Voorstellen Isis

Hulpbronnen

Isis, de oude Egyptische godin van het leven, magie, heling en bescherming, staat ook bekend als de godin van 10.000 namen. Er wordt gezegd dat Isis alles in haar wezen bevat. Hoe spiritueler een wezen is, des te meer bevatten ze in zich, vanuit een plaats van onvoorwaardelijke liefde, zonder hun individuele essentie te verliezen. Haar verhalen zijn talrijk en verteld in enigszins verschillende versies, maar het essentiële verhaal van haar liefde, heling, vindingrijkheid en vrouwelijke mix van kwetsbaarheid en kracht, blijft intact. Isis hield van Osiris, die haar echtgenoot en de koning van Egypte was. Onder zijn macht was alles goed in de wereld. Hij reisde om zijn grote wijsheid te delen om andere gemeenschappen te helpen. Isis regeerde goed tijdens zijn afwezigheid. Haar gezag stond buiten kijf en de liefdevolle heerschappij van Osiris ging door met haar eigen wijze hand. Er was er echter één die niet in die liefde deelde. Osiri’s broer Set werd verteerd door jaloerse woede jegens Osiris.

Set bouwde een prachtige kist van hout, ivoor en andere kostbare materialen, volgens de exacte afmetingen van Osiris. Onder het mom van het aanbieden van een geschenk nodigde Set Osiris uit om in deze op maat gemaakte doos te stappen. Osiris had geen kwaad in zich en omdat hij niets vermoedde, deed hij wat Set vroeg. Set spijkerde de kist snel dicht, vulde hem door een kleine opening met lood en wierp hem in zee. Toen Isis hoorde van het lot van haar geliefde echtgenoot, was ze er kapot van. Ze wist ook dat de doden niet konden rusten zonder een behoorlijke begrafenis, dus ging ze op zoek naar het lichaam van haar man. Haar zoektocht bracht haar naar Byblos. Alwaar de dienstmaagden van de koningin, die gefascineerd zijn door Isis tragische verhaal, haar schoonheid en haar talent voor het creëren van exquise parfums van bloemen. Zij kiezen er dan ook voor om die parfum te dragen. De koningin van Byblos raakt geïntrigeerd en bedwelmd door de parfums die haar dienstmaagden dragen en vraagt ​​hoe ze eraan zijn gekomen. Als ze het verhaal hoort, wordt ze geraakt door de kwaliteiten van Isis en nodigt ze haar uit in het kasteel om voor haar zoon, de jonge prins, te zorgen. Isis stemt erin toe.

Na een tijdje gaat ze van de jonge prins houden en besluit ze hem met onsterfelijkheid te zegenen. Ze laat hem aan haar vingertoppen zuigen en elke avond dompelt ze hem onder in het vuur dat ze heeft gemaakt. Er komt nieuws over deze vreemde gebeurtenissen en op een avond verbergt de koningin zich in de kamer om het met eigen ogen te zien. En ja hoor, Isis maakt zich klaar om het kind in het vuur te dompelen. De koningin raakt in paniek, ontsnapt uit haar schuilplaats en probeert in doodsangst haar kind te redden. Isis scheldt haar uit en legt uit dat ze hem aan het voorbereiden was om een ​​god te worden, maar de acties van zijn moeder hebben dit nu voorkomen. De koningin verontschuldigt zich en biedt aan om Isis te helpen het verloren lichaam van Osiris te vinden. De koning van Byblos had de prachtige kist al gevonden en zonder de geschiedenis ervan te beseffen, had hij deze in het koninkrijk geïnstalleerd. Hij was zo ontroerd door de schoonheid ervan dat hij er geen afstand van kon doen.

Zodra de waarheid aan het licht komt, wordt de kist bevrijd uit de koninklijke vertrekken en teruggebracht naar Isis. Ze reist ermee terug naar Egypte en verbergt het langs de rivier de Nijl tot de volgende ochtend, wanneer ze de juiste begrafenisrituelen kan voltooien die de ziel van haar man Osiris zullen bevrijden. Set struikelt over de kist en in ongeloof en huilende woede scheurt hij hem open, snijdt het lichaam van Osiris in veertien stukken en verspreidt ze over het land. Isis hoort wat er is gebeurd en wordt ondergedompeld in nieuwe diepten van verdriet. Ze begint het land af te zoeken naar elk stuk van het lichaam van haar man, totdat op één na alle stukken zijn gevonden. De fallus is opgeslokt en opgegeten door een krab. Met behulp van haar helende magie voegt Isis alle resterende stukken samen en vormt een nieuwe fallus van goud en was. Ze verandert dan van gedaante, verandert zichzelf in een kleine valk en waaiert haar vleugels zo snel uit dat de levensadem in het dode lichaam van haar man wordt geblazen. Het is net genoeg voor hen om samen een goddelijk kind te verwekken.

Osiris is er zeker van dat het verdriet van Isis zal genezen door de geboorte van dit goddelijke kind. Hij is vrij om zijn aardse lichaam te verlaten en te leven als koning van de onderwereld, de doden beschermend. Het goddelijke kind wordt uiteindelijk geboren en wordt Horus genoemd. Hij is een zonnegod met het hoofd van een valk. Hij is nobel, wijs en wordt sterk en wordt een heer van oorlog, bescherming en de lucht. Hij heeft puurheid maar ook straatwijsheid vanwege wat er met zijn ouders is gebeurd. Hij wordt een krachtige uitdager van de duistere heer Set, en een kracht van goede en wijze heerschappij in de wereld.

Isis komt naar ons met dit verhaal om haar grote wijsheid, haar helende kracht en haar oneindige vindingrijkheid te delen. Ze leert ond dat er altijd een andere manier is. Soms geven gidsen deze lering door als een simpele uitspraak: “Zoek naar het derde pad.” Wat ze hier bedoelen, is dat we vaak denken dat de dingen zwart of wit zijn, of dat een uitkomst succes of mislukking is, maar er zijn eindeloze manieren waarop dat kan gebeuren. We moeten ons er gewoon iet mee bemoeien en het laten gebeuren door actieve, gepassioneerde intelligentie, en nooit de essentiële droom opgeven. We moeten bereid zijn om de details van het uiteindelijke resultaat los te laten.

Kristal Mandala - Isis & Isis Kwarts - Zij zal altijd Zegevieren

Voor Isis zegevierde de liefde. Het heeft de dood van Osiris of het kwaad van Set niet voorkomen. Het behoedde haar niet voor groot verdriet. In feite was het verdriet wat haar ertoe aanzette door te gaan totdat ze een manier kon vinden om de ziel van haar geliefde tot rust te brengen. Dat verdriet leidde haar op een reis die anderen magie en de wegen van goddelijkheid leerde. Het realiseerde ook de geboorte van een goddelijk kind dat de redder van velen en de verdediger van goedheid in de wereld zou worden. Een volledig scala aan emotionele ervaringen en uitdagingen bleef haar niet bespaard, maar de godin in haar – dezelfde goddelijke energie als de onsterfelijke ziel in ieder van ons – stelde haar in staat uitdagingen om te zetten in overwinningen door grote vindingrijkheid. Elke crisis was een stap voor haar goddelijke reis. Ze verzette zich nergens tegen, hield niet eens rekening met de mogelijkheid van mislukking en bleef gewoon aan het leven vasthouden, ook al vergde het wendingen die haar hart braken. Door een gepassioneerde, vindingrijke interactie met haar levenservaringen, zegevierde ze over jaloezie, kwaad en zelfs de dood door nieuw leven voort te brengen.

Haar gave is vindingrijkheid, kracht, moed en inspiratie. Wanneer Isis ons leven binnenkomt, fluistert ze ons de herinnering aan onze goddelijkheid toe. Soms zouden we in de val kunnen lopen door te geloven dat gezegend zijn met het goddelijke betekent dat we niet meer hoeven te strijden. Toch wordt ons in de mythen en wijsheidsleringen van de godinnen getoond dat ook zij leven en zich daarom in de sfeer van het leven bevinden met dezelfde strijd, verliezen en triomfen als wij. Hun ervaringen zijn niet zo verschillend van de onze, maar de manier waarop ze ermee omgaan is dat wel. Isis leert ons dat liefde altijd een weg zal vinden. We moeten niet opgeven, gehecht zijn aan de uitkomst en ons ook niet laten afschrikken als het een afgang lijkt te worden.  Liefde zal zegevieren, maar we moeten het een kans geven om dat te doen. Het goddelijke heeft hulpbronnen waarvan we niets weten.  Als alle hoop verloren lijkt zal het Goddelijke Horus voortbrengen zo gezegd. Dit nieuwe leven is de weg vooruit, de oplossing, de hand van genade die naar ons uitreikt en ons de “herrijzenis van de dood” aanbiedt.
Isis draagt ​​dit “Herrijzenis-mysterie” in zich. Het is een geschenk van opstaan ​​uit de dood, uit groot verdriet en verlies. Door onuitsprekelijke verwoesting, in een hoopvolle staat van vernieuwing en grotere spirituele volwassenheid geraken.

Met de wijsheid van achteraf, is Horus in staat om het kwaad van Set te herkennen zonder zijn eigen goedheid te verliezen en is daarom een ​​krachtige verdediger tegen hem. Degenen onder ons die zuiver van hart zijn, hebben misschien de neiging om niet te verwachten dat het kwaad opduikt, en zijn vaak geschokt als dat wel gebeurt. Werken met Isis is erg nuttig omdat ze ons helpt om te groeien in begrip, zodat we krachtigere pleitbezorgers van liefde in de wereld kunnen worden, zonder het bestaan ​​van duisternis te ontkennen. In het verhaal van Isis, terwijl ze tijd doorbrengt in Byblos en het jonge koninklijke kind in vuur dompelt, leert ze ons iets anders van waarde. We leren dat door gepassioneerde betrokkenheid bij de vuren van het leven, zelfs als we bang zijn dat ze ons verbranden, we gesterkt worden in onze goddelijkheid. Het is het koninklijke kind – de ziel – dat goddelijk wordt. Soms kan het ego het gevoel hebben dat het levend verbrand wordt, omdat het de ervaringen doorstaat die het leven hem brengt en sommigen zullen het ego uitdagen totdat het voelt alsof het stervende is. Groei komt niet alleen voort uit prettige ervaringen, dat weet je vast al uit eigen ervaring. De angstige moeder-energie probeert te overbeschermen uit angst voor het leven tot het punt dat de groei wordt belemmerd. Dit aspect wordt vertegenwoordigd door de koningin die bang is voor haar kind, omdat ze niet begrijpt dat zijn ziel wordt geboren door de vreemde acties van het Goddelijke Vrouwelijke. Ze ziet alleen het vuur en de pijn op egoniveau. Isis scheldt haar uit omdat ze wil dat de moeder haar zoon toestaat om door het proces te gaan om goddelijk te worden gemaakt.

We hebben vertrouwen en liefde nodig om die goddelijke reis te laten plaatsvinden.  De reis naar onze ontwakende goddelijkheid neemt ons niet weg van het volledige scala aan ervaring. Het stelt ons wel in staat om aanwezig te zijn in ons leven en er met toenemende vindingrijkheid mee om te gaan. Zo kunnen we uiteindelijk elk moment, of het nu schijnbaar licht of duisternis is, gebruiken in dienst van de liefde.