Voorstellen Isis Kwarts

Vrouwelijke energie

Een Isis-kristal is een enkel helder kwartskristal met een zeshoekige of zeszijdige basis. Het heeft ook een vlak aan de bovenkant van het kristal met vijf zijden. Dit bestaat uit een rechte basislijn, twee kortere lijnen aan de linker- en rechterkant die iets naar buiten hellen en dan twee langere randen aan elke kant die naar binnen buigen, elkaar aan de bovenkant ontmoeten, waardoor een vijfzijdige vorm ontstaat op het grootste helling vlak.

Isis Kwarts tekening
Isis-kristallen helpen ons toegang te krijgen tot vrouwelijke energie
Voor mannen en vrouwen kan deze energie voor koestering, verbinding en heling zorgen evenals verlichting door een actieve deelname aan het leven te stimuleren vanuit een ontvankelijke, open en accepterende positie. Door het leven volledig te omarmen en erdoor geraakt te worden, kunnen we groeien via een vrouwelijk pad. Het is niet het gemakkelijkste pad van alle paden, maar echte spirituele groei staat er niet om bekend bijzonder gemakkelijk te zijn. Eenvoudig wel maar niet gemakkelijk. Het is in ieder geval wel gemakkelijker dan een leugen te leven door je goddelijke natuur te vernietigen en als gevolg daarvan te lijden aan aanhoudende depressie, angst, wanhoop en hopeloosheid.

Vrouwelijke energie gaat niet alleen over koestering binnen een relatie, het is een manier van handelen  voornamelijk gebaseerd op instinct en intuïtie, in plaats van intellect. De vrouwelijke benadering wordt geëerd door wijze, verlichte leraren, zowel mannen als vrouwen. Hun handelswijzen worden niet vaak begrepen door het gemiddelde bewustzijn, omdat ze zo gevorderd zijn op het goddelijke pad. Wat deze wijzen uit alle tradities gemeen hebben met elkaar is dat ze elke misplaatste arrogantie hebben opgegeven die gebaseerd is op een verbroken verbinding met het Goddelijke. Vanuit die misplaatste arrogantie zou iemand kunnen geloven dat hij beter dan het Goddelijke weet wat er moet gebeuren en wanneer. Het is zo’n opluchting om te beseffen dat het ons is toegestaan, dat we er zelfs toe aangemoedigd worden om dit op te geven en door te gaan met het leven zoals het is.

Door ons bezig te houden met wat werkelijk is, in plaats van met hetgeen we wensen, kunnen we ons goddelijke potentieel sneller realiseren. Wat we ook verlangen, of het nu een materieel bezit is of een diep spiritueel verlangen zoals vereniging met het geliefde goddelijke, het is allemaal een uitdrukking van de waarheid in ons hart. Soms zijn die waarheden gehuld onder een obsessie voor techno-gadgets, maar het echte verlangen dat schuilgaat onder zelfs het meest schijnbaar alledaagse, ego-gedreven verlangen, komt vanuit de waarheid van ons hart (vrijheid, liefde, empowerment, dienstbaarheid enzovoort). Soms denkt het ego dat die waarheden te koop zijn in de vorm van een auto. Naarmate we groeien, ontwikkelt ons bewustzijn zich en verandert onze relatie met de materiële wereld. Echter alles op het pad dient, of we het in de gaten hebben of niet – zelfs een voorbijgaande obsessie zoals het bezitten van een Porsche. 

De vrouwelijke weg wordt steeds aantrekkelijker voor ons als we erop vertrouwen dat onze eigen verlangens ons zullen leiden op het pad en hetgeen we echt willen en nodig hebben, op een diepgaand en waarheidsgetrouw niveau, in overvloed tot ons zal komen als we ons overgeven aan wie en wat we zijn. We moeten het willen vastgrijpen opgeven en leren ontvangen. Om dit te doen, moeten we vertrouwen op de welwillende aard van het universum en onze ervaringen van gebrek, armoede, hebzucht, overgeslagen worden of iets anders dat wantrouwen heeft veroorzaakt helen. De verzorgende energie van het vrouwelijke kan ons helpen ons voldoende geliefd en gekoesterd te voelen, zodat we het verleden en de pijn ervan kunnen loslaten en met een open hart  in het huidige moment kunnen stappen. Het kan enige tijd duren, maar als we het stap voor stap doen, zullen we vooruitgang ervaren.

Deze meer vrouwelijke manier loslaten vereist dat we altijd een plan hebben, altijd weten waar we heen gaan en hoe we daar gaan komen. Dit is de reden waarom reizen zo’n goede leraar kan zijn op het vrouwelijke pad. Wanneer we er namelijk bewust voor kiezen om onszelf uit onze bekende wereld te halen, zijn er zoveel factoren waar we geen controle over hebben. Dit geeft ons de kans om ons te laten bewegen door iets dat groter is dan wijzelf, namelijk het leven zelf. Dat kan enorm inspirerend, opwindend maar ook soms ronduit angstaanjagend aanvoelen. Het vrouwelijke omarmen betekent accepteren dat er momenten zijn waarop we een duidelijk plan hebben en zelfs de middelen om het tot leven te brengen maar daarnaast ook momenten dat we geen idee hebben waar we heen gaan en kunnen we maar één stap tegelijk zetten. Hoewel onze samenleving ons misschien vertelt dat dit niet acceptabel is, verzekert vrouwelijke wijsheid ons dat het dat wel is. Wanneer we voldoende vertrouwen hebben kunnen we het onbekende tegemoet te treden omdat goddelijke magie, het rijk van Isis en haar helende krachten, echt kan gebeuren. 

Het vrouwelijke pad gaat meer over het leren luisteren naar ons buikgevoel dan over de toekomst duidelijk voor ons te zien vanuit een hoger perspectief. Natuurlijk zal het laatste zo nu en dan gebeuren. Echter het vrouwelijke pad eren betekent de hogere visie gebruiken wanneer die wordt verleend mmar ook je niet af te keren van het leven en de ervaring als die visie er niet is om je te leiden. We vertrouwen op ons instinct en ons hart en we maken er het beste van met wat we op dat moment tot onze beschikking hebben. We vertrouwen erop dat alles wat we nodig hebben om de volgende stap te zetten, in ons zit. Deze benadering stelt ons in staat om echt grip te krijgen en spirituele groei en transformatie te ervaren (dus niet enkel externe verandering maar interne verandering  die nodig is om ​​echte verandering in de kwaliteit van onze levenservaringen te bewerkstelligen).

We hebben de mannelijke energie nodig om acties uit te voeren en de kracht te hebben om te bewegen wanneer dat nodig is. De vrouwelijke benadering van vertrouwende overgave trekt de mannelijke energie aan wanneer dat nodig is. Dan is het weer het vrouwelijke dat interne groei genereert vanuit onze levenservaringen. Zo worden we wijs. Als je ooit iemand dezelfde fout keer op keer hebt zien maken, alsof hij of zij lijkt te leven maar niet echt wordt beïnvloed door het leven om te groeien, dan hebben ze behoefte aan het ontwikkelen van meer vrouwelijk bewustzijn. De vrouwelijke energie in ons is dat deel van ons dat kan ontvangen en daarom door het leven kan worden bewerkt. Als we enorme veranderingen in ons leven doorvoeren (relaties of banen verlaten of verhuizen) dan vereist dat veel mannelijke energie. Als je ooit een baan of relatie hebt verlaten, maar je vindt na een veelbelovende nieuwe start dezelfde problemen in de volgende, dan heb je de beperking van verandering door mannelijk bewustzijn ervaren. Het is nodig maar niet genoeg. Alleen met vrouwelijk bewustzijn kan interne groei plaatsvinden, in plaats van enkel de uiterlijke schijn van verandering.

De alchemie van transformatie vereist dat we toestaan ​​dat ons zelf “instort” zodat een nieuw zelf kan worden geboren. Hiervoor hebben we een bepaalde mate van vrouwelijk bewustzijn nodig, zodat we ons voldoende gesteund voelen om het proces te laten plaatsvinden. Hoe sterker dat vrouwelijk bewustzijn in ons is hoe meer we in staat zijn om de goddelijke vuren van de alchemie te verdragen. Hoe meer aanwezig en verbonden we zijn met ons lichaam op spiritueel niveau, hoe beter we het transformatieproces kunnen verdragen. Als we onvoldoende vrouwelijk bewustzijn hebben, zit het lichaam nog steeds vol met onopgeloste pijn en zijn we niet in staat om aanwezig te zijn voor ons spirituele licht in dat lichaam. We kunnen dan onmogelijk de transformationele druk verdragen die gepaard gaat met de volgende groeifase. Je gaat ook geen berg beklimmen zonder voorbereiding als je van plan bent om levend en wel te blijven, zo is het ook met de spirituele berg van helende transformatie en groei. We bereiden ons voor op de taak. Als we als het ware de berg willen beklimmen en naar het volgende niveau in onze groei en ontwikkeling willen reiken, kunnen we een beroep doen op Isis. Ze stelt ons in staat om de goddelijke vuren van het leven niet te weerstaan.

Dit gebrek aan weerstand is geen zwakte, maar een versterkte kwetsbaarheid. Veel vrouwen en mannen denken dat kwetsbaar zijn betekent zwak zijn. Dit is gewoon niet waar. Kwetsbaar kunnen zijn zonder angst kost veel kracht. Het geeft ons echter ook een soort macht. In zachtheid laten we waarheden, inzichten en krachten tot ons komen en door ons handelen omdat we ons nergens voor terughouden. Inderdaad, we kunnen heel duidelijk zien en weten vanuit kwetsbaarheid. We hoeven niet tegen het leven te vechten om sterk te worden waarbij we namelijk ook het risico lopen hard, defensief en ontoegankelijk te worden op gevoelsniveau, hoe sociaal en vriendelijk we ook lijken te zijn. Het wordt dan onmogelijk om mensen dichterbij te laten komen. Ook al houd je van iemand en die ander van jou echte intimiteit en nabijheid zal niet vaak ontstaan. Je laat namelijk niemand toe in je wezen, diep in wie je bent, je kunt een ander niet ontvangen en trekt je terug waardoor de mogelijkheid van diepere energetische verbinding niet benut wordt. Meestal voel je je gewoon niet op je gemak om kwetsbaar te zijn, wat echter wel nodig is als we een ervaring van onszelf met een ander willen delen.

Zo kun je niet zo diep in de verbinding komen met anderen. Hierdoor zal er altijd een gevoel van behaaglijkheid en zelfs beleefdheid in je interacties zijn, maar de onderlinge band gaat zelden verder dan dat ondanks het feit dat je misschien jaren met elkaar omgaat. Dit is natuurlijk niet slecht, maar zo kun je ook niet de levendigheid ervaren (soms angstaanjagend, opwindend of beide) die gepaard gaat met het oprecht delen van jezelf met een ander zonder terughoudend te zijn. Zonder de vrouwelijke energie is het oprecht geven en delen van jezelf niet mogelijk, en dus krijg je in een relatie niet het gevoel dat je dichter bij elkaar komt of dat je relatie kan groeien tot voorbij vooraf bepaalde grenzen. Hoeveel moed, energie, vriendelijkheid, talent en bewustzijn je ook hebt echt contact maken en je eigen verlangens delen met een ander word tot op een bepaalde hoogte gedwarsboomd door de mate van je weerstand om je over te geven aan de vrouwelijke stroom. Misschien verandert dat in de loop van de tijd. Laten we hopen dat we allemaal meer openstaan ​​voor het leven naarmate we groeien, in plaats van ons ervan af te keren. Maar dat is altijd onze keuze.

Diegene die verkeerde opvattingen hebben over vrouwelijke energie stellen het gelijk aan passief, zwak en op de een of andere manier inferieur aan dynamische activiteit. Als we ons beschaamd en ‘minder’ voelen vanwege gevoeligheid of gevoel, wat veel voorkomt in de moderne cultuur waar gevoel over het algemeen onderdoet voor intellect, dan kost het een enorme inspanning en moed om de kracht van vrouwelijkheid aan te boren en te vinden. Gelukkig zullen degenen onder ons met voldoende spirituele wijsheid om dit te beseffen een hart hebben dat groot genoeg is om veel moed te bezitten. Vrouwelijke energie stelt ons in feite in staat om in het leven te duiken in plaats van te proberen het naar onze hand te zetten. Het geeft ons energie om te handelen. Isis zat ook niet met haar vingers te draaien of voelde zich hulpeloos en jammerend over haar situatie, ze handelde, voelde en was betrokken. En wat een geweldige resultaten kwamen van haar vastberadenheid, bekrachtigd door het vrouwelijk gevoelsbewustzijn van haar eigen hart en haar vindingrijkheid bij het gebruiken van welke vaardigheden dan ook die ze tot haar beschikking had (waaronder het vragen om hulp en het toestaan ​​van anderen om haar te helpen wanneer ze het nodig had). Met Isis en het Isis-kristal zijn we in staat om ons te manifesteren door dezelfde vastberadenheid die zij toonde.

Meer lezen over de werking van Isis Kwarts