Voorstellen Heliotroop

Innerlijke Christus

Heliotroop, ook bekend als bloedsteen, is donker, rijk groen en lijkt eigenlijk op de huid van Matangi. Het is afkomstig van verschillende locaties over de hele wereld en is relatief gemakkelijk te vinden, goedkoop en vaak verkrijgbaar in sieraden of als trommelstenen. Het krijgt de naam bloedsteen voor de rode druppeltjes die de steen kleuren en waarvan soms wordt gezegd dat het druppels van het bloed van Christus op de groene aarde zijn. Christus zelf was een rebel. Hij verwoestte tempels, verijdelde het gezag, werd boos in plaats van gehoorzaam en kalm te zijn, en werd afgewezen, zelfs geminacht en bespot door de meeste mensen om hem heen. Hij was moeilijk. Hij werd bespot en verkeerd begrepen. Hij was echter ook trouw aan zichzelf en probeerde zijn goddelijke missie te dienen, zelfs tijdens momenten van twijfel.

Als een outcast verwierp hij de samenleving niet, maar hij begreep dat zijn rol in de sociale evolutie van hem zou vragen om “de knuppel in het hoenderhok te gooien” met nieuwe ideeën en manieren van zijn. Hij moest conventionele overtuigingen en houdingen uitdagen om de degenen die zo tot slaaf waren gemaakt door angst te bevrijden. We blijven werken met de leringen van Christus, waarbij we de samenleving (één hart per keer) bevrijden, in de liefdevolle genade van het goddelijke. Er is een verschil tussen een benadering van de rol van outcast vanuit je Ziel of het hebben van een egowond waardoor je je afgewezen voelt door de samenleving. Het verschil is te vinden in onze bereidheid en ons vermogen om met de wereld om te gaan vanuit een positie van empowerment en zelfacceptatie. Bij het hebben van een egowond voel je angst en schaamte omdat je er niet bijhoort en dat je ervoor word veroordeeld en belachelijk gemaakt. Als je dit allemaal los kunt laten (het zijn namelijke problemen van anderen niet die van jou) kun je naar voren te stappen in wie je ben met kracht, liefde, en een verlangen om jouw gaven te delen met zoveel mensen als je maar kan raken.

Als het er op aan komt, is er niet zoiets als normaal. Er is alleen de mate waarin we bereid zijn te accepteren dat we verschillend zijn, de mate waarin we onze individualiteit en uniciteit aankunnen, en de mate waarin we de delen van ons kunnen accepteren die we allemaal gemeen hebben. De behoefte aan verbinding, erbij horen, liefde en intimiteit ervaren, een bijdrage leveren of een erfenis achterlaten zijn belangrijke menselijke drijfveren. De verschillen die we in ons hebben, zijn unieke hulpmiddelen die ons in staat stellen om toegang te krijgen tot deze gemeenschappelijke behoeften en om uitdrukking te geven aan ons goddelijke licht. Dit is hetzelfde goddelijke licht in de hele schepping, alleen uitgedrukt door vele en gevarieerde lampen. 

Heliotroop helpt ons te accepteren dat de innerlijke Christus van zowel de goddelijke rebel en de gewone mens allemaal als god/godin in het heilige lichaam zijn gewikkeld om een unieke levenservaring te manifesteren. Het helpt ons ons geaard te voelen in ons lichaam en open te staan ​​voor onze ziel. In de astrologie wordt heliotroop geassocieerd met het teken Vissen dat ook het teken voor Christus is, en met het twaalfde huis, de plaats waar alles wat niet in de andere huizen past, wordt gedumpt. Het bevat alle taboe-onderwerpen, met name spiritualiteit en het onbewuste, het mysterieuze en mystieke, en plaatsen die over het algemeen buiten de reguliere samenleving functioneren, waaronder gevangenissen, occulte scholen en psychiatrische instellingen. Het twaalfde huis is een behoorlijk interessant onderdeel in iemands astrologische kaart. Het zal vaak hun verborgen sterke punten en worstelingen laten zien, evenals hun potentieel om het goddelijke in hen tot uitdrukking te brengen.

Wanneer we met heliotroop werken, leren we hoe we toegang kunnen krijgen tot datgene wat de samenleving niet kan accepteren en om het functioneel te maken. Dat lijkt misschien een beetje vreemd, maar denk eens aan de manier waarop onze samenleving over dagdromen denkt. Is het functioneel, een teken van luiheid of een symptoom van slechte concentratie dat tot slechte resultaten zal leiden? Als we onze behoefte om af en toe te ontsnappen aan de dagelijkse wereld niet eens kunnen erkennen dan kunnen we uiteindelijk een belangrijk ingrediënt voor creativiteit en probleemoplossing blokkeren. Dagdromen speelt in feite een waardevolle rol om onze geest open en ontvankelijk te houden voor mogelijkheden. Het stimuleren van onze verbeelding vergroot ook ons ​​vermogen om toegang te krijgen tot de mystieke ervaring van het goddelijke, wat op zijn beurt het gevoel bevordert dat het leven zinvol, leuk en rijk is.

Werken met heliotroop kan ons helpen om gezonde manieren te vinden om een ​​beetje gek te zijn en dingen in ons leven door elkaar te schudden. We moeten wel krankzinnig zijn als je de wereldzaken en samenlevingen ziet doorgaan op een manier die niet houdbaar is. We kunnen het niet accepteren, ook al zegt bijna iedereen dat we het moeten verdragen, medicijnen moeten nemen en moeten stoppen met klagen. Krishnamurti verwoordde het treffend toen hij zei: ‘Het is geen maatstaf voor gezondheid om goed aangepast te zijn aan een ernstig zieke samenleving.’ 

Kristal Mandala - Matangi & Heliotroop - Bestaande Waarde

Heliotroop helpt ons de moed te vinden om onze kracht terug te nemen, trouw te blijven aan wat we weten en energie te steken in het helen ervan. Net als Matangi neemt het dat wat verstoten is en helpt ons het voordeel ervan te vinden door het in ons spirituele voordeel te veranderen.

Op fysiek niveau zou heliotroop het bloeden stoppen. Soldaten droegen het bij zich om oorlogswonden te helen. Op spiritueel en energetisch niveau kan het werken met heliotroop helpen het verlies van energie uit onze wonden (zoals wonden van afstoting) te stoppen. In plaats daarvan leert het ons om die energie binnenin te laten circuleren voor onze eigen heling. Om zo kracht te krijgen om het te kunnen trotseren  (misschien met de hulp van Ishtar) en heilige woede (met Sekhmet) te vinden die we nodig hebben om op te staan ​​en onszelf te zijn. Als we de neiging hebben om onze energie (bloed staat meestal voor levenskracht) weg te geven en niet genoeg voor onszelf te houden, kan bloedsteen ons helpen herinneren dat we ook voor onze eigen behoeften moeten zorgen. Voor helers is dit zo belangrijk. Je moet gezond en krachtig blijven want het is belangrijk werk dat je doet. Hoe verleidelijk het soms ook is, je moet jezelf niet als minder belangrijk behandelen dan degenen die je dient. Je bent een goddelijk licht en dat moet je eren door voor jezelf te zorgen, net zoals je voor anderen zorgt. Vaak is dit iets wat we moeten leren. We moeten ons realiseren dat we net zo liefde, respect, zorg en koestering waard zijn als degenen die we proberen te dienen.

Door de reis van een heler te maken, kunnen we onbewust een rolmodel worden voor anderen over hoe we waarheidsgetrouw vanuit het hart leven met vrijmoedigheid en liefde. De hartstochtelijke toewijding die zovelen hebben voor Lady Gaga is hiervan een voorbeeld en laat zien hoe hard dit nodig is en waar mensen naar hunkeren. Het hoeft niet zo in het openbaar of in een vleesjurk te gebeuren. Onze keuze om waarheidsgetrouw te leven oet wel zichtbaar zijn zodat anderen het zien en erdoor geïnspireerd kunnen worden. Zodat ook zij de innerlijke reis kunnen maken die nodig is om hun gevoel van goedkeuring van anderen terug te winnen en het om te zetten in goedkeuring die van binnenuit aan het zelf wordt gegeven.

Net als de geschenken die Matangi schonk om macht over zijn vijanden te hebben (wat in feite betekent dat je macht krijgt over de wond die ervoor heeft gezorgd dat we onze macht aan een ander hebben gegeven), werd heliotroop in het oude Egypte en Babylon gebruikt om een ​​vijand te verslaan. Er werd gezegd dat het iemands kracht zou vergroten. Dit doet het door energie terug naar ons energieveld te leiden in plaats van het te laten wegvloeien of weg te laten bloeden. Energetische uitputting of bloeding kan optreden wanneer we verstrooid zijn, niet gefocust, of verstrikt raken in de drama’s of projecties van anderen, in plaats van resoluut terug te keren naar onze eigen waarheden, gevoelens en belichaamde sensaties. Een snelle manier om het energetische bloeden te stoppen en terug te keren naar een belichaamde aanwezigheid in het hier en nu is met behulp van een stuk heliotroop of door een beroep te doen op de Kristallen Engel van Heliotroop.

Onder de afwijzing van dat wat als anders wordt ervaren, schuilt angst en soms ook jaloezie. Mensen kunnen onbewust proberen datgene te vernietigen wat hen ongemakkelijk maakt of onopgeloste problemen over een ongeleefd leven kan triggeren. Heliotroop helpt ons de kracht te vinden die we nodig hebben om niet in die projecties te vervallen. Het ondersteunt ons om misplaatste schuldgevoelens los te laten die ons misschien doen geloven dat we de lasten van anderen moeten dragen. Dit is disfunctioneel en zorgt voor het kleineren van ons zelf  in plaats van ons licht te laten schijnen en anderen te inspireren hetzelfde te doen. Dit geeft energie en revitaliseert emotioneel, psychologisch en als gevolg daarvan fysiek. Heliotroop zal ons helpen begrijpen hoe heilzaam zijn beschermende en moedbevorderende eigenschappen kunnen zijn. Vooral voor degenen onder ons die authentiek willen leven, door onze verschillen niet af te wijzen maar te vieren. Dit is de radicale onvoorwaardelijke liefde van de innerlijke Christus, die de gebroken harten en geesten van de wereld confronteert maar uiteindelijk heelt.

Meer lezen over de werking van Heliotroop