Voorstellen Merlijn

Alchemie

Merlijn is een mysterieuze figuur met veel talenten. Hij houdt ervan dat het element van mysterie hem omhult en hij gebruikt het in zijn voordeel in zijn spirituele dienst aan de evolutie van de mensheid. Hij is stiekem op een goede manier. Als je resoneert met Merlijn, dan is het waarschijnlijk zo dat er, op zijn minst een deel van je eigen spirituele werk en dienstbaarheid ‘onzichtbaar’ is voor de mensen om je heen of dat het een mysterieuze of ‘undercover’ kwaliteit heeft. Merlijn waakt over zielengroepen waaronder ook deze zielstypes. Merlijn is, net als de andere Lichtmeesters, een uitdrukking van een hoger bewustzijn door één bepaalde persoonlijkheid. Hij heeft talloze incarnaties gehad en is nog steeds gedeeltelijk geïncarneerd in een aantal zielen op deze planeet, maar het ‘grootste deel’ van zijn wezen is in geascendeerde staat. Dit geeft aan dat hij een zeer geavanceerd wezen is. Waarschijnlijk is er meer dat we niet weten over Merlijn dan dat we wel weten en dat lijkt hem goed van pas te komen en waarschijnlijk is het voor hem best dat dat zo blijft, althans voorlopig.

Onze aarde gaat door een fase van spirituele groei, door haar eigen donkere nacht van de ziel in ruimere zin. In de oude Vedische traditie van India wordt dit het Kali Yuga-tijdperk genoemd. In deze lering wordt een manifestatie beschreven van een verlosser, die op een wit paard zal rijden (misschien staat het voertuig van deze redder symbool voor een zuivere geest) en die bekend staat als Kalki. Dit wezen is een bewustzijn, een licht en een schenker van genade. Het is een oosterse tegenhanger van de westerse leer van de tweede komst van Christus en de New Age leer dat deze tweede komst in feite het ontwaken is van de harten van de mensheid (dat is eerder een innerlijke taak dan een uiterlijke manifestatie van een verlosser ). Het lijkt erop dat Merlijn een bijzondere rol speelt bij het verankeren van de manifestatie van Kalki in de harten van de ontwakende mensheid. Hij dient de aanwezigheid van deze verlosser op aarde. Merlijn is nauw verbonden met de Kalki-energie van licht. Dit is dezelfde energie waar elke lichtwerker op aansluit en mee werkt, licht en bewustzijn oproepend, om de aarde te ondersteunen terwijl deze evolueert naar een nieuw tijdperk, soms aangeduid als de gouden eeuw (die als een gouden lichaamsinitiatie is maar dan voor de aarde zelf).

Je bewust verbinden met Merlijn lukt vaak alleen in diepe meditatieve staat, Dat zou kunnen komen omdat hij het gezicht is van een machtig groot wezen en om toegang te krijgen tot dat niveau van bewustzijn is meer aandacht vereist dan de frequenties van Lichtmeesters die ons actiever opzoeken op een meer alledaags menselijk niveau van interactie. Dit maakt de ene meester echter niet ‘spiritueeler’ dan de andere – ze zijn allemaal een gezicht van het ene hogere bewustzijn. Het suggereert wel dat de taak van Merlijn minder gaat over individuele groei en meer over bredere plannen voor dienstverlening. Daarom is zijn contact met individuen, over individuele zaken, vrij beperkt. Zelfs als je bewust met hem verbonden bent gaat het eigenlijk nooit over persoonlijke problemen, maar eerder over de inspanningen van de zielengroep. Dit betekent niet dat het voor Merlijn onmogelijk is om met individuen om te gaan over persoonlijke zaken. Het is alleen minder waarschijnlijk en als het gebeurt zal het op de een of andere manier in dienst staan ​​van het grotere plan waaraan hij werkt.

Merlijn zal net als andere grote wezens aspecten van zichzelf manifesteren via degenen onder ons waarvan de ziel dit wil en daartoe in staat is. Ze kunnen ervoor kiezen om dit te doen door zich te laten channelen of door het sturen van spiritueel licht en hun eigen hogere bewustzijn door ons heen.  Ze kunnen hun energie door ons heen sturen via de vibratie van woorden waarvan we niet wisten dat we ze zouden spreken (maar mysterieus genoeg zijn deze erg behulpzaam voor de luisteraar wanneer ze worden uitgesproken). Ze kunnen ons gebruiken als een voertuig om hun hogere vibratie te delen. Dit is spirit aan het werk. Het resultaat van dit ontvangen van een specifieke, hoog-vibrerende spirituele aanwezigheid is een intense vorm van spirituele alchemie. Als het gedurende een lange tijd via een of andere channeling (bewust of niet) gebeurt, kan de gestimuleerde transformatie diepgaand en levensveranderend zijn. De instroom van spiritueel licht is als brandstof voor transformatie het wakkert het vuur aan en zorgt voor vormverandering doordat dichter bewustzijn wordt vermengd met hoger vibrerende energie.

De stroom van spiritueel licht wordt mogelijk gemaakt door een geschikte ontvanger, het lichtlichaam. Spirituele energie heeft zijn eigen intelligentie en bouwt zich stap voor stap op. Je zou kunnen zeggen dat het Goddelijke een meetser in bouwen is. Spirituele energie komt in voldoende frequentie binnen om ervoor te zorgen dat het energielichaam zich aanpast. Hierdoor wordt het in staat om steeds hogere transmissies van licht te ontvangen, te verwerken en te integreren in het fysieke voertuig, waar goddelijke alchemie of transmutatie plaatsvindt. Beetje bij beetje wordt het lichtlichaam versterkt en ontwikkeld, kanalen vrijgemaakt en geopend zodat er meer licht stroomt. Uiteindelijk wordt er zoiets als een pop van licht gevormd waarin het gouden lichaam ontwaakt. Merlijn helpt en ondersteund ons trouw te blijven aan dit proces. 

Kristal Mandala - Merlijn & Mystiek Merliniet - Lezen van Energie

Het kan namelijk gemakkelijk zijn om weg te rennen en ons te verstoppen tijdens zo’n transformatie, omdat we ons waarschijnlijk volkomen verward zullen voelen, alsof we vastzitten in een spiraal van pijn met oude problemen die soms opduiken. Maar dat gebeurt omdat we meer goddelijk bewustzijn tot ons nemen om te groeien. Het oude moet verfijnd worden zodat we een wezen met een hogere frequentie kunnen worden. Merlijn helpt ons te beseffen dat het licht en het donker samen in ons dansen zels nog meer als we groeien. Dus als we denken dat overstuur of ongemakkelijk zijn kan betekenen dat er iets mis is helpt Merlijn ons te beseffen dat dit een tijdelijk symptoom is van iets dat goed is – het is onze spirituele groei die plaatsvindt. Terwijl we door dit proces gaan komen we niet alleen emotioneel lijden tegen maar soms ook fysieke blokkades en pijn. Dit kan hoofdpijn, stekende pijnen, misselijkheid of andere willekeurige pijntjes en pijnen in het lichaam zelf zijn omdat de dichtheid wordt verlaagt en een verschuiving plaatsvindt naar het vasthouden van een hoger aandeel van licht.
 
Met andere woorden, het lichtlichaam ontwaakt en groeit in ons en zelfs koorts, verhoogde gevoeligheid (in de zintuigen van zien, horen en ruiken) kunnen optreden als ontwikkelingssymptomen tijdens ons groeiende lichtlichaam. We moeten alert blijven op ons welzijn en medische ondersteuning zoeken als dat nodig is. Maar we moeten ons er ook van bewust zijn dat deze fysieke symptomen soms in feite energie in beweging zijn en niets meer dan dat. Soms kan de lichamelijkheid van het subtiele ontwaken van het lichtlichaam inderdaad heel krachtig zijn. Daarbij kan het geberen dat je net de grens overschrijdt van wat je comfortabel energetisch kon ontvangen. Je fysieke lichaam is vaak ontvankelijk en intelligent genoeg om je te laten weten hoe reëel het effect van energie op je is en dat je er op een bepaald moment genoeg van hebt. Als we begrijpen dat energie zeer krachtig is en het lichaam direct beïnvloedt, vooral als we ons lichtlichaam ontwaken, zorgen we ervoor dat we passende voorzorgsmaatregelen nemen. Maar daarnaast blijven we ook open voor de mogelijkheid dat onze symptomen geen tekenen zijn dat we ziek zijn, sterven of oud en stijf worden, maar voorbijgaande symptomen zijn van het ontwaken van ons lichtlichaam.
 
Gebed tot Merlijn die onvoorwaardelijk van ons houdt, kan ons helpen en begeleiden door dit proces. Een beroep doen op Merlijn is voldoende om het proces op een hoger niveau te krijgen en het geeft je spiritueel groeiproces een duw. Dus ook al ervaar je het destabiliserende effect van hoger bewustzijn als jou lichtlichaam wordt gedwongen te groeien en zich aan te passen je zult ook het helende effect ervan vrij snel voelen in je fysieke, emotionele en zieleleven. Je krijgt meer energie, bewustzijn, inzicht en vitaliteit om aan het werk te gaan in je fysieke manifestatie van jouw goddelijke pad. Het is geen gemakkelijk proces, maar het is effectief voor je spirituele groei. Merlijn en Merliniet helpen ons om de effecten te beheersen van de toename van spiritueel licht die zorgen voor de groei van ons lichtlichaam (oftwel ons energetische ‘licht-ontvankelijke’ instrument).