Healing Spiritueel Rhiannon & Amazoniet

Manifestatie vanuit Respect

De healing van Rhiannon & Amazoniet gaat over Manifestatie vanuit Respect. In Spirituele Wijsheid , Voorstellen Rhiannon en Voorstellen Amazoniet wordt nog meer spirituele wijsheid behandeld. 

Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Manifestatie vanuit Respect

Net als macht is respect vaak een verkeerd begrepen term. Het kan niet op verzoek worden gecreëerd, hoewel degenen in gezagsposities (in tegenstelling tot echt empowerment) gehoorzaamheid op basis van bijvoorbeeld angst om je baan te verliezen kunnen verwarren met respect. Het is belangrijk dat je toegang krijgt tot je eigen ervaring van respect voor jezelf want alleen wanneer we onszelf oprecht respecteren, kunnen we een gezond respect voor anderen hebben. Respect gaat niet over buigen voor een ander, of een ander op de een of andere manier boven jezelf plaatsen. Het gaat ook niet om minder zijn dan de ander of je macht overdragen aan een ander. Respect gaat over het erkennen van de fundamentele waarde van jezelf en anderen, en het recht dat elk wezen heeft om zijn goddelijke pad te bewandelen, zijn eigen keuzes te maken (of je het nu met hen eens bent, of zij met jou) en het recht van elk wezen om toegang te krijgen tot mededogen en goddelijke liefde, als ze zich er voor openstellen.

Je kunt iemand respecteren zonder hem aardig te vinden. Respect tonen aan een ander wezen is een uiting van liefde. Het is misschien geen uiting van liefde in de meer typische definitie van het woord, dat gewoonlijk wordt opgevat als het hebben van een voorkeur of bepaalde genegenheid voor iemand. Liefde uiten in de vorm van respect betekent dat je het recht van dat wezen om te bestaan ​​en vrij te zijn erkent. Respect is een erkenning van onze eigen goddelijkheid en het goddelijke licht dat in elk wezen woont. Het vereist niet dat we het eens zijn met de keuzes van anderen, maar het vereist wel dat we hun recht ondersteunen om die keuzes te maken. Evenzo  is respect voor onszelf wat ons bestaansrecht bevestigt als onafhankelijke, goddelijke wezens. Het bevestigd ons recht op gezonde relaties, een voedzaam leven en keuzes die dit ondersteunen.

Respect voor het leven gaat niet over proberen het te beheersen, maar over het eren ervan. Ons best doen om de uitdagingen aan te gaan die het met zich meebrengt vanuit een positie waarin we weten dat als het leven het ons geeft, iets in ons het naar voren heeft geroepen en we het aankunnen. Het maakt deel uit van onze levensreis. Als we onszelf respecteren, steken we tijd en energie in de dingen die voor ons belangrijk zijn. We eisen geen perfectie van onszelf of anderen, maar oprechte inspanning en de bereidheid om ons best te doen en ons goddelijke potentieel waar te maken. We zullen dan ook compassie voor onszelf hebben op die momenten dat we vast komen te zitten in twijfel aan onszelf.

Kristal Mandala - Rhiannon & Amazoniet - Integriteit

Als je worstelt om je eigen innerlijke vrijheid en licht te laten gelden of om te leven in overeenstemming met je interne waarden in plaats van de soms overweldigende aantrekkingskracht van externe krachten, dan is healing met Rhiannon en Amazoniet iets voor jou. Maar werken met hun energie is ook zinvol als je worstelt met een gebrek aan waardering of oprechte erkenning voor wie je bent en waar je voor staat. Want het is niet vreemd om dit gebrek te voelen tussen mensen die zeggen dat ze van je houden, maar jouw behoeften niet serieus lijken te nemen of er niet met respect op reageren.

Als je bij het zetten van de volgende stap op je pad van persoonlijke bekrachtiging en spirituele groei hulp nodig hebt om oude trauma’s af te werpen en te vertrouwen op je vermogen om aan te trekken wat je nodig hebt, op het perfecte moment, via je goddelijke frequentie, dan kunnen Rhiannon en Amazoniet je ook helpen.
Zij kunnen je bovendien ondersteunen bij je emotionele helingswerk dat nodig is om je energie helder te maken. Zo helder dat je innerlijke goddelijke frequentie krachtig genoeg in de wereld kan worden uitgezonden om fysieke uitdrukkingen van je innerlijke licht te creëren.