Voorstellen Mystiek Merliniet

Activatie

Mystic Merliniet ziet er niet veelbelovend uit. Zijn donkergrijs, ingetogen bruin, soms gedempte paarse en zwarte tinten kunnen hem oninteressant maken en degenen die niet zijn afgestemd op het soort vibratie dat het uitstraalt merken er nauwelijks iets van en zullen er gewoon aan voorbij lopen. Er is echter veel meer aan de hand met deze steen dan wat opvalt. Deze steen, afkomstig uit Madagaskar, is mysterieus en krachtig. Het is pas wanneer je Mystiek Merliniet oppakt dat het zich aan je openbaart. Zijn energie is nauwelijks te vatten in fysieke vorm, het kristal ziet eruit alsof het beweegt en zoemt. Als je deze steen zelf ervaart, voel je hoe krachtig hij is. Merliniet werkt met iedereen die open staat voor zijn kracht. Mystiek Merliniet is een activator. Het stimuleert, wekt en verankert de energiestroom. Het functioneert als een aspunt waardoor zelfs schijnbaar tegengestelde of gepolariseerde energieën kunnen stromen – mannelijk en vrouwelijk, yin en yang, emotioneel en mentaal enzovoort. Het creëert een punt van ontwaken dat plaatsvindt wanneer tegengestelde krachten worden getemd om tot samenwerking te komen. Door de stroom van kracht die hierdoor ontstaat, is het enorm stimulerend.

Het is dan ook een krachtig stimulerend middel. Als je moe bent kan het nuttig voor je zijn om met deze steen te werken omdat het je natuurlijke energieniveau laat stijgen. Als je echter te moe, uitgeput of te kwetsbaar bent dan kan deze steen te sterk voor je zijn. Het vasthouden van de steen is dan een beetje veel voor je en je kunt uitgeput raken door de intense energiestroom. Mystiek Merliniet heeft een krachtig magnetisch veld en als je het op je lichaam plaatst ,waar je je uitgeput voelt of energie nodig hebt, zal het energie naar die plek trekken. Zorg ervoor dat je in de gaten houdt hoe je lichaam reageert als je met deze steen werkt. Als het op enig moment te veel aanvoelt leg het dan een tijdje weg. Als je niet gevoelig genoeg bent voor energie en het moeilijk vindt om te weten wanneer te veel te veel is, is het raadzaam het werken met de steen te beperken.

Mystiek Merliniet helpt het activeringsproces van het lichtlichaam en de effecten ervan te integreren. Hierbij is aarding essentieel is. Bij aarden is het zo dat we ervoor moeten kiezen om het te doen, willen of vragen is niet genoeg. Hoe onbekwaam je je ook voelt om jezelf effectief te kunnen aarden weet dat iedereen het kan leren. Aarden gaat voor velen van ons niet vanzelf. Als je hebt geleerd om in je hoofd te leven of als je van nature zeer intellectueel, mentaalgericht bent of zeer emotioneel gedreven dan zul je gebruik moeten maken van je wil en intentie om in het hier en nu terug te keren, naar je lichaam. Aarden is dus een actieve keuze die we maken. Dat kan beginnen door jezelf in je lichaam te brengen om echt te voelen wat daar aan de hand is. Zo zul je je gevoelens voelen, je kunt plotseling merken dat je moe, hongerig, warm, koud, boos, vredig, bang of een verwarrende mengeling van gevoelens hebt. Dat is allemaal prima. Het belangrijkste is niet wat je voelt, maar dat je het voelt.

Ook al is het gewoon fijn om je thuis te voelen in jezelf op dat moment van verbinding met je lichaam. Belangrijker is dat, als we geaard zijn, we aanwezig zijn bij wat er in ons gebeurt en gepast kunnen reageren. Het is namelijk nogal een uitdaging om op een juiste manier te reageren op een situatie als je geen idee hebt wat er aan de hand is. Diverse transformatie-symptomen kunnen zich voordoen als je fysieke lichaam begint te verschuiven naar toenemende lichtniveaus. Wanneer we geaard en aanwezig zijn in ons fysieke lichaam, kunnen we ze gemakkelijker opmerken en gepast reageren. Soms kan het moeilijk zijn om te zeggen of het een fysiek probleem is of niet daarom is ondersteunende medische zorg die voor je werkt altijd aan te bevelen. Of het nu schijnbaar fysiek van aard is of niet, energetische behandelingen zoals acupunctuur kunnen een geweldige ondersteuning zijn omdat het tegelijkertijd in het subtiele lichaam als het fysieke lichaam werkt. Hieronder worden enkele veelvoorkomende symptomen die je kunt krijgen behendeld.

In de eerste plaats kan vermoeidheid een transformatiesymptoom zijn, vooral als je weet dat er geen fysieke of duidelijke emotionele of psychologische oorzaak voor je vermoeidheid is. Vermoeidheid kan wijzen op een innerlijke strijd, veroorzaakt door jouw wil, tegen de manifestatie van de goddelijke wil (misschien verzet je je tegen een intuïtie of een bepaalde actie waarvan je weet dat je die moet nemen. Het kan ook zijn dat probeert dingen te laten gebeuren in plaats van ze in hun eigen tijd te laten ontstaan). Hierdoor put je jezelf uit totdat je te moe bent om nog meer weerstand te bieden en dan pas kan goddelijkheid zich door jou manifesteren zoals het in de eerste plaats wilde. Dit is geen fijn proces daarom is soms gewoon loslaten en rusten beter en net zo effectief om het Goddelijke zijn zin te geven. Afgezien hiervan kan vermoeidheid (vooral bij het ontwaken of op onverwachte momenten gedurende de dag) erop wijzen dat je dichtheid verliest (alleen zo kun je je lichtlichaam opbouwen – hoe meer licht je bevat, hoe minder dichtheid). Als je dichtheid te snel daalt, wat kan gebeuren op het versnelde pad van spirituele groei, kun je een licht gevoel in het hoofd, vermoeidheid, misselijkheid of je ziek of onwel voelen (vooral met het loslaten van angst).

Na de release zul je je geweldig voelen en steeds levendiger worden, maar je moet ook weten hoe je met de gerelateerde vermoeidheid omgaat. Rust kan wonderen doen. Als deze symptomen optreden op een moment dat je kunt mediteren, doe dat dan. Als je tijdens meditatie in slaap valt dan had je op dat moment waarschijnlijk veel baat bij het doen van een dutje. Soms zal spirituele integratie het meest effectief gebeuren door middel van slaap. Als je dit proces toestaat zul je  wakker worden met een ander gevoel. Er is iets van binnen verschoven. Het kan een soort herbalancering zijn of misschien heb je een belangrijke droom gekregen. Door te slapen ontstaat dan meer harmonie in jezelf. We hebben vaak extra slaap nodig tijdens intense fasen van spirituele groei waar we op vele niveaus integreren en meer rust nodig hebben. Luister dus ook naar je lichaam bij meditatie zodat je kunt ervaren of het je energie geeft of juist teveel uitput en dat het nemen van rust of slaap een betere keuze zou zijn. Want hogere energieën, wanneer ze echt worden ervaren, veranderen ons. Daarom moeten we leren aan te voelen wat voor ons werkt en niet de fout te maken door te denken dat je nooit teveel van het goede kunt krijgen. Dit is de reden waarom meditaties die werken met hogere energieën soms het beste relatief kort kunnen worden gehouden – ongeveer twintig minuten.

We kunnen de tijdsduur dat we mediteren langzaam en zeker opbouwen en op die manier overbelasting van ons energiesysteem vermijden. Wat we nu lijken aan te kunnen kan ons een week later compleet uitputten omdat ons systeem de energie-shift nog probeert te verwerken van de vorige keer. Houd hier rekening mee als je steeds weer moe wordt na spiritueel werk, of als je gewoon heel veel pijn hebt, fysiek of emotioneel, tijdens het mediteren of daarna. Het is mogelijk dat je te snel wilt gaan. Vraag spirit om een ​​beetje te vertragen en neem af en toe een dag vrij van spirituele beoefening als je dat nodig hebt. Al doe je dat niet graag maar soms is het juist nuttig, vooral als je je niet lekker voelt en gewoon slaap nodig hebt. Aardende meditaties daarentegen, die je helpen je meer bewust van je lichaam te voelen kunnen je juist steunen en daarvan zou je dus juist langere sessies kunnen doen. Een uur of langer van zo’n meditatie kan heerlijk aanvoelen, vooral als je de tijd van je sessies stapsgewijs verlengt, over een periode van maanden of jaren. Naarmate je spirituele beoefening, door middel van meditatie, yoga, bewuste dans, tuinieren of wat voor jou ook werkt, zich ontwikkelt zal de activering van je lichtlichaam op natuurlijke wijze toenemen.

Kristal Mandala - Merlijn & Mystiek Merliniet - Lezen van Energie

Transformatie-symptomen die dan ook kunnen ontstaan zijn griepachtige symptomen zonder griep, soms tintelingen in de handen en voeten of het gevoel dat handen en voeten in slaap vallen. Wanneer dit extreem is rond de handen – met name tintelingen – kunnen energiekanalen voor healing met je handen worden gelegd, als dat een onderdeel is van je spirituele pad voor dit leven. Blijf echter alert en laat je bij twijfel altijd op fysiek niveau controleren om ziekten uit te sluiten. Zoals gezegd, duiden pijntjes en griepachtige symptomen meestal op een opruiming of een afname van de dichtheid (zoals bijvoorbeeld op angst gebaseerde benaderingen van het leven die worden opgewaardeerd naar een meer vertrouwende benaderingen van het leven). Als het gewrichtsgerelateerd is, heeft het vaak te maken met weerstand van de goddelijke wil – meegaan met de stroom is dan nodig. Symptomen rond de zonnevlecht, zoals misselijkheid en angst, kunnen wijzen op het loslaten van angst.
 
Paniekaanvallen kunnen dit ook aangeven maar die kunnen ook aangeven dat er zuivering op hartniveau plaatsvindt, wat kan resulteren in verwarring tijdens meditatie en een geest die constant bezig is. Echter naarmate het hart helderder wordt, zal de geest meestal volgen. Hoofdpijn, drukgevoelens aan de basis van de schedel, achterkant van het hoofd, rond de ogen of zelfs achter de ogen, het gevoel hebben dat je schedel opnieuw wordt gevormd en korte, scherpe stekende pijnen rond het hoofd of de hersenen kunnen op verschuivingen duiden op een subtiel niveau. Het is een beetje alsof er een effectievere spirituele ontvangstschotel in je hoofd wordt gebouwd.  Om je zenuwstelsel te herstellen en de spirituele groeispurten te hanteren kan acupunctuur, yoga, meditatie, dans en Chi Gung nuttig zijn. Alles wat het lichaam voedt in termen van ondersteunende holistische therapie kan helpen bij het voorkomen van onbalans. Het corrigeren van onbalans op het energieniveau voordat het zich manifesteert als lichamelijke ziekte, is een effectief en verstandig gebruik van therapie. Als je weet dat er iets mis is en je zorg nodig hebt, vertrouw daar dan op en handel ernaar. Als je uit balans bent en je echt onwel voelt ga dan naar een arts. Als die je gezond verklaard weet je in ieder geval dat er niet fysiek iets aan de hand is en kun je op energetisch niveau aan je probleem werken. Holistische therapie helpt je energieveld om zichzelf op natuurlijke wijze te genezen en weer in balans te komen.
 
Andere transformatie-symptomen zijn koorts en zweten, die meestal wijzen op een extreme stijging van je energieniveau, dat zich gewoonlijk op een hoger niveau stabiliseert binnen enkele dagen. Extreme sensaties van warmte kunnen ook wijzen op energetische verbranding van geblokkeerde energie. In dat geval kunnen er ook  warmtegevoelens en soms tijdelijk oververhitting optreden. Soms is dat pijnlijk, soms plezierig. Weet dat dergelijke symptomen meestal relatief snel zullen verdwijnen. Meestal zal een gevoel van verhoogde helderheid, reinheid en kracht het resultaat zijn van de opruiming. Acupunctuur kan prachtig zijn om dit proces in evenwicht te brengen. Vaagheid en licht in het hoofd zijn duiden op de afwezigheid van aarding en dat je teveel mentaal gefocust bent en geen integratietijd neemt om het geleerde te belichamen. Hierdoor ontstaat een overschot aan energie rond het hoofd die niet is verbonden met het lichaam en dus niet verwerkt kan worden door het lichaam. Voor degenen die meer spiritueel dan fysiek verbonden zijn is aarding essentieel. Als je al behoorlijk geaard bent en deze verschijnselen nog steeds ervaart, dan kan dit ook duiden op energielekken als gevolg van psychische interferentie of verbindingskoorden in relaties die je echt uitputten. Door je te concentreren op de voeten en energie van de aarde op te halen kan dit probleem helpen oplossen.
 
Het ervaren van veranderingen in zicht of gehoorvermogen die lijken te komen en te gaan (vreemde beelden, glinsterende, wazige beelden of vreemde geluiden die tijdelijk zijn) kunnen wijzen op het ontwaken van waarnemingsvermogens zoals helderhorendheid (spiritueel horen) en helderziendheid (spiritueel zien). Je kunt hierdoor zelfs ongelooflijk gevoelig worden voor zonlicht, wat gelukkig slechts tijdelijk is.  Objecten die lijken te bewegen zijn ook vrij algemene indicaties van het begin van multidimensionaal zicht. Dit is een normaal onderdeel van hoe we door het innerlijke oog kijken wanneer het lichtlichaam tot op zekere hoogte wordt gewekt. Als je er niet zeker van bent dat deze symptomen verband houden met je spirituele groei en het openen van chakra’s of uitbreiding van je auraveld als gevolg van die groei, vraag dan een second opinion aan om neurologische complicaties of andere problemen uit te sluiten.
 
Als deze symptomen tot het subtiele lichaam behoren in plaats van het fysieke niveau, wat vaker wel dan niet zal zijn, zouden ze vrij snel moeten kalmeren en minimale invloed op je ‘gewone’ leven hebben. Natuurlijk kunnen deze symptomen, vooral wanneer ze je zintuigen raken, in het begin behoorlijk desoriënterend zijn en je gevoel uitdagen voor wat tastbaar en ‘echt’ is op fysiek niveau. Maar het is ook erg opwindend omdat het de toegangspoort is om de illusie te doordringen en de goddelijke werkelijkheid voor ons te zien staan. Het is een mooie verandering van bewustzijn en uiteindelijk zul je je behoorlijk op je gemak voelen met de visioenen die je dagelijkse leven vergezellen, zelfs als ze je soms verrassen. Als deze dingen nog niet helemaal voor je gebeuren, en je denkt dat ze nooit zullen gebeuren, houd dan moed. Bij velen van ons zullen van nature deze capaciteiten ontwaken en je zult absoluut verbluft zijn als je op die nieuwe manier kan waarnemen. Maar het gebeurt wanneer en hoe het bedoeld is, in dienst van het zielenpad van ieder mens. Het is geen indicator van spiritualiteit; het is een indicator van wat nuttig zal zijn op jouw pad. Dus als het voor jou (nog) niet gebeurt denk dan ‘dit is wat het beste voor mij werkt op dit moment in mijn leven’.
 
En nu het betere nieuws van transformatie-symptomen zij zullen zorgen dat wij, nadat de opruiming heeft plaatsgevonden, hogere energieniveaus kunnen bevatten wat zorgt voor een hernieuwd gevoel van inspiratie, vitaliteit en groter enthousiasme voor het leven, meer vertrouwen en overvloed, een gevoel van vrijheid en empowerment. Als je beseft dat je je leven aan het creëren bent zal een diep gevoel van dankbaarheid en vreugde maar ook je spirituele talenten naar boven komen, en je nieuwe manieren bieden om in de wereld te zijn en nieuwe manieren om onze wereld te helpen creëren.