Voorstellen Matangi

Verschil

In de oude traditie van India is Matangi de godin van de outcast, van alles wat door de samenleving wordt afgewezen en als buiten de beleefde en respectabele samenleving wordt beschouwd. In het kastenstelsel van India, waarvan Matangi de heraut is, staan ​​deze mensen bekend als onaanraakbaren. In onze samenleving zijn dat de nerds, underdogs, daklozen, gevangenen, zieken, geesteszieken of iedereen die er niet helemaal bij past. Culturele conditionering heeft daar veel mee te maken. In India en veel delen van Zuidoost-Azië betekent is het als goeroe betiteld worden een teken dat je erkend wordt en gezien wordt als onderdeel van de spirituele cultuur. Het is helemaal niet ongewoon. Als je in het Westen jezelf goeroe noemt, wordt je wellicht met veel argwaan en wantrouwen beschouwd, als een sekteleider of een charlatan die uit is op financieel gewin door anderen te bedriegen. Of die reactie uiteindelijk juist of volledig onterecht is zal misschien pas later bewezen worden. Ze kun je zien dat culturele conditionering veel te maken heeft met welk standpunt we innemen.

Matangi is de beschermgodin voor de sociale outcast in elke cultuur en wie die mensen uiteindelijk zijn, verschilt per cultuur. Ze wordt vaak afgebeeld als donkergroen, maar kan ook blauw of rood van huidskleur zijn, en wordt door velen aanbeden als een beschermer, redder en schenker van heling en voorspoed. Matangi is een tantrische versie van Saraswati. De reguliere westerse cultuur heeft de neiging om Tantra te zien als heilige seksualiteit, maar het is zoveel meer dan dat. Veel interesse voor Tantra is er in de werelden van spiritualiteit, heilige relaties en seksualiteit en tot op zekere hoogte yoga. Er zijn tal van workshops en bijeenkomsten die beweren tantrisch te zijn, simpelweg omdat ze een focus hebben op seksualiteit. Het woord seksualiteit simpelweg uitwisselen met Tantra is onjuist. Als we Matangi als tantrische godin willen leren kennen, moeten we begrijpen dat hoewel ze met ons kan werken om onze seksualiteit te helen, dit niet haar primaire focus is. Tantra is als een vorm van sjamanisme in die zin dat het een pad is dat gewijd is aan heelheid. De sjamaan probeert alle werelden van het bestaan ​​te leren kennen en te leren navigeren door die werelden voor heling.

De beoefenaar van Tantra probeert alle werelden van het bestaan ​​te kennen, niet alleen om er doorheen te navigeren, maar om hun ervaring in die werelden te integreren, zodat ze het Goddelijke als levend in alle dingen gaan herkennen en daardoor gelukzaligheid en vrijheid van lijden vinden. Wanneer we aan een tantrisch pad beginnen dan gaan we actief op zoek naar de afgewezen, verloren, taboe-delen van onszelf, die we eerder ten koste van alles vermeden, met de bedoeling ze te accepteren en uiteindelijk de heiligheid van die delen te ontdekken. Dit is een pad van heling en goddelijk ontwaken. Seksualiteit kan daar een onderdeel van zijn. Echter vaker gaat het erom dat we leren om andere aspecten van onze emotionele en fysieke ervaring onder ogen zien, te accepteren en te integreren. Zodat we onszelf tot een soort vrede kunnen brengen met onze angsten, zoals misbruik, armoede, ziekte en dood.

Tantra omvat het hele leven. Voor de meesten van ons zijn er delen van het leven waar we gemakkelijker van houden dan van andere. Tantra vraagt ​​ons te onderzoeken waar we ons van hebben afgewend en het uiteindelijk proberen te accepteren. Het is geen gemakkelijke weg. Gelukkig komt Matangi naar degenen die op het tantrische pad zijn om hen te helpen. Door haar vermogen om ons te ondersteunen bij het terugwinnen van de afgewezen aspecten van onszelf en ons bestaan, speelt Matangi de rol van tantrische godin en wegwijzer. De reductie van Tantra tot een uitsluitend seksuele bezigheid weerspiegelt de obsessieve focus die de westerse cultuur heeft op seksualiteit. Waarschijnlijk is dat niet voor niets zo. Want ondanks de schijn van ruimdenkendheid over seksualiteit, met seksuele beelden in reclames en muziekvideo’s, en een bloeiende porno-industrie, is in de westerse cultuur het lichaam en geest zodanig losgekoppeld dat het enige wat het Westen nog gegrond kan houden de obsessie met seksualiteit is. Het is namelijk een manier om onze interesse in het lichaam vast te houden. Zonder onze culturele obsessie met seksualiteit zou het lichaam misschien helemaal worden afgewezen. Dit zou een rampzalige afwijzing van het Goddelijke Vrouwelijke pad van ontwaken zijn. Bovendien zou het ook betekenen dat er meer werk te doen is voor de spirituele evolutie van de menselijke ziel. Want die leert ons juist om ons met liefde met het lichaam te verbinden, zodat de ziel een tempel heeft waardoor de goddelijke aanwezigheid kan worden gemanifesteerd.

Naarmate meer mensen worden aangetrokken door een helingspad dat van hen vereist dat ze contact maken met hun lichaam – om bijvoorbeeld seksuele disfunctie, depressie, gebrek aan betekenis of doel of ziekte te helen – zal de splitsing tussen geest en lichaam geleidelijk worden overwonnen. Door deze stap heeft de ziel nodig om te kunnen groeien en zijn goddelijke bestemming te vervullen om god te worden of goddelijkheid te manifesteren. Want zonder het fysieke kan men niets manifesteren, ook geen spirituele uitstraling. Het is de lichamelijkheid die manifestatie mogelijk maakt. We moeten stoppen met eindeloze eisen of perfectionistische kritiek te hebben bij het verbinden met ons lichaam. Want enkel dan kunnen we groeien naar een cultuur die wordt geleid door de gevoelens van het hart en daar hebben we alleen toegang toe door met liefde in ons lichaam te zijn. Als we vanuit het hart worden geleid, kunnen we geen gruweldaden begaan die we met ons verstand kunnen rechtvaardigen. Het hart laat het gewoon niet toe. Stel je een wereld voor waar beslissingen voornamelijk vanuit het hart worden genomen. Het is veel zachter, vriendelijker, respectvoller en duurzamer dan deze wereld die is gecreëerd met beslissingen die voornamelijk vanuit het intellect komen. Natuurlijk heeft alles een doel in de goddelijke evolutie, maar in dit stadium van de menselijke spirituele ontwikkeling moet het hart naar het middelpunt worden geleid.

In een cultuur die, om verschillende redenen (voornamelijk schaamte en angst), het lichaam grotendeels heeft gemeden ondersteunen het pad van Tantra en Matangi ons om onze verbinding met het lichaam terug te eisen als een heilig onderdeel van de goddelijke ervaring van het leven. We hebben de aanwezigheid van Matangi hard nodig. Hoe meer we liefdevol in ons lichaam kunnen wonen, hoe meer we door onze lichamelijke ervaringen kunnen leren over vrouwelijke wijsheid. Zoals de cycli van de seizoenen, het leven, de dood en de helende kracht van emoties. Naarmate we vertrouwd raken met vrouwelijke wijsheid staan ​​we meer open, met minder angst en meer vertrouwen, om eenvoudig te leren en groeien door het leven. Ons spirituele pad kan zich dan openen en als gevolg daarvan kunnen we met meer visie en passie leven. We hebben dan namelijk een beter idee van wie we zijn en wat voor ons authentiek aanvoelt, zodat we weten welke keuzes we moeten maken. We hoeven niet rond te rennen om ons levensdoel en pad te vinden. Het gebeurt namelijk van nature als onderdeel van ons helingsproces als we ons opnieuw verbinden met ons lichaam en onze heelheid. Dit bevrijdt ons dan om een ​​verstoorde relatie met onze eigen seksuele aard los te laten.

In plaats van obsessie, en de schaamte, angst en schuld die eronder schuilt, kunnen we seksuele energie op de tantrische manier ervaren als een ander aspect van het goddelijke. We kunnen onze seksualiteit omarmen en de seksuele energie uitnodigen om op te stijgen en al onze chakra’s te voeden, in plaats van alleen maar aan de basis van de ruggengraat te blijven, in het genitale gebied (Natuurlijk kunnen we ook van onze basischakra en geslachtsorganen houden als een uitdrukking van de goddelijkheid in ons). We kunnen extatische gevoelens van gelukzaligheid beginnen te voelen, getriggeredt door onze seksualiteit, maar niet daartoe beperkt. Seksualiteit en spiritualiteit beginnen te versmelten en we kunnen een ander soort extatische gelukzaligheid ervaren, waarbij alle delen van ons in liefdevolle omhelzing worden omarmd. Dat is nou tantra.

Kristal Mandala - Matangi & Heliotroop - Bestaande Waarde

Als de tantrische uitdrukking van Saraswati is Matangi verwant aan haar schaduwzus (donkere versie). Ze hebben een aantal dingen gemeen. Matangi staat ook bekend als de godin van het gesproken woord, van wijsheid en muziek. Bovendien is Matangi in het bezit van bovennatuurlijke krachten, waaronder het vermogen om je vijanden te verslaan en aan te trekken wat nodig is voor jezelf. Dit zijn nogal aantrekkelijke eigenschappen om tot je beschikking te hebben.

Matangi heeft het vermogen om wat afgewezen, verstoten of veroordeeld is om te zetten in iets dat heilig is. Als je ooit op de een of andere manier tegenspoed in je voordeel hebt gebruikt, dan ben je onder de gratie van Matangi. Matangi heeft degenen onder ons gezegend die de gave hebben om de ergste levenservaringen (zoals misbruik, degradatie, vernedering, afwijzing of verlating) te gebruiken als een katalysator om toegang te krijgen tot grotere spirituele wijsheid, liefde en kracht. Waar zij aanwezig is, kan wat terzijde werd geschoven waardevoller worden dan goud. Er is niets dat Matangi’s toegewijden wordt ontzegd omdat ze alles claimt wat er is. Ze weet dat het Goddelijke net zo goed in datgene is wat wordt afgewezen als in dat wat wordt geaccepteerd. Haar kracht stelt haar in staat schaamte en oordeel op te lossen en de goddelijke energie in alles op te eisen, zelfs dat wat het meest wordt gehaat en gevreesd. Dat opent voor haar, en degenen die met haar werken, een onuitputtelijk reservoir van energie en aanzienlijke goddelijke kracht. Haar werktuigen zijn het zwaard (dat symbool staat voor onderscheidingsvermogen en het verbreken van gehechtheden) de strop (waarmee ze ons kan vangen en ons door haar liefde naar de verlichting kan trekken) en de veena (muziekinstrument) die haar connectie met Saraswati laat zien als de godin van muziek en creatieve expressie.

Deze symbolen komen veel voor in haar iconografie, net als papegaaien, die als haar heilige dier worden beschouwd. Wanneer we contact maken met papegaaien of ze ons zoeken in de fysieke wereld of in dromen, meditaties of visioenen, verbinden we ons met de energie van Matangi voor onze eigen heling. Over het algemeen leren papegaaien ons over taal en herinneren ons eraan aandacht te besteden aan onze communicatieve vaardigheden. Ze leren ons ook hoe we met kleur kunnen werken voor heling, wat één van de manieren is waarop we weten dat we worden ingewijd in het rijk van het Goddelijke Vrouwelijke. We zullen ons daardoor vaak veel bewuster worden van (zelfs mogelijk geobsedeerd door) kleur en hoe dit onze stemming, energie en gedrag beïnvloedt. Afgezien van dit algemen heeft elke papegaai zijn eigen bijzondere boodschap voor ons. We kunnen die boodschap voelen door hun gedrag, de omstandigheden rond de interactie maar een beetje internetonderzoek kan ook helpen.

Matangi is een godin die het rebelse in ons naar boven haalt en ons aanmoedigt om onze eigen paden te bewandelen, vooral als dat betekent dat we dingen op een andere of ongebruikelijke manier gaan doen. Haar bewustzijn is het breken met sociale normen en het tarten van omgangsvormen. Met Matangi beginnen we te leren dat niets zonder goddelijkheid is. We kunnen oordelen loslaten en een niveau van vrijheid vinden dat we misschien nooit voor mogelijk hadden gehouden. Dit is praktisch op vele niveaus. Voor degenen die in het spirituele werken, kan geld bijvoorbeeld vaak een probleem zijn en niet per se omdat ze niet goed met geld kunnen omgaan. Vaak zit er namelijk een enorme blokkade rond de overtuiging dat integriteit, spiritualiteit en een goed inkomen goed samen kunnen gaan. Mensen zijn bereid advocaten of een webdesigner een hoge vergoeding te betalen, maar als het gaat om het helen van hun ziel geloven ze dat het gratis of veel goedkoper moet zijn.

Op het tantrische pad leren we de schaduw te vinden en te omarmen. In het bedrijfsleven kan dat betekenen dat bij zakelijke beslissingen rekening wordt gehouden met milieuoverwegingen. In spirituele roepingen kan het betekenen dat je je openstelt voor financiële hulp. Tantra en de tantrische godin Matangi komen naar ons toe als we onze schaduw integreren en dat omvat alles waar we ons niet helemaal comfortabel bij voelen. Dus Matangi verschijnt als een heraut van onze eigen goddelijkheid. In de schaduw ligt het (gedeeltelijk) verborgen totdat we alles opeisen wat we zijn en onszelf leren kennen als volledig goddelijk, niet alleen intellectueel, maar in al onze cellen. Matangi bestaat in alle acties, alle dingen, zelfs in die acties die als ongelukkig worden beschouwd. Ze blijft altijd in totale harmonie met het goddelijke. Voor degenen die prachtige kunst maken van drijfhout of van afval, daar is Matangi. Voor degenen die zingen over anders zijn, verstoten of afgewezen zijn, daar is Matangi. Maar ook Freegans, die leven van het voedsel dat wordt weggegooid, zijn Matangi’s kinderen. Net als Saraswati staat Matangi bekend als Nada of de energie van geluid die door de energielijnen van het lichaam reizen. Voor degenen onder ons die met geluid werken voor heling, vooral op manieren die onconventioneel of ongebruikelijk zijn, zal Matangi door ons heen werken als de goddelijke stem. Voor degenen onder ons die willen helen door middel van muziek, Matangi is altijd dichtbij ons en brengt het goddelijke licht tot leven door alles wat we doen.

Op het meest sublieme niveau helpt Matangi ons om vervuiling te overstijgen en goddelijke bevrijding te bereiken. Er wordt gezegd dat wanneer de spijsvertering krachtig genoeg is, men figuurlijk gesproken een steen zou kunnen verteren. De essentie is dat je door de goddelijke kracht van Matangi de kracht kunt krijgen om toxiciteit te overwinnen en het onverteerbare te verteren. Dit is een metafoor voor het kunnen integreren van alle aspecten van het leven. Ook die aspecten die moeilijk te accepteren zijn met vrede en gelijkmoedigheid, voorbij het oordeel en in de acceptatie dat al het leven een uitdrukking is van de goddelijke aanwezigheid die ons kan voeden. Dat is de tantrische manier.

Matangi’s energie brengt ook de praktische gave om je te helpen gifstoffen te overwinnen. Gezien de staat van onze wereld is dit zeker handig. Het gebruik van pesticiden en andere chemicaliën betekent dat fysieke gifstoffen alomtegenwoordig zijn in producten die we dagelijks gebruiken. Onze lichamen ondergaan daarnaast toenemende blootstelling aan straling van verschillende technologieën en dit kan nadelig worden voor ons welzijn. Op psychisch niveau neemt de blootstelling aan de psychologische en emotionele energieën van anderen toe (e-mail, online chat, sociale media met een constante stroom van gedachten, meningen, gevoelens en bedoelingen). Soms zal de stroom van informatie opbeurend en nuttig zijn. Maar zelfs als het nuttig is, kan de enorme hoeveelheid binnenkomende gegevens overweldigend zijn voor ons systeem. En zo kan het iets worden dat lijkt op een gif dat onze levenskracht en welzijn aantast. Werken met Matangi zal je helpen om dit alles energetisch te overwinnen. Want het zal je energieveld helpen versterken zodat je kunt werken aan hetgeen je kunt veranderen en te leren verdragen wat je niet kunt veranderen.