Voorstellen Lakshmi – Eigenwaarde

Welzijn, rijkdom en spirituele verlichting

Het Goddelijke is overal zelfs in het duister
Lakshmi is de goddelijke godin van welvaart en spirituele verlichting uit de oude spirituele tradities van India. Ze is sensueel, vrouwelijk en mooi. Zij zegent diegenen die van haar houden met aantrekkelijkheid, rijkdom, charisma, spirituele talenten en verlichting. Haar energie helpt ons niet enkel het licht in ons of in de schepping te herkennen maar ook te erkennen dat er duisternis bestaat. Als we duisternis accepteren kunnen we ermee werken om onze eigen spirituele groei te dienen. In India is de aanwezigheid van licht en donker naast elkaar algemeen aanvaard zonder het te verbergen en zonder het te ontkennen. Het is er allemaal, als onderdeel van het bestaan, en bereid om gezien te worden. Dat is de paradox van het Goddelijke, het is overal zelfs in het donker.

Uitstijgen boven strijd tussen het licht en de duisternis
Lakshmi zegent ons met zoveel van wat het leven te bieden heeft, van spirituele verlichting tot grote materiële rijkdom en welzijn. We kunnen het alleen ontvangen als we accepteren dat duisternis net zo goed een rol speelt in het goddelijke drama van het leven als het licht (het kan soms zelf een krachtige leraar zijn). Lakshmi helpt ons uitstijgen boven de strijd tussen het licht en donker in en om ons heen. Haar wijsheid en zegeningen worden verkregen door de worstelingen die we doormaken toe te staan. Als we ons niet afwenden van de duisternis maar ermee werken kunnen we  vanuit ons hart leven en eenvoudig het pad van liefde bewandelen.   
Als we met de energie van Lakshmi werken kunnen we onze identificatie met onze worstelingen opgeven en erkennen dat ze een methode zijn om ons bewustzijn te ontwikkelen.  Zo kan uiteindelijk het gouden licht van het Goddelijke zich door ons heen manifesteren. Door te accepteren dat de uitdagende conflicten tussen licht en donker onze groei dienen, kunnen we ons ook open stellen voor het hogere doel van dit conflict namelijk de geboorte van ons goddelijk bewustzijn. Wanneer we klaar zijn om liefde boven alles te dienen ontstaat er acceptatie en totale overgave aan het onvoorstelbare goddelijke plan van creatie.

Door openheid en acceptatie kunnen we ontvangen
Zo worden we een open kanaal en leven we het leven vanuit een goddelijk perspectief. Door die openheid en acceptatie is er minder behoefte om het Goddelijke te dwingen om in onze geloofssystemen te passen. Daarnaast zijn we beter in staat om het mysterie en de onvoorspelbaarheid van het Goddelijke te verdragen. Alleen dan wordt ons de overvloed aan materiële en geestelijke gaven van Lakshmi vrijelijk geschonken. Lakshmi leert ons, in de volledigheid en grenzeloosheid van haar gaven, dat uiteindelijk alles het pad van liefde kan dienen. Het gaat erom hoe we reageren op dingen, mensen of situaties, niet onze mening erover. Onderscheiden we de waarheid en handelen we ernaar, zonder oordeel, maar met een vast gevoel voor de keuze die resoneert met ons hart. Ze staat voor onfeilbare goede smaak, onderscheidingsvermogen, eigenwaarde en zelfrespect.

Eigenwaarde
Het is zoveel gemakkelijker om open te staan ​​voor het leven als we een fundamenteel besef van eigenwaarde hebben. Als we onszelf toestemming geven om zelfrespect en eigenwaarde te cultiveren, gedragen we ons van nature anders. We geloven niet meer dat we ons moeten verdedigen tegen onze levenservaringen en geloven in plaats daarvan dat het leven ons wil koesteren zoals we zijn. Als we gevoelig zijn, kunnen we ons gedegradeerd voelen door het gebrek aan respect van een ander voor ons. Lakshmi helpt ons om gecentreerd te blijven in ons gevoel van eigenwaarde en te beseffen dat de houding van anderen over hen gaat – niet over ons, en op geen enkele manier een weerspiegeling is van onze eigenwaarde. Lakshmi helpt ons dit te realiseren en geen oordeel te vellen over onze eigenwaarde op basis van de erkenning die we wel of niet van anderen krijgen. Dit is erg bevrijdend, het helpt ons om voor onszelf de waarde te bepalen van wat we doen en wie we zijn. Als je in de openbaarheid staat en kritiek krijgt dan helpt Lakshmi je gecentreerd te blijven in je licht en door te gaan met je werk.

Kristal Mandala - Lakshmi & Dendritisch Agaat - Goddelijke Vrijgevigheid

Het gevoel “niet goed genoeg zijn” helen
Werken met Goddelijke Vrouwelijke energie zal veel van ons vragen in termen van persoonlijke heling. Lakshmi is daarop geen uitzondering. Zelfs de intentie om met Goddelijke Vrouwelijke energieën te werken zijn voldoende om het helingsproces op gang te brengen. Door het weken met de energie van Lakshmi kunnen we ook ons gevoel van “niet goed genoeg zijn” tegenkomen waardoor het eerst pijnlijker wordt voordat het beter voelt. Want als ons verlangen naar haar zegeningen van schoonheid en rijkdom voortkomt uit het willen compenseren van “ons niet goed genoeg voelen” dan zal haar zegen zijn om de “niet goed genoeg wond” te helen voordat er iets anders tot ons kan komen. Dus als we bij alles wat we ontvangen het gevoel hebben dat we niet goed genoeg zijn of het niet verdienen dan kan ze niet veel anders doen dan de onderliggende pijn naar boven te brengen om te helen. 

Gebrek aan waardering en respect kan zorgen voor  een subtiel afbrokkelend effect waardoor ons gevoel van eigenwaarde beetje bij beetje verdwijnt. Dit beseffen we vaak pas als we onszelf erop betrappen dat we onszelf naar beneden halen en vragen ons af waarom we dat blijven doen. Het kan ook zijn dat we niet eens meer de moeite nemen om iets of iemand te bereiken die we echt willen omdat we vinden dat ons verlangen er iet toe doet. We kunnen er zelfs zo aan gewendt zijn dat mensen ons niet echt begrijpen of zien dat we het zelfs opgeven om gezien te willen worden. Dit is vooral triest bij zielen met zo’n prachtig licht dat simpelweg door haar aanwezigheid de wereld kan helen. Lakshmi zou ons graag willen helpen om dit te veranderen zodat mensen die naar ons kijken ons ook echt zien. 

Meer open staan voor het leven om geluk toe te laten
Lakshmi leert ons daarom ook om onze kwaliteiten niet langer te verbergen, maar ze vrijelijk te laten zien. Jezelf meer openlijk met anderen delen, niet uit onvolwassen eigendunk, maar uit volwassen zelfrespect. Dat is slechts een van de vele zegeningen van Lakshmi, en een manier om ons open te stellen voor veel meer van haar gaven. Lakshmi brengt ook geluk als een energie die ons in staat stelt om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn en bewust de ontvangen kansen te benutten. Je zou het synchroniciteit kunnen noemen. Sommige mensen zijn hier gemakkelijker toe in staat dan anderen omdat ze meer open staan voor het leven en goedheid verwachten zonder zich te hechten aan hoe of door wie of wanneer het verschijnt. Lakshmi heeft dezelfde vrolijke, speelse en open energie. Door met haar samen te werken kunnen we beter aansluiten op haar manier van in de wereld zijn en neemt ook ons ​​vermogen om ‘geluk te hebben’ toe.