere rol om te spelen, die van vuurtoren bijvoorbeeld. Het ontwaken van het lichtlichaam brengt zijn eigen unieke geschenken maar dit gaat soms gepaard met zeer uitdagende (hoewel tijdelijke) symptomen.  Één van Merlijns vele talenten is ons te ondersteunen bij hoe we moeten omgaan met de effecten van dit ontwaken (omdat het soms erg lastig kan zijn). Dit zal relevant zijn voor degenen onder ons die werken met spiritualiteit en de Lichtmeesters want dat zal betekenen dat op een bepaald moment je lichtlichaam ontwaakt.