Spirituele wijsheid II Yogananda & Rhodoniet

Bekrachtigde dienstbaarheid

De spirituele wijsheid van Yogananda & Rhodoniet gaat over bekrachtigde Dienstbaarheid. 

Na het lezen van de wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Het verlangen om dienstbaar te zijn gaan leven
Er komt een moment op ons pad dat we een intense aandrang voelen om anderen te dienen. Dit verlangen is altijd al als een zaadje in ons hart aanwezig. Het is de wens om een ​​positieve bijdrage te leveren aan de wereld. Op een gegeven moment komt er echter een verschuiving van een zaadje van hoop naar het tot leven brengen van dat verlangen. Authentieke Dienstbaarheid is wanneer we daadwerkelijk ons ​​verlangen om dienstbaar te zijn gaan leven.

Dit kan zijn als een succesvolle healer met een roeping of als danser die zijn talent gebruikt om anderen te inspireren. Maar ook als de vrijgevige wijze vrouw die anderen uitnodigt voor de thee en een hartelijk gesprek. Het is de bedoeling om dienstbaar te zijn op een manier die waarheidsgetrouw en authentiek voelt. Het gaat erom onze goddelijke essentie toestemming te geven ons te laten zien hoe we volledig onszelf kunnen zijn. Zodat we de spirituele evolutie van de mensheid kunnen dienen.

Ons eigen persoonlijke werk is de basis. Het is noodzakelijk om uiteindelijk dienstbaar te kunnen zijn. Want hoe spiritueel je ook bent je moet in staat zijn je eigen oude wonden te doordringen met het licht van je bewustzijn. Want alleen zo kun je het oude loslaten en groei stimuleren. Het is belangrijk je over te geven en te vertrouwen op de grotere goddelijke visie, die zoveel intelligenter is dan je eigen beperkte perspectief. Als je dit doet dan neem je actie op basis van de impulsen die door het hart worden ontvangen, in plaats van te proberen de stroom van het goddelijke te sturen alsof je het beter weet.

Authentieke Dienstbaarheid is geen gewone baan het is een roeping 
Onze Authentieke Dienstbaarheid wordt niet door ons gedefinieerd of bepaald. Het is dan ook onze taak om ons open te stellen, te ontvangen en bereid te zijn het te laten ‘ontstaan’. Dit doen we door onze acties en uithoudingsvermogen terwijl we innerlijke groeien totdat we sterk genoeg zijn. Een roeping is namelijk heel iets anders dan “werk”. Het is een uitdrukking van onze goddelijke relatie en vereist keer op keer vertrouwen, overgave, reactievermogen en actie.

Het leven beantwoord ons verlangen om dienstbaar te zijn al lijkt dat niet altijd zo. Soms worden we geconfronteerd met moeilijke relaties of uitdagende situaties zelfs als we ons levenspad volgen en dienstbaar willen zijn. Dit is het Universum dat zegt: “We willen dat je gedijt en in je kracht stapt, maar deze problemen moeten eerst worden opgelost. Daarna zul je op de juiste vibratie zijn en in staat en gemachtigd zijn om op een nieuwe manier te dienen.”

Kristal Mandala - Yogananda & Rhodoniet - Authentieke Dienstbaarheid

Als we er klaar voor zijn worden we gemachtigd om te dienen
Waar we klaar voor moeten zijn is meestal iets anders dan wat we verwachten. We kunnen denken dat we enkel een training of bepaalde vaardigheden moeten hebben. Hoewel training een belangrijk onderdeel van ons proces kan zijn, is het vaak op een andere manier dan we verwachten. Deze training kan namelijk net zo goed, of zelfs eerder, op basis van “levenslessen” zijn dan een meer formele studie.

Er zijn tal van healers met helende vermogens die wachten om bekrachtigd te worden om te healen. Er zijn tal van schrijvers die nuttige informatie hebben om te delen, misschien zelfs al geschreven boeken. Maar ze zijn nog niet gemachtigd om ze te delen. Het is niet vanwege een gebrek aan bekwaamheid van hun kant maar ze zijn nog niet ingewijd nog niet bekrachtigd om te dienen. Hiervoor moet je namelijk bereidt zijn om te vertrouwen, angst en controle los te laten en je over te geven aan goddelijke timing. Alles komt op het juiste moment. We kunnen ons alleen voorbereiden om er klaar voor te zijn. Authentieke dienstbaarheid gaat niet over goed genoeg zijn, noch over minder spiritueel zijn dan degenen die al bekrachtigd zijn in hun dienstbaarheid. Authentieke Dienstbaarheid is een uitdrukking van goddelijke timing en de ontplooiing van ons goddelijke levensplan.

Ieder van ons is bedoeld om op het juiste moment, op de best passende manier dienstbaar te zijn. Ieder van ons zal ook de wens van zijn hart manifesteren, maar het moet gebeuren volgens een hoger plan. Een hoger plan dat de ontwikkeling van de menselijke evolutie regelt. Dit bepaalt wie naar voren stapt en wanneer en ook wanneer we moeten wachten op degene die ons voorgaat om zijn taken te vervullen. Kun je voelen hoe we dit allemaal samen doen, in teamverband? Jij bent net zo goed een deel van dat goddelijke plan dat zich ontvouwt als ieder ander.