Voorstellen Yogananda

Yogananda – Liefdevolle Dienstbaarheid

Yogananda is bij velen bekend door zijn boek “Autobiografie van een Yogi”. Yogananda was intens toegewijd aan zijn spirituele leraar. In zijn boek beschrijft hij hoe hij door India reisde op zoek naar zijn goeroe of ware spirituele leraar. Hij is grappig, menselijk en op tal van manieren spiritueel getalenteerd en in staat tot een schijnbaar eindeloze toewijding aan het Goddelijke. 

Yoga leringen uitdragen
Yogananda bleef jarenlang dicht bij zijn spirituele leraar en ging soms door nieuwsgierigheid gedreven reizen door het land om heiligen en wijzen te ontmoeten. Hij keerde echter altijd terug naar zijn geliefde leraar. Hij probeerde zijn leringen na te leven en zijn verbinding met het Goddelijke op te bouwen. Uiteindelijk werd Yogananda gevraagd om de leringen van zijn leraar uit te dragen. Hiervoor moest hij zijn geliefde vaderland achterlaten.

Hij werd gevraagd om de leringen van yoga naar Amerika te brengen. Hij was huiverig maar door zijn geloof en vertrouwen aanvaardde hij gewillig zijn missie.  Doordat hij het Goddelijke door hem heen liet stromen, was hij in staat om voor duizenden Amerikanen in een niet-moedertaal lezingen te geven over uitgebreide spirituele onderwerpen. Die leringen zijn sindsdien uitgegroeid tot de yogabeweging. 

Yogananda had in zijn jeugd een visioen, van een wit huis op een heuvel bij een oceaan. Uiteindelijk vertaalde zijn visie zich ook in de fysieke realiteit. Namelijk in de vorm van zijn spirituele centrum aan de oostkust van Amerika. Hij voelde het al aan lang voordat het de bedoeling was dat het realiteit werd en hij maakte nog een enorme groei door voordat hij er klaar voor was. Toen hij er klaar voor was werd hij bekrachtigd om duizenden mensen te onderwijzen. Zo bouwde hij een band op tussen Amerika en India die de integratie van de oosterse en westerse cultuur heeft ondersteund.

Dienaar van het Goddelijke
Hij had geen idee dat hij ooit zulk werk zou doen. Hij hield gewoon van het Goddelijke. Hij concentreerde zich op zijn spirituele beoefening en vertrouwde op de leiding die hij in zijn hart voelde. Hij gaf zich volledig over en was bereid om ja te zeggen tegen alles wat het Goddelijke van hem vroeg. Zelfs als hij het zelf niet wilde doen. Hij was echt een dienaar van het Goddelijke en dat zorgde ervoor dat hij bekrachtigd werd om te kunnen doen wat hij deed. Yogananda toonde een vastberadenheid in zijn doel van Gods realisatie. Hij zag het goddelijke als het enige doel dat het nastreven waard was. Zijn oprechte geloof in het goddelijke was de waarheid achter al zijn acties.

Yogananda

Authentieke dienstverlening vraagt om bereidheid en vastberadenheid 
Als je  het gevoel hebt het Goddelijke te willen dienen en je spirituele roeping wilt ontplooien moet je zorgen dat je gereed bent. Vervolgens moet je handelen naar de inspiratie die komt. En niet proberen te bepalen hoe en wanneer het gebeurt. Het gaat er dus niet om het lot naar je hand te zetten maar om je erop voor te bereiden. Dit doe je door toegewijde oefening die gevoed wordt door een hartstochtelijk verlangen. Het gaat erom één te worden met het Goddelijke en de wil van het Goddelijke door je heen te laten gebeuren. 

Een kanaal zijn voor het Goddelijke
Het pad naar goddelijke bekrachtiging is je overgegeven om instrument te worden van het goddelijke.  Je wordt zo een wezen vol van goddelijke energie dat spirituele troost en geruststelling kan geven aan degenen die tijdens hun leven worstelen om innerlijke vrede te vinden. Belangrijk om te onthouden is dus dat je bekrachtigd wordt om te dienen als je geleerd hebt om een kanaal te zijn voor het Goddelijke.

Je Ziel is bepalend voor de manier waarop je dienstbaar zult zijn. Maar ook wat je Ziel nodig heeft voor haar groei.  Als je in je hart voelt dat het de bedoeling is dat je lesgeeft of heelt dan is dat wat je gaat doen. Ongeacht hoe of wanneer dat gebeurd en of het overeenkomt met wat je zelf in gedachte had.  De ziel is oneindig creatief in hoe ze heling en liefde naar de wereld zal brengen. Hiervoor kunnen grootse veranderingen nodig zijn maar we kunnen ook door minder ingrijpende acties het Goddelijke dienen. Onderschat dus nooit hoeveel je voor iemand anders kan betekenen. Wat je doet kan iemand dieper raken dan je je realiseert en het kan jaren later nog invloed hebben.