Spirituele wijsheid Gaia & Oceaan Jaspis

Goede Wil

De Spirituele wijsheid van Gaia & Oceaan Jaspis gaat over Goede Wil . In de healing op Ziels-niveau wordt nog meer spirituele wijsheid behandeld. 

Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Boodschap van het Orakel

Goede Wil zorgt voor een win-win situatie 
Als je innerlijke vrede voelt, is het gemakkelijker om te erkennen dat je een plek in de wereld hebt en een bestemming die niemand van je kan afnemen. En als je dat inziet, is het gemakkelijker om te weten dat ook anderen hun eigen plek hebben die alleen voor hen bestemd is. Dit verwijdert angst en concurrentie, en stelt je in staat een aanmoediger te worden. Een aanmoediger is iemand die goede wil genereert. Ze zijn niet bang om iets te missen. Ze geloven in hun eigen lot en opereren in een poel van overvloed. Ze vertrouwen erop dat hun rechtmatige goddelijke erfenis aan hen zal worden geschonken volgens een liefdevolle en edelmoedige goddelijke intelligentie. Ze vertrouwen erop dat alle mensen kunnen ontvangen zonder anderen schade te berokkenen of tekort te doen. Ze geloven in win-winsituaties en weten dat de enige manier waarop de mensheid kan evolueren samen is. Dus ze willen dat anderen ook slagen. Ze zijn als het ware blij om de anderen die, bij de kosmische verkeerslichten, groen licht hebben voor te laten gaan. Ze weten dat hun tijd voor een groen licht te zijner tijd zal komen. En zo zal het zijn voor iedereen die een reis maakt over de goddelijke snelweg van het leven.

De energie van Goede Wil zet wanhoop om in vastberadenheid
Goede wil die door individuen wordt gecultiveerd, wordt onderdeel van een collectief veld. Het is als het paranormale equivalent van een groep engelen, die als cheerleaders aan de zijlijn wacht tot iemand hulp nodig heeft. Ze barsten dan uit in een ongeëvenaard enthousiasme om de diegene aan te moedigen en zijn zelfvertrouwen te vergroten. Als je ooit een sportwedstrijd hebt bijgewoond met cheerleaders, zul je weten hoe effectief die aanmoediging kan zijn om de wilskracht van spelers te vergroten zodat ze weigeren op te geven.

Kristal Mandala - Gaia & Oceaan Jaspis - Goede Wil

Hoe sterker dat veld van goede wil, dat dagelijks door individuen wordt gecreëerd, hoe meer aanmoediging beschikbaar is voor wie het nodig heeft. Het is werkelijk aanwezig. Hoewel het vooruitzicht van engelachtige cheerleaders misschien grappig is, heeft de energie van goede wil de kracht om het leven van een ander te beinvloeden en wanhoop om te zetten in vastberadenheid. Alleen al daarom is het waardevol om een aanmoediger te zijn. Het is een kracht die de moeite waard is om in onze wereld te cultiveren door simpelweg iedereen het beste te wensen. 

Goede Wil beschermd tegen slechte wensen en vloeken
Er is echter nog een voordeel aan goede wil. Voor degenen die het bewust cultiveren, wordt het een beschermend veld tegen slechte wensen, wat het tegenovergestelde is van goede wil. Slecht wensen en vloeken zijn op angst gebaseerde energieën die óf door goede wil worden afgestoten óf erdoor worden geabsorbeerd en getransformeerd. Als ze er al zijn hoeft je niet met die energieën om te gaan of te reageren, je hoeft er zelfs helemaal geen aandacht aan te besteden. Je hoeft je alleen maar te concentreren op hoe goed het van binnen voelt om iedereen te willen laten winnen in hun spirituele spel van het leven. Je krijgt aanmoediging terug wanneer je die nodig hebt, en net zoals jij tegen het universum zegt: “Ik wil dat iedereen wint!” zegt het Universum tegen jou: “Ik wil dat je wint!