Healing Spiritueel Persephone & Robijn

Manifestatie vanuit Rijpheid

De healing van Persephone & Robijn gaat over manifestatie vanuit Rijpheid. In Spirituele Wijsheid , Voorstellen Robijn en Voorstellen Persephone wordt nog meer spirituele wijsheid behandeld. 

Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Manifestatie vanuit Rijpheid

Volwassenheid is het resultaat van het actief omgaan met onze levenssituatie zonder weerstand, driftbuien of de overtuiging dat we het slachtoffer zijn van omstandigheden. Het is de ziel die zichzelf door het leven bevrijdt. Het vereist een gevoel van persoonlijke potentie en bekwaamheid. Maar ook een fundamenteel besef van onze aangeboren waarde als een goddelijk wezen dat levenservaring heeft gekregen om wijsheid en spirituele groei te verwerven. Wanneer we proberen ons te manifesteren door volwassenheid vragen we het Goddelijke niet om ons  te belonen voor goed gedrag zoals een kind zou kunnen proberen door een ouder te vleien. In plaats daarvan nemen we de verantwoordelijkheid voor onze eigen kracht en ons vermogen om door onze problemen heen te werken. Zodat we onze frequentie verhogen naar een niveau dat overeenkomt met wat we zoeken. Dit betekent dat als we liefde in ons leven willen we leren om  zelf liefdevol te zijn – voor onszelf en anderen. Als we rijkdom willen dan leren we hoe we de gewoonte van gebrek kunnen doorbreken. Om zo te verschuiven naar een positie van dankbaarheid voor de overvloed die we al op zoveel manieren hebben. 

Het bewandelen van de gevorderde stadia van dit pad, waar je nu mee bezig bent, is eigenlijk de kans die ons wordt geboden wanneer we veel karmische genade hebben opgebouwd. Je zult dus een overvloed aan spirituele energie in je hebben. Je gebruikt die energie misschien om naar de onderwereld af te reizen of een aantal diepe uitdagingen aan te gaan. Maar je zou niet in staat zijn om dat te doen zonder grote zegeningen van licht.
Manifesteren door volwassenheid gaat in wezen over manifesteren door middel van verantwoordelijkheid voor ons eigen niveau van resonantie. Dit is waar we “de verandering zijn die we in de wereld willen zien” volgens de uitspraak die aan Mahatma Gandhi wordt toegeschreven. Door dit te doen worden we de essentiële vibratie van wat we willen manifesteren in ons leven. Dat is een volledige uitdrukking van creatieve volwassenheid omdat het terecht de verantwoordelijkheid voor ons aandeel in het proces in onze eigen handen legt. Het volwassen hart weet ook dat de details van hoe, wanneer en wie het beste in de handen van het goddelijke kunnen worden gelaten.

Kristal Mandala - Robijn & Persephone - De Innerlijke Koningin

Wanneer kun je heling van Robijn & Persephone gebruiken?

Robijn en Persephone helpen ons de interne en externe aspecten van de relatie tussen mannelijke en vrouwelijke energieën volwassen te maken. Door deze dynamiek intern te helen zullen je gevoelens, acties, passies en plannen in het leven op één lijn komen te liggen. Werken met de energie van Robijn en Persephone helpt ook als je een gebrek aan vertrouwen hebt in de verlangens en dromen van je hart. Het zal je helpen om meer te vertrouwen op je hart en voldoende respect voor je gevoelens te hebben zodat je ze gaat eren door ernaar te luisteren en te handelen. Omdat deze heling op een subtiel niveau intern plaatsvindt zul je je veiliger en geliefder voelen. Ongeacht wat er in je externe relaties gebeurt (hoewel wanneer we ons innerlijk zo voelen dit uiteindelijk ook onze externe relaties verbetert). Als je moeite hebt gehad om je dromen echt te identificeren kan de energie van Robijn en Persephone je hierbij helpen. Maar ze helpen ook ook als je weet wat je dromen zijn maar de moed mist om er verantwoordelijkheid voor te nemen en actie in de wereld te ondernemen. 

Heling met hun energie zal je helpen je innerlijke wereld te herstellen tot eenheid en liefde. Hierdoor zal een gevoel van innerlijke rust ontstaat dat een helende balsem zal worden voor oude wonden. Zo kan een nieuwe realiteit doordringen tot je innerlijke wereld en uiteindelijk uitbreiden naar je fysieke lichaam. Zo kan subtiel maar krachtig de loop van je fysieke realiteit veranderen in de loop van de tijd. Dit is vooral behulpzaam als je een onopgelost jeugdtrauma hebt door echtscheiding of overlijden. Maar ook door verlies omdat één van je ouders een verslaafde, workaholic, narcist, depressieve of een andere emotionele verwonding had die hen ervan weerhield een goede ouder te zijn om je een basisgevoel van veiligheid, liefde en erbij horen in de wereld te geven. Als je problemen hebt gehad met het accepteren van mannelijke of vrouwelijke energie – bij jezelf of bij anderen – dan zal heling met Robijn & Persephone je helpen de strijd te kalmeren en de integratie van een nieuwe en meer ontvangende houding te ondersteunen.