Voorstellen Bastet

Sensualiteit

Bastet is de godin met het kattenhoofd van het oude Egypte. Ze regeert het rijk van sensualiteit, plezier, dans en muziek. Haar aanbidding gaat terug tot minstens 3500 v.Chr. en haar tempels worden als enkele van de mooiste, vrouwelijke tempels gezien die ooit zijn gebouwd. Katten kunnen de symbolen zijn van waardigheid en zelfzorg die ons inspireren om wonden van zelfverwaarlozing en bestraffende houdingen ten opzichte van de behoeften van ons lichaam aan spel, rust en ontspanning te helen. De schaduwzus of andere ‘kant’ van Bastet is Sekhmet, de woeste leeuwenkop. Waar Sekhmet het huis zou afbranden, verwarmt Bastet het met liefde, hoewel beide een sterk, beschermend karakter hebben. Bastet kan ons helpen om schaamte en repressie, die zorgt dat we in ons hoofd vast blijven zitten en angst hebben voor wat anderen van ons zouden kunnen denken,  los te laten, zodat we ten volle door kunnen gaan met het leven. Bastet is de dochter van de zonnegod Ra. Volgens de verhalen woont ze overdag bij haar vader en ‘s nachts verandert ze zichzelf in een kat om hem te beschermen. Ze staat bekend als het alziende oog van Ra. Ze kan door de duisternis dringen en toeslaan waar nodig om vloeken te verbreken en het kwaad te verhinderen om wortel te schieten. Ze is een alomvattend bewustzijn.

Is het je ooit opgevallen dat problemen gemakkelijker op te lossen zijn en dat er oplossingen naar je toe komen als je er niet obsessief over nadenkt, maar in plaats daarvan ontspant of bezig bent met een activiteit die je plezier en vreugde schenkt? Ontspannen en plezier hebben laat energie stromen en verschuiven zodat dingen kunnen gebeuren. We zijn niet beperkt tot groeien door strijd, lijden en pijn. Gelukkig maar, het leven is een reis van balans en afwisseling. Wanneer we echt toegewijd zijn aan ons pad en misschien door een of andere heftige  kwestie werken, kunnen we onze vreugdevolle aard vergeten. Soms zijn we zo gewend aan angst en innerlijk werk dat alleen maar tot meer pijnlijke emotionele wonden kan leiden dat we niet veel aan vreugde denken. We kunnen echter ook vreugde oproepen voor heling en een deel van ons laten dansen en zingen wanneer ze daar zin in heeft, ongeacht relatiebreuken of andere uitdagingen die om ons heen kunnen gebeuren. Zo leren we op de golven van onze emoties te surfen en zullen we ontdekken dat er tussen verdriet, woede en angst veel geluk, vreugde, verrukking en speelse flirt is. Dat is wat er gebeurd als we Bastet ontmoeten.

Als je zo aan Sekhmet gewend bent dan is het een leuke verrassing om te beseffen dat haar genotbrengende zus ook in je woont. Wanneer we werken met kwaad, duisternis, giftige energie en alles wat ons op de een of andere manier kan schaden, is het gemakkelijk om defensief te worden. De moeilijkheid met defensief zijn is dat het ons niet noodzakelijk sterker maakt. Net als een tak die niet flexibel is. Met wat druk kan de weerstand ertoe leiden dat de tak breekt. Als we zachter kunnen blijven, in staat zijn om te bewegen en te reageren vanuit een plaats van speelsheid, zelfs in het aangezicht van giftige energie, roepen we de natuurlijk kracht van Bastet. Vaak zijn we dan in staat om het helemaal te omzeilen. De truc is om er niet bang voor te zijn. Dit klinkt moeilijker dan dat het is. Door te oefenen leren we wanneer giftige of ongewenste energie aanwezig is. Maar we leren ook ons aangeboren vermogen te gebruiken om krachtig, maar kalm, deze energie het recht te ontzeggen om in ons energieveld te verblijven.

Met haar uitgesproken vrouwelijkheid (ze wordt meestal afgebeeld als een slanke vrouw met een kattenkop of een kat met een mestkeverhalsband en een enkele gouden oorring in haar linkeroor), is ze niet bang voor mannelijke energie en kan ze een helende werking hebben als we vrede sluiten met mannelijke energie. Zodat we het kunnen eren, zonder de verbinding met vrouwelijke waarden te verliezen. Zo kunnen we bijvoorbeeld op ongewenste giftige energie reageren (ook die in ons energieveld wil verblijven) vanuit een plaats van mededogen en helderheid  door “Nee” te zeggen en “ik eer je bestaan, maar dit is niet wat ik voor mezelf kies, dus je kunt hier niet bij mij blijven.” Onze energie wordt zo volledig anders en gaat van onbewust toestaan ​​naar bewust kiezen vanuit ons eigen vrouwelijke centrum. De angst voor mannelijke energie (bij mannen of bij vrouwen) als roofzuchtig en agressief kan moeilijk zijn om achter je te laten, zelfs als je niet onmiddellijk in je leven misbruik hebt meegemaakt. Dit komt omdat mannelijke energie nog steeds aan het leren is om zich op een andere manier te uiten. Net zoals vrouwelijke energie leert krachtig te zijn door kwetsbaar en ontvankelijk te zijn, leert mannelijke energie krachtig te zijn door het hart te dienen in plaats van het ego. Net zoals mannen zich ongemakkelijk kunnen voelen als ze met angst en wantrouwen worden bekeken, kunnen vrouwen zich ook verzwakt voelen door dat wantrouwen. Bastet helpt deze situatie van beide kanten te helen. Om mannelijke energie te omarmen zodat je er zonder angst van kunt genieten, moet je beseffen dat je in staat bent om effectieve grenzen te stellen. We kunnen bewust ‘nee’ zeggen, maar het zal niet zo effectief zijn als we onbewust iets zeggen als: “Niemand luistert naar mij” of “Ik heb niet het recht om te bepalen wat er in mijn eigen energieveld gebeurt.” Als we ‘nee’ zeggen, moeten we het oprecht menen met ons hele wezen.

Bastet ondersteunt ons bij het integreren van ons hele wezen. Zij doet dit door ons te helpen de situaties te herkennen waar we ja zeggen als we nee bedoelen maar ook door ons in de duisternis van ons wezen te laten kijken. Bastet brengt ook het licht van Ra, het licht van de zon, in die duisternis zodat we alle delen van ons kunnen afstemmen tot één coherent wezen. Wanneer dit gebeurt, handelen we volgens onze gevoelens en onze ervaring weerspiegelt hoe we ons werkelijk willen voelen over onszelf. Dit is Bastet’s speciale zegen van het helen van zelfrespect, zelfvertrouwen en eigenliefde. Ze staat poëtisch bekend als de Vrouwe van de Rijzende Zon (Haar zus Sekhmet staat bekend als de Vrouwe van de ondergaande Zon). ​​Bastet draag dan ook het geschenk van hoop en een focus op wat geboren wordt in plaats van wat voorbij gaat. We hebben deze hoop nodig wanneer we aan een taak van zelfheling beginnen. Wanneer een probleem al zo lang om ons heen is, kan leven zonder dit probleem soms een onmogelijke droom lijken. Alles kan echter worden geheeld. Soms hebben we gewoon haar zegen van hoop nodig om op het pad door te gaan en ons afgesproken deel te doen om de goddelijke genade van heling  aan te trekken die nodig is om een ​​verschuiving te laten plaatsvinden.

Bastet werd vooral geassocieerd met de bescherming van vrouwen en kinderen en draagt ​​de energie van geluk en vruchtbaarheid voor kinderen en voor gewassen. Je kunt een berope op haar doen als je je zich zorgen maakt over jouw kind of over zwanger worden en een veilige, gezonde zwangerschap en bevalling wilt ervaren. Mannen kunnen ook met de energie van Bastet werken voor hun eigen heling, vooral als ze hun relatie met vrouwen, hun innerlijke vrouw (het deel van de man dat verbinding met anderen voelt en verlangt) of het goddelijke willen helen. In plaats van dat het een man een ‘mietje’ of verwijfd maakt, is een man die een sterke band heeft met zijn innerlijke vrouwelijke, aantrekkelijk voor vrouwen die op weg zijn naar heling. Een vrouw die genoeg werk heeft verzet om in contact te komen met haar eigen gevoelens en gevoelsleven, wil een man in haar leven die niet bang is voor haar openheid of haar emotionele energie omdat hij genoeg vertrouwd is met de zijne. Wanneer twee mensen die open staan ​​voor elkaar en voor het leven met elkaar in contact komen in een relatie (zowel als vrienden, geliefden of zakenpartners) is het buitengewoon hoeveel magie er kan gebeuren.

Bastet’s sistrum of rammelaar symboliseert haar positie als voorzitter van de kunsten van dans en muziek. Katten werden door haar als heilig beschouwd en in haar tempels vereerd. Het lijkt erop dat katten over de hele wereld een heel duidelijke herinnering hebben aan een dergelijke behandeling en verwachten dat deze nu nog steeds zal  voortduren. De energie van katten is er een van vrijheid en onafhankelijkheid. Ze verwachten met veel respect behandeld te worden en hebben de neiging om te doen wat ze willen, ongeacht de verlangens van iemand anders om hun te controleren. In een cultuur waar we verwacht worden erin tepassen de lijn te volgen en waar vaak degradatie en vernedering een essentieel onderdeel zijn om te overleven, is de “katten Spirit” uiterst essentieel voor heling van de menselijke spirit – voor vrouwen en voor mannen. Als we als inspirerende en opbeurende mensen in deze wereld willen leven is de waardigheid en gratie van Bastet zo belangrijk voor ons om toegang te krijgen tot onszelf. Want afgebroken worden door eindeloze eisen, dat we ons op een bepaalde manier gedragen, volgens een bepaalde standaard presteren of aan bepaalde verwachtingen voldoen, is niet het pad van Bastet.

Kristal Mandala - Bastet & Kattenoog - Goddelijk Genot

Bastet moedigt ons dus aan om plezier in het leven te hebben, onszelf toestemming te geven om te ontspannen en te beseffen dat we onder de huidige schijn koninklijk zijn. Dit betekent echter niet dat het eren van Bastet zal leiden tot middelmatigheid of laksheid. Genialiteit kan stromen wanneer we passie en doelgerichtheid combineren met het vermogen om te ontspannen met de gratie van adel. De waardigheid en bevestiging die hieruit voortvloeit, kan ons een enorm zelfvertrouwen geven om te creëren, ons lichaam lief te hebben en te waarderen, en om onze stem te vinden en de creatieve expressie ervan te eren. Dit alles creëert een meer uitnodigende ruimte voor onze ziel om zijn licht te manifesteren en helderder in de wereld te schijnen. We kunnen onze ziel op veel andere manieren laten dansen dan het bijwonen van een gechoreografeerde dansles. Door open te staan ​​voor de sensuele ervaring van de natuur kunnen we genieten van het gevoel van de zon of de lucht, de geur van een bloem, de ruwheid van de bast, de koelte onder een schaduwrijke boom, het geluid van insecten en bladeren die ritselen met de wind, het gevoel te zweven in zout water … absolute gelukzaligheid.

Als je ziel resoneert met de energie van Bastets kan het gebeuren dat je buiten de normen van je specifieke cultuur witkt treden en dat je voor jezelf de levensstijl kiest die bij je past.Je voelt opluchting doordat je de verwachtingen die aan je gesteld worden hebt. Je besluit dat je met vertrouwen wilt leven en doet het gewoon. Die vrije en ongecompliceerde levenshouding is een kenmerk van Bastets energie. Als we de neiging hebben om elke keuze die we maken tot in het kleinste detail te analyseren, en onszelf daarbij misschien gestrest te maken met zorgen of twijfel aan onszelf, dan kan Bastet een tonicum zijn dat ons helpt om emotioneel mentaal en zelfs fysiel losser te worden. Als we de neiging hebben om onszelf naar beneden te halen of perfectie van onszelf te eisen, hebben we zeker wat energie van Bastet nodig.

Bastet is een vrije geest die vrouwen en mannen leert hoe ze vrij kunnen zijn in zichzelf, hun sensuele en seksuele aard volledig kunnen accepteren en hoe ze kunnen genieten van plezier, schoonheid en de sensualiteit van het leven. Ze werd vereerd als een seksueel levendig wezen met veel geliefden. Ze boog niet voor sociale zeden en kan ons eraan herinneren dat onze beslissingen over hoe we onze relaties moeten onderhouden en met wie, aan ons zijn. Ze herinnert ons ook aan het belang van spelen, om ons echt levend te voelen en de tijd te nemen om aan de rozen te ruiken (haar zoon was de heer van parfums). Haar festivals stonden bekend als grote, levendige feesten en kunnen worden voorgesteld als zoiets als de straatcarnavals.

De sensualiteit van Bastet vertaald zich ook in dans als onderdeel van haar aanbidding. Dans die sensueel, vrij en over vrouwelijke zelfexpressie gaat, kan worden gebruikt om dit Goddelijke Vrouwelijke wezen te eren en open te staan ​​voor haar gaven en zegeningen in deze moderne tijd. Je kunt hier toegang toe krijgen door middel van een buikdansles of door met je heupen te draaien en je armen te laten dansen terwijl je thuis naar je favoriete muziek luistert. Sommige zien zichzelf niet altijd als dansers, maar hebben een natuurlijke sensualiteit en afstemming op de goddelijke vrouwelijke spirit in hen die uitdrukking zoekt door de vrije beweging van hun lichaam. Dat kan zijn door bijvoorbeeld vrij te bewegen op muziek of door sensueel spel met een geliefde.

Sommige hebben de overtuiging dat ze ze zich alleen  zo sensueel in dans kunnen uitdrukken als ze dronken zijn. Alcohol was vaak een onderdeel van de festivals van Bastet (en Sekhmet) en het zou zo maar kunnen dat het (tenminste gedeeltelijk) was om mensen te helpen hun analytische geest te verlaten en zich over te geven aan hun gevoelens. Het is vergelijkbaar met hoeveel mensen tegenwoordig alcohol gebruiken.Vele moeten dronken worden om plezier te hebben en zijn hun vermogen kwijt om je dronken te voelen van vreugde. Toch zijn er ook mensen die niet drinken maar meer op een natuurlijke manier zijn verbonden met de natuurlijke wereld en de energieën van creativiteit en zelfexpressie, sensualiteit en spel zonder dat ze per se drugs of alcohol nodig hebben om er toegang toe te krijgen. Ze hebben iets aards, een verbinding met de natuur en de wildheid en vrijheid van geest, die alle mensen in zich hebben, waardoor ze vrij gemakkelijk een natuurlijke high kunnen ervaren. Het ervaren van extatische energie is een zegen van Bastet. De meeste mensen die uitgaan of naar rave-feesten gaan om te dansen, zijn op zoek naar een extatische ervaring. In een cultuur die niet goed weet hoe ze hier toegang toe moet krijgen door natuurlijke spirituele groei, wordt de oplossing vaak in kunstmatige (en soms behoorlijk giftige) methoden.

Helaas kunnen deze kunstmatige methoden voor gelukzaligheid uiteindelijk schade aanrichten, niet alleen fysiek maar ook psychologisch en emotioneel. Terwijl sommige mensen hun gebruik van drugs en alcohol kunnen beheersen met minimale schade aan zichzelf, zijn er veel meer die dat niet kunnen. Als we veel drugs gebruiken kan het gebeuren dat willekeurige geesten je energieveld binnenkomen omdat je het kunstmatig hebt uitgebreid door het drugsgebruik. Door het drugsgebruik wordt je van je lichaam losgekoppeld en zo kan je bewustzijn niet reageren en deze entiteiten vertellen te vertrekken, dus nemen ze hun intrek. En ze willen niet weg nu ze een plek hebben gevonden waar ze zich met jouw levenskracht kunnen voeden. Een beetje zoals “paranormale krakers”ze zijn vastbesloten om te blijven zitten.  Het is als een luizenplaag die maar blijft groeien, maar dan in je, en die je gedachten en je hart verstoren. Het kan je zodanig beschadigen dat het de weg vrijmaakt voor een ernstige vorm van geestesziekte later in je leven of in toekomstige levens. Niet alle psychische aandoeningen komen voort uit drugsgerelateerde incidenten of negatieve spirituele gehechtheden, maar sommige wel.

Hoe licht Bastet ook lijkt, we moeten haar met respect behandelen. Haar zegeningen zoeken zonder bereid te zijn het werk te doen dat nodig is om ze te verkrijgen, is net zo potentieel gevaarlijk als werken met de fellere gezichten van het Goddelijke Vrouwelijke. We kunnen ons dus op een donker terrein begeven met deze godin van licht en vreugde. De verklaring hiervoor is dat wanneer we werken met het Goddelijke Vrouwelijke ons bewustzijn zich zal uitbreiden. Dat omvat meer licht en schoonheid, maar ook meer duisternis. Duisternis is een onderdeel van het leven. We hoeven niet te begrijpen waarom de goddelijke schepping is zoals ze is (want ze is vaak ondoorgrondelijk). Onthoudt echter wel dat als we erop kunnen vertrouwen dat elke ervaring altijd liefde kan dienen door hoe we ervoor kiezen om erop te reageren, dan zeilen met vlag en wimpel door het leven. Natuurlijk vindt ieder zijn eigen weg, op zijn eigen manier en in zijn eigen tijd. Bastet zal naar ons reiken wanneer onze woede te groot is en moet worden bekoeld of onze analytische geest probeert ons te verdrinken in overmatig denken. Het zal ons er dan aan herinneren dat we misschien beter gewoon onze schoenen kunnen uitschoppen en dansen.