Voorstellen Freya

Wild en Ongetemd

Freya is een Noorse godin van schoonheid, oorlog en vruchtbaarheid. Ze is wild, gepassioneerd, ongetemd en enthousiast in haar streven naar levenservaring. Als ze iets wil – zoals de prachtige barnsteenketting die ze ziet en verlangt als haar eigendom – zal ze voor niets stoppen om het te krijgen. Ze laat zich gewoon niet tegenhouden. Ze weigert om als prijs te worden geruild door de mannelijke goden. Wat haar minnaars betreft, geen enkele god is buiten bereik voor haar beroemde sensuele eetlust. Ze brengt een lust voor liefde, leven en plezier. Maar ook een waardering voor schoonheid in al haar verschijningsvormen. Ze wordt afgebeeld als een mooi vrouwelijk wezen, vaak schaars gekleed of in provocerende poses die haar sensualiteit en gepassioneerde vrij stromende energie vertegenwoordigen. Ze wordt vereerd om haar seksualiteit, niet vernederd of beschaamd. Ze is volledig op haar gemak met haar eigen aard en aarzelt niet om naar waarheid te handelen naar haar gevoelens, en dit wordt geaccepteerd en geëerd in het land van de goden.

Ze gebruikt haar krachten van schoonheid, sterkte, bescherming en magie niet alleen om vrijelijk te krijgen wat ze wil. Maar ook om vrouwen, kinderen en mannen die tot haar bidden om hulp, te beschermen en te koesteren. Ze wordt niet beschouwd als egoïstisch of destructief, maar als een kracht van het goede in de wereld en een beschermgodin van heling. Katten zijn heilig voor Freya en er worden twee katachtigen gezien die haar strijdwagen door de lucht trekken en worden vaak beschouwd als haar boodschappers. Hun onafhankelijkheid, sensualiteit, egocentrische en toch verwarmende helende aanwezigheid zijn niet anders dan Freya zelf.
Freya heeft een magische mantel van valkenveren die haar de mogelijkheid geeft om te vliegen. Er wordt gezegd dat ze deze mantel gebruikt wanneer ze de onderwereld bezoekt om profetieën te verkrijgen, zodat ze daarna weer kan opstijgen om haar berichten te verspreiden. Vanwege deze mantel wordt Freya beschouwd als een godin van vormveranderende en transformerende magie. Een andere van haar totems is de valk, bekend als een boodschapper die het vermogen heeft voor een hoger zicht en bescherming. Dit aspect van haar iconografie verbindt haar met Isis, die ook over deze bevoegdheden beschikt.

Haar sensualiteit en durf zijn niet de enige dingen die Freya kenmerken als een godin van de diepte. Ze regeert ook het rijk van oorlog en dood. Ze is zoiets als Bastet en Sekhmet gecombineerd in één. Ze kiest wie er in de oorlog zal worden gedood, wat haar een karmisch aspect geeft, zoals Sekhmet. Ze vindt het heerlijk om de liefde te bedrijven en geniet van het plezier van sensualiteit, zoals Bastet. Freya is een complex vrouwelijk wezen, van ongecontroleerde sensualiteit en openheid voor al het leven, inclusief de dood. Ze is welwillend, egocentrisch, gepassioneerd en beschermend. Wanneer Freya contact met ons maakt, zullen we worden uitgedaagd op alle overtuigingen die we hebben over dat wat goed is voor ‘ons’ op de een of andere manier concurreert met wat goed is voor ‘hen: Freya maakt geen onderscheid tussen winst voor zichzelf en voor anderen. Ze is van nature volkomen open en genereus, trekt zich niet terug van wat ze wil en legt zichzelf ook geen beperkingen op om het te verkrijgen. Ze doet dit niet uit zelfobsessie of narcisme. Ze doet het vanuit een plek waar ze volledig open staat voor het leven en alle delen van zichzelf accepteert.

Freya’s energie gaat niet over nemen, maar over eerlijk en open zijn over onze verlangens. Ze tart de traditionele regels over seksualiteit en kan ons daarbij helpen onze waarheden te vinden. Freya is een beschermheilige voor degenen die niets voelen voor een monogame relatie.  Maar ook voor degenen die hun seksualiteit liever verkennen door te experimenteren met verschillende paradigma’s zelfs die over het algemeen worden gemeden of verkeerd worden begrepen in reguliere culturen (bijvoorbeeld open huwelijken). Dit betekent niet dat toegewijden van Freya polyamoureus moeten zijn. Wel lijkt ze haar gezicht te laten zien door de emotioneel en psychologisch volwassen leden van de polyamoreuze gemeenschap.

Het polygame pad is niet het hebben van een relatie zonder verbintenis. Want hoe kun je een relatie hebben zonder een verplichting tot liefde, respect, aanwezig zijn enzovoort – of de relatie nu monogaam of polyamorous is. Voor anderen ging polyamorie over het hebben van meer dan één relatie, niet alleen meer dan één minnaar. Ook al was het geen monogame verbintenis, op hun eigen manier werd er toch een aanbod tot verbintenis gedaan.  Freya is levend en wel in deze meer volwassen, polyamoreuze relaties. Ze gaan namelijk over liefhebben.  Ja, anders dan wat doorgaans wordt beschouwd als het beste model voor een huwelijk, maar toch oprecht liefdevol.

Natuurlijk hoeft Freya’s ontvoering van vele minnaars niet letterlijk vertaald te worden. Freya kan net zo actief zijn binnen het bewustzijn van iemand die neigt naar monogame relaties. Misschien uit die persoon zijn verlangen naar diversiteit niet door veel geliefden te nemen, maar door veel passies na te streven. Er zijn veel manieren waarop we de passie in ons kunnen uiten. Het kan zijn door creatief werk, een voortdurend evoluerende helende reis. Maar ook als een openheid voor nieuwe werelden en culturen door nieuwe dingen te leren, nieuwe mensen te ontmoeten en te reizen. Iedereen geeft op zijn eigen manier uitdrukking aan zijn passie voor singulariteit of diversiteit. Wat voor jou werkt, past het beste bij jouw groei en ontwikkeling. Hoe we het ook willen benaderen, Freya ondersteunt ons bij het ontdekken wat voor ons werkt in relaties en bij het uiten van passie in het leven. Ze leert ons dat we onze passie voor het leven niet hoeven te onderdrukken of te beperken. Maar dat we wel open moeten staan ​​voor het vinden van authentieke manieren om het uit te drukken.

Als de eisen van de samenleving of je primaire relatie ervoor zorgen dat je je te beperkt voelt, zal Freya ingrijpen. Ze zou kunnen ingrijpen met een hartstochtelijke aantrekkingskracht op iemand buiten je huwelijk. Hoe zo ook ingrijpt de manier waarop je erop reageert is altijd jouw keuze. Misschien ben je in staat om de diepere, verborgen betekenis van de aantrekkingskracht te begrijpen en op zoek te gaan naar een vollediger leven voor jezelf op een andere manier. In plaats van actie te ondernemen gebaseerd op de passie voor die ander. Werken met de energieën van Freya, of welke godin dan ook, gaat niet over het letterlijk nabootsen van hun goddelijke gedrag. We kijken niet naar de godin en proberen net als haar te zijn. Werken met het Goddelijke Vrouwelijke gaat meer over het integreren van hun spirit op een volwassen en functionele manier in onze eigen psyche. We zoeken de essentie van hun bewustzijn – bij Freya is het de vrijheid om lief te hebben vanuit een open hart zonder terughoudendheid – en brengen het naar de aarde in ons hart, lichaam en leven op een manier die waarheidsgetrouw, authentiek en nuttig is voor ons.

Kristal Mandala - Freya & Amber - Ongetemd Leven

Freya stelt ons ook in staat om relaties aan te gaan die niet gebaseerd zijn op macht of bezit. Zij is vrijgevig  in haar liefde en verwacht in ruil daarvoor respect en geeft het ook. Ze is een krijger, een minnaar en is het meest hartstochtelijk zichzelf. Wanneer we de machtsspelletjes in een relatie achterwegen laten kan er intimiteit ontstaan. Dit gebeurt als we meer geïnteresseerd zijn in het kennen en liefhebben van elkaar dan te proberen om de ander te veranderen in wat we willen dat hij/zij is. Wanneer Freya’s spirit van zelfexpressie en gepassioneerde liefde een relatie vult dan is er vrijheid. We hoeven geen indruk meer te maken om onze ego’s te verdedigen of om te proberen goed genoeg te zijn. In plaats daarvan kunnen we aanwezig zijn en gewoon zijn wie we zijn en de persoon die tegenover ons zit werkelijk leren kennen. Vrijheid betekent niet het einde van een echte relatie, het markeert juist het begin. Door de vrijheid te hebben om jezelf te zijn en je partner toe te staan ​​hetzelfde te doen, kunnen we de helende en energiegevende eigenschappen van een liefdevolle relatie gaan ervaren. Twee mensen die ervoor kiezen om samen te zijn creëren ruimte in hun relatie zodat beide kunnen ademen en groeien. Er is een groot hart en veel eigenwaarde voor nodig om op zo’n manier lief te hebben. Maar als je je verbonden voelt met Freya of je aangetrokken voelt tot haar aard dan zul je dit in dit leven gaan leren en ervaren. In plaats van oppervlakkigheid te creëren stelt vrijheid in een relatie iedereen in staat om meer van zichzelf te worden en de mogelijkheid om meer van dat zelf met de geliefde te delen. Freya heeft vele lief maar haar liefde is ook intens. Als ze haar man verliest huilt ze om hem. De tranen die de zee raakten veranderden in goud en de tranen die op de aarde vielen veranderden in barnsteen.

Deze kostbare creaties, geboren uit haar tranen, zijn geschenken van de godin. Goud en barnsteen leren ons dat we door een groot verlies iets van grote waarde kunnen verwerven namelijk wijsheid en een hart dat ervoor kiest om open te staan ​​voor het leven, wat er ook gebeurt. Deze wijsheid en openheid genereren een durf, moed en bereidheid om het leven te ervaren met een jeugdige levenslust die Freya zeker bezit. De transformatie van haar tranen in edelmetaal en steen symboliseert ook haar zegeningen van voorspoed en overvloed. Door haar openheid voor het leven, en onze openheid voor haar, kunnen grote zegeningen worden geschonken en ontvangen. Goud en barnsteen zijn heilig voor haar en vormen haar kostbaarste bezit, een prachtige ketting genaamd Brisingamen. Deze halsketting is gemaakt door vier dwergen met zo’n vakmanschap dat het glinstert als de sterren aan de hemel. Freya was helemaal betoverd. Er wordt gezegd dat ze er zo naar verlangde dat toen de dwergen zeiden dat ze met hen moest slapen om de ketting te krijgen ze er geen bezwaar tegen had om dat te doen. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien twijfelachtig gedrag. Maar zoals het Goddelijke Vrouwelijke zegt we moeten niet alleen naar de buitenkant kijken maar met het oog van ons hart.

Dus wat betekent dit verhaal nu eigenlijk? Dwergen zijn wezens van de aarde. Ze staan ​​bekend om hun talent in het creëren van schoonheid en het genereren van rijkdom. Ze zijn het middel waarmee ideeën worden verankerd in de realiteit en het potentieel wordt omgezet in tastbare, echte creaties in de fysieke wereld. Zonder dwergen en het aarde-element dat ze vertegenwoordigen, zou de goddelijke wereld van ideeën, schoonheid en inspiratie niet tot leven kunnen komen in de fysieke wereld. Het getal vier staat voor aarding, aarde-energie en creatie. Het is de heelheid van ons – geest, lichaam, emoties en ziel. De vier dwergen vertegenwoordigen het aarde-element en de vaardigheid van manifestatie. Dit laatste is het vermogen om iets buitengewoons te creëren wanneer alle aspecten van onszelf in een evenwichtige relatie met elkaar komen.De ketting die ze maken is Freya’s bestemming. Het is haar aanwezigheid zichtbaar gemaakt in de fysieke wereld. Het is een weergave van haar ziel in verbinding met de wereld. Het is haar licht gemanifesteerd. Daarom reageert ze er zo op. Het is niet een voorbijgaande begeerte die ervoor zorgt dat ze naar de ketting verlangt en bereid is er alles aan te doen om het te krijgen. Het is een spirituele behoefte om haar licht te vervullen en naar de wereld te brengen. Het slapen met de dwergen is dus het erkennen dat ze een volledig open en accepterende relatie met de aardse wereld moet hebben om haar spirituele aard te vervullen.

Freya wordt geassocieerd met Fehu, de rune voor eigendom, vee en goud. Opnieuw zien we Freya’s goddelijke verbinding met de aarde en de overvloed die naar ons toe kan komen als we onze liefde en passie met de wereld delen. Als je met runen werkt en deze vaak trekt dan heb je een sterke affiniteit met Freya of je het nu bewust of niet. In onze moderne cultuur, waarin velen van ons grotere keuzevrijheid hebben dan ooit tevoren, begeleidt Freya ons om niet ten prooi te vallen aan de glitter. Want het is niet allemaal goud wat er blinkt. Het is een les in onderscheiding tussen essentie en uiterlijk. Dit lijkt eenvoudig maar we worden vaak verleid door de glitter in plaats van op zoek te gaan naar goud.  Freya gaat niet over de glitter ze gaat over het goud. Ze gaat over wat echt is. Het maakt niet uit of dat nu meerdere relaties zijn waarin je aanwezig en intiem bent en toegewijd aan respect en liefde met al je partners, of één partnerschap waarin je toegewijd bent aan elkaar. Ze leert ons om zinloze overdaad niet weg te stoppen omdat het kan, maar om vraatzuchtig om te gaan met het leven en alles wat het biedt. Dat is het ongetemde wilde zelf. Het schuwt aanwezigheid en echte betrokkenheid niet door oppervlakkig te zijn. Het leeft de waarheid en heeft lief.