Voorstellen Rhiannon

Vrijheid

Rhiannon is een Welshe godin. Haar verhalen leren dat ze behoorde tot de natuurlijke wereld van elfengeesten, dezelfde wereld waarin de kristallen deva’s of kristallen engelen wonen. Ze verwierp huwelijksaanbiedingen van andere elfenwezens en zocht in plaats daarvan een menselijke echtgenoot. Als gevolg van deze keuze nam haar leven een aantal interessante wendingen en vonden er veel avonturen plaats. We kunnen haar keuze zien als een symbolische verwijzing naar onze eigen spirituele natuur die op zoek is naar een mens – ons lichaam – om mee te trouwen oftewel zich te verenigen om liefde te ervaren. Zo is het verhaal van Rhiannon het verhaal van menselijk spiritueel ontwaken via de kracht van het Goddelijke Vrouwelijke.

Lachend vertelt Rhiannon haar toekomstige echtgenoot dat hij over een jaar op haar moet wachten bij een heilige Tor (een heuvel waarvan de Kelten dachten dat het een toegangsweg was naar de werelden van de natuurgeesten) en dan zal ze met hem trouwen. Wanneer ons spirituele ontwaken zich verdiept, zoals tijdens onze reis zal gebeuren, heeft ons fysieke lichaam geen controle over het proces. Het zelf van de fysieke wereld kan niet zomaar een nonchalante claim op het goddelijke leggen en zeggen: “Oké, manifesteer nu goddelijke aanwezigheid!” Ook al wil onze spirituele natuur liefhebben en bemind worden door het lichaam er zijn wel regels om één coherent wezen te worden, verenigd in een heilig huwelijk dat de hemel op aarde brengt. Het belangrijkste is dat de mens een oprecht verlangen naar het spirituee moet hebben. Want het spirituele pad, het pad van ware liefde, is een uitdaging voor het menselijke zelf. De mens moet groeien en evolueren, soms door grote pijn. Als er geen grote liefde is, geen groot verlangen om de passie voor het pad te behouden tijdens al zijn uitdagingen, dan zal het huwelijk niet plaatsvinden.

Een jaar wachten staat symbolisch voor het afronden van alle fasen, een complete cyclus. In ons eigen heilige huwelijk tussen onze goddelijke ziel en ons heilige menselijke zelf, gaan we door crises van toewijding en verdieping van intimiteit en liefde. Het maakt niet uit hoeveel tijd elke fase in beslag neemt, maar het zal de voltooiing van een cyclus vergen voordat de volgende ervaring in het heilige huwelijk kan plaatsvinden. Dit zijn verschillende diepten van intimiteit en verbinding. Er is een steeds diepere verbinding en intimiteit mogelijk tussen onze spirituele en fysieke aard als deze delen van ons elkaar leren kennen, begrijpen, liefhebben en waarderen. Ons vermogen om lief te hebben neemt toe naarmate we naar een gezonder en meer gepassioneerd huwelijk tussen deze delen van ons gaan. Elke toename vereist een groeicyclus waarin bepaalde lessen worden geleerd, zodat we meer kunnen liefhebben. Dit wordt gesymboliseerd in het jaar van wachten.

Er moet een hele cyclus worden doorlopen – of het ons nu acht weken of acht levens kost – om het huwelijk te laten plaatsvinden, hetzij voor de eerste keer, hetzij op een dieper niveau (zoals een hernieuwing van geloften). Wat is geboren uit de vereniging tussen spirit en vlees, tussen goddelijk en menselijk, is de koninklijke erfgenaam. Dit is de goddelijke bestemming van liefde die de spirituele aanwezigheid in ons is gaan manifesteren. Het kan een levenswerk zijn of een soort roeping. Het kan artistieke zelfontplooiing zijn door middel van kunst of muziek. Het kan een gezin opvoeden zijn en liefhebben, biologisch of op andere manieren. Het kan de vervulling zijn van bepaalde dromen die een diepe betekenis hebben voor je hart. Het is onze bestemming om volledig en volkomen het goddelijke wezen te zijn, dat wil zeggen, de liefde die wordt gemanifesteerd door het heilige huwelijk van onze spirituele essentie en het lichaam.

Er zijn echter krachten die niet willen dat die geboorte plaatsvindt. Net als bij Rhiannon werd haar zoon die werd geboren afgenomen en men beschuldigde haar ervan hem te hebben vermoord. Het zijn Contra-evolutionaire krachten, die aspecten van het leven die tegen groei zijn. We strijden met deze krachten op een dagelijkse basis of deze nu bewust slecht of onbewust schadelijk zijn. Ze kunnen in ons zijn als de stem die zegt dat onze kunst nooit goed genoeg is of om ons heen in de stemmen die zeggen dat je onmogelijk succesvol kunt zijn in een veld waar je van droomt te werken. Dit zijn de roddelende, saboterende, ondermijnende houdingen en acties die we moeten erkennen, met mededogen moeten koesteren en onvermurwbaar het recht op toegang tot ons hart moeten weigeren. Wanneer geboorte – manifestatie van liefde – plaatsvindt, is het alsof er een goddelijk kind wordt geboren. Dat kan vele malen in ons leven gebeuren. Het gebeurt elke keer dat we een belangrijke stap op het pad zetten en op elk moment dat we in ons hart blijven en niet bezwijken onder kritiek of angst. We voelen de stroom van goddelijke kracht in ons als liefde. We zijn vrij om onszelf te zijn en van liefde te zijn, en er is niets of niemand die dat kan stoppen. Dit kan de krachten die liefde en leven willen ontkennen tot wanhoop brengen omdat dit zou betekenen dat ze hun greep op de wereld zouden kunnen verliezen – een greep die gebaseerd is op angst en de illusie van machteloosheid. Ze willen niet ‘out of the game’ bemind worden, dus reageren ze, vaak met gruwelijke intelligentie.

Ze kunnen je beschuldigen en veroordelen waardoor je schuldig zou lijken en je beschaamd zou moeten voelen. Als je je ooit schuldig en beschaamd hebt gevoeld voor iets waarvan je weet dat je het niet hebt gedaan, dan heb je uit de eerste hand de kracht van negatief geprojecteerde emoties ervaren. Het wordt vaak gezien in politieke campagnes die gebaseerd zijn op moddergooien. Waarbij je tegenstander wordt afgeschilderd als een idioot met het idee dat als je genoeg modder gooit, een deel ervan zal blijven plakken. Uiteraard zonder enig verantwoordelijkheidsgevoel of integriteit. We kunnen ook onderworpen worden aan manipulatie en machtsspelletjes in een werk- of persoonlijke situatie waarin mensen jaloers zijn en ons willen ondermijnen.
Volgens de leer van Rhiannon is het de manier waarop we erop reageren dat er toe doet. Ze probeert nooit degenen die haar aanvallen te slim af te zijn. Er is een gezegde dat je nooit moet gaan worstelen met een varken in de modder, omdat het varken er echt van geniet. Voor degenen die op het pad van liefde zijn, moeten we leren hoe we op een authentieke manier op het leven kunnen reageren. Dit betekent NIET doen alsof alles liefde en licht is door niet vechten voor wat waar is, noch betekent het meteen modder teruggooien en afdalen naar hetzelfde niveau van het bewustzijn van de aanvaller. Op die manier verliezen we onze macht en het is hoogst onwaarschijnlijk dat het voor ons goed en authentiek zal voelen om hoe dan ook op die manier te handelen.

Het betekent juist vechten met intelligentie. We hoeven niet altijd zachtaardig te zijn, maar Rhiannon leert ons dat we succesvol zijn op ons pad als we eerlijk zijn, en in die waarheid hoeven we niet te reageren – zelfs niet op de meest gemene aanval. We moeten de zuiverheid van ons wezen eren. Dan kunnen onze reacties puur en bekrachtigd zijn door de ziel, of ze nu fel of stil zijn, omdat we niets te bewijzen hebben. We zijn fundamenteel ongedeerd omdat we beseffen dat het om hen gaat, niet om ons. Wij behandelen alleen ons deel van het verhaal, en zij moeten hun deel afhandelen. Misschien kunnen we de aanvaller raken met ons medeleven, en dat is een deel van ons geschenk aan de wereld. De aanvaller is op zijn eigen reis en wat ze met dat mededogen doen (accepteren of afwijzen) is volledig aan hen en dat is zoals het hoort. Soms is dit moeilijk om te doen, en dat is ok.

Rhiannons menselijke echtgenoot verloor het vertrouwen in haar en was in de war door de omstandigheden waarin hij zich bevond. Dit overkomt ons ook wel eens. We kunnen het vertrouwen in onze goddelijkheid verliezen vanwege al het drama en het lijden dat zich om ons heen afspeelt. Er zijn tal van sluwe krachten die er alles aan doen om dit te laten gebeuren, zelfs bovenop de natuurlijke ups en downs van gezonde, liefdevolle groei. Het is gemakkelijk om verstrikt te raken in het drama van het leven. Rhiannon vertegenwoordigt de eeuwige, onverstoorbare vrije ziel van binnen, waar we altijd naar kunnen terugkeren, wat er ook gebeurt. Wanneer we in de greep zijn van contra-evolutionaire krachten die proberen de liefde in ons wezen te overwinnen – door jaloezie, angst of welke andere impuls dan ook – kunnen we het gevoel hebben dat we worden buitengesloten van ons rechtmatige koninkrijk. Jarenlang kan het lijken alsof ons de toegang wordt ontzegd tot het heilige leven waarvan we denken dat het, volgens goddelijke rechten, ons leven hoort te zijn. Je weet misschien dat je van binnen puur bent, maar het voelt alsof je vastzit onder lagen van schaamte, twijfel, angst, woede of oordeel. Hoe moeten we loskomen van die ketenen en hersteld te worden in het koninkrijk dat zo verleidelijk dichtbij lag, en toch schijnbaar zo ver weg.

We kunnen het gevoel hebben dat de enige manier om terug te keren naar dat koninkrijk is om onze verhalen van schaamte en twijfel, alsof ze echt zijn, te vertellen aan iedereen die langskomt. Dit is de neiging die sommigen van ons hebben om onze verhalen te worden, om te geloven dat we de overlevende, het slachtoffer of zelfs de dader zijn. Wij zijn niet een van die dingen. We zijn niet eens onze processen of onze pijn. Dat zijn slechts ervaringen die we tegenkomen op het pad naar heelheid als we door de ups en downs van liefde werken in ons heilige huwelijk van lichaam en ziel. Ieder van ons is een goddelijk mens. Als we echter onze ware, onschuldige en pure aard vergeten en onze ervaringen beschouwen als wie we zijn (dwz de twijfels, het verdriet, enzovoort), dan voelen we ons misschien geketend en gedwongen om onze verhalen steeds opnieuw te vertellen, gewoon om te voelen dat we op de een of andere manier leven. Als dit voor jou gebeurt, dan geloof je op een bepaald niveau in die krachten die je hebben besmeurd met leugens, oordelen en bedrog om welke reden dan ook. Hierdoor kunnen we ten onrechte geloven dat er iets mis is met ons en dat we het moeten verklaren om een manier te vinden om het te helen. Dit kan deel uitmaken van onze reis in het leven totdat we gaan beseffen dat we misschien fundamenteel in orde zijn en gewoon vrede moeten sluiten met ons verleden.

Kristal Mandala - Rhiannon & Amazoniet - Integriteit

Het voelen en loslaten van wat er in ons lichaam onopgelost ligt is waar het om gaat want opruimen zal de waarheid van je wezen onthullen. Het tijdsbestek in het verhaal van Rhiannon is vier jaar. Vier als getal verwijst naar voltooiing en heelheid zoals ook in alle delen van ons – lichaam, emotie, geest en ziel. Op het pad moeten we op een punt komen waar we de waarheid van onze zuiverheid op al die niveaus accepteren. Als we door die initiatie zijn gegaan en het vermogen hebben gevonden om de zuiverheid van onze natuur te eren, ongeacht welke ervaringen er hebben plaatsgevonden of welke last er aan onze deur wordt gelegd, dan zijn we echt vrij. De manier waarop de wereld op ons reageert, kan dan veranderen.

Rhiannon doorstond haar situatie zonder te vergeten wie ze werkelijk was. Ze maakte indruk op vele anderen met haar stille waardigheid en integriteit. Het nieuws deed de ronde over deze vorstelijke vrouw. Uiteindelijk bereikte het bericht de man die een baby had geadopteerd, die hij jaren eerder verlaten en huilend had gevonden. De vriendelijke en zachtaardige man doorzag het gelijk en kwam de godinnenkoningin zoeken. Toen het waargebeurde verhaal eenmaal naar buiten kwam, werd haar zoon hersteld in zijn rechtmatige koninklijke positie en werd Rhiannon bevrijd van haar ketenen en opnieuw erkend. Na jaren van vernedering in het openbaar, raakt Rhiannons zuivere geest genoeg harten zodat de waarheid haar kan vinden en de orde wordt hersteld door goddelijke gerechtigheid met barmhartige genade. Liefde triomfeert, door geduld en de weigering om onze eigen innerlijke waarheid op te geven, ongeacht de omstandigheden in de wereld om ons heen. Soms moeten we ervaren dat we verkeerd begrepen, afgewezen, beschaamd of oneerlijk behandeld worden. Vele van ons zullen op zijn minst een negatieve reactie hebben gehad op het tonen van hun licht. Of deze reacties uit angst voortkwamen, of haat en jaloezie die uit angst kan komen, we hebben ze moeten doorstaan. Het kan in dit leven zijn gebeurd, of we zijn herstellende van wonden uit vorige levens. We leren nu de moed te hebben om op te staan ​​en eerlijk te zijn (om uit de spirituele kast te komen) en de wereld te laten weten wie dat zijn we echt.

Rhiannon’s tijd om te schitteren en te worden hersteld naar haar ware plaats van waardigheid komt zonder inspanning van haar kant. Ze probeert niet om gerechtigheid af te dwingen. Ze blijft zichzelf en het evenwicht komt door een reeks gebeurtenissen waar ze geen controle over heeft. Ze handhaaft haar gelijkmoedigheid tijdens het hele proces. Dit betekent niet dat we geen emoties, menselijke twijfels of worstelingen mogen hebben. Het menselijke deel van ons, vertegenwoordigd door haar man in dit leerzame verhaal, verliest zijn geloof en bezwijkt voor een tijd voor de leugens en roddels. Rhiannon, die onze ziel vertegenwoordigt, is echter het deel van ons dat altijd weet wat waar is en vrij is om lief te hebben en medelevend te zijn, wat er ook gebeurt. Het is dit deel van ons waar Rhiannon ons helpt toegang tot te krijgen. De krachten van de waarheid winnen uiteindelijk altijd. Rhiannon helpt ons sterk te blijven en troost te vinden in de wetenschap dat door onze vibratie op een bepaals niveau te houden, we sneller gebeurtenissen met onze frequentie kunnen beïnvloeden dan door dingen af te dwingen of weerstand te bieden aan wat is. Rhiannons vermogen om de mensen om haar heen te vergeven is misschien verbazingwekkend. Ze kon dit echter zo gemakkelijk doen omdat ze nooit de problemen op zich nam die haar zo oneerlijk waren opgelegd. Ze verloor zichzelf nooit in het proces, ze doorstond het als onderdeel van haar moeilijke weg naar een gelukkig huwelijk en vanwege haar ongelooflijke innerlijke wijsheid werd ze niet verbitterd.

Mogen we allemaal zo genadg zijn of in ieder geval snel daartoe terugkeren wanneer we in wrok of bitterheid verstrikt raken doordat we iets op ons nemen dat niet van ons is om te dragen (zoals de verwonding of pijn van een ander, of de samenleving in het algemeen). Rhiannons wijsheid ons een andere kijk op goddelijke gerechtigheid. Ze is volkomen vrij en hoeft karma niet te bevestigen of te sturen. Aan hen die liever in het hart blijven en de rest aan het Goddelijke overlaten, laat Rhiannon weten dat dit een wijze benadering kan zijn. Want het koninkrijk werd uiteindelijk hersteld en bloeide, ondanks het nogal wankele begin, en Rhiannon behield haar keuzevrijheid, waardigheid en integriteit gedurende het hele proces. Dit betekent niet dat we niet kunnen voelen of dat we niet zouden moeten voelen. De leer van Rhiannon gaat niet over om te vergeten mens te zijn. Het gaat over het proces dat we doormaken om echt los te kunnen laten, geen wrok te koesteren en te vergeven. Dit is de ware vrijheid die voortkomt uit het besef dat niets ooit onze fundamentele zuiverheid heeft veranderd. Geen enkele ervaring, geen poging van een ander om ons te schande te maken, te veroordelen, in de steek te laten of te verraden – hoe erg de omstandigheden ook mogen zijn – kan dat deel van ons ooit beïnvloeden. We zouden kunnen geloven dat het kan, maar Rhiannon laat ons zien dat niets onze fundamentele zuiverheid van zijn kan aantasten. Als we ons dit herinneren, wat er ook gebeurt, zijn we vrij.

De geest van Rhiannon leefde in Nelson Mandela; een krachtige ziel die geloofde in de fundamentele waardigheid van de mensheid. Hij was een machtige leraar van vrijheid en hij bracht tientallen jaren van zijn leven, een ononderbroken periode van zevenentwintig jaar, opgesloten door voor zijn anti-apartheidspolitiek. Zijn geschriften laten ons zien dat pogingen om ons te ketenen en op te sluiten, ons de vastberadenheid en focus kunnen geven om ervoor te zorgen dat onze geest niet wordt gebroken, maar in plaats daarvan nog krachtiger wordt. Hij zag de gevangenis als een middel om te volharden en zijn toewijding aan het leven op de proef te stellen en om geduld te ontwikkelen. Hij leerde dat verbitterd worden iemand tot een gevangene zou maken. Zijn reacties, in plaats van zijn omstandigheden, gaven hem zijn vrijheid. Mandela was een uitzonderlijke, mooie ziel, geraakt door de genade van het Goddelijke Vrouwelijke. Diezelfde genade stroomt door Rhiannon en in ons eigen hart.

Rhiannon is betoverend door haar aard. Ze bezit de kwaliteiten van vrouwelijke gratie en een onbreekbare spirit die door niemand getemd kan worden, ongeacht de situatie die op haar wordt gedrukt. Ze is licht en ook krachtig. Zij is de creatieve, vrije geest in ons die zich in de wereld wil manifesteren. Om ons spirituele licht, onze creativiteit en onze essentie in de menselijke wereld te manifesteren, moet het fysiek verbonden zijn. Als dit niet gebeurt, blijven we gevangen in een wondere wereld van fantasie, waar alles mogelijk is. Het mag dan schitterend en mooi zijn maar niet in de zin van een concreet offer brengen in de wereld. Voor velen die sterk verbonden zijn met de spirituele werelden, is er een overvloed aan creatieve ideeën, maar soms ook een moeilijkheid om ze door te voeren en tot leven te brengen. Rhiannon laat ons zien hoe we dit heilige huwelijk kunnen bereiken, waarbij we onze vrije spirit naar de fysieke wereld brengen waar het anderen kan inspireren en voor heling van onrecht en ongelijkheid kan zorgen zonder onze integriteit of lichtheid van hart in gevaar te brengen. Als je een passie hebt om je spiritualiteit, visioenen en dromen echt in de fysieke wereld te leven, om je innerlijke en uiterlijke werelden bij elkaar te laten passen en om echt je verhaal te doen, dan is de reis van Rhiannon ook een onderdeel van je specifieke zielenreis.

Rhiannon accepteert wat er gebeurt in de loop van haar leven. Ze verzet zich nooit, maar verliest ook niet de verbinding met de kennis van haar eigen hart en wordt daarom nooit verteerd door valse schuld, schaamte of woede. Ze kent haar fundamentele aard, haar onschuld en haar verlangen om in de mensenwereld te zijn. Ze geeft de energetische wereld op om fysiek manifest te worden en haar zoon te baren die haar goddelijke offer aan de wereld is door haar heilige huwelijk. Het is niet gemakkelijk, maar het is noodzakelijk voor de uiteindelijke manifestatie van een gelukkig, hersteld koninkrijk waar het spirituele en de mens in perfecte harmonie leven (na hun nogal dramatische en uitdagende eerdere fasen in de relatie). In alle fasen van het creatieve proces veranderen de fundamentele waarden van Rhiannon nooit. Als er ‘vertraging’ is bij het verwekken van haar kind, wordt ze bekritiseerd en ondervraagd omdat ze een echte koningin is, maar ze geeft niet toe. Dit leert ons dat we soms moeten wachten tot onze creatieve inspanningen vruchten afwerpen. Er kan zoveel creatieve energie in jouw energieveld aanwezig zijn dat aan het broeden is en wacht op het moment om geboren te worden. Visioenen voor diverse projecten groeien in een energetische baarmoeder, sommigen al jaren, maar elk moet wachten tot de energie beschikbaar komt en de timing goed is voor hun geboorte in de fysieke wereld. Rhiannon baart inderdaad een zoon, wat ons laat zien dat het niet uitmaakt of we onder druk staan ​​om te produceren, commercieel levensvatbaar of artistiek anders te zijn maar we leren vooral op onszelf te vertrouwen. Soms kan het creatieve proces zelf zo krachtig en lastig zijn, dat je begeleiding nodig hebt om je authentieke, creatieve leven te leiden. Het werken met de energie van Rhiannon en Amazoniet is erop gericht je te ontwaken en te ondersteunen om uniek te leven en je creativiteit te uiten, zodat je daadwerkelijk een mooi levenspad kunt creëren, net zoals Rhiannon dat kon.