Voorstellen Saraswati

Geluid

Saraswati is de oude Vedische godin van geluid, heling en wijsheid. Heling met geluid, het terrein van Saraswati, wordt steeds populairder naarmate er een golf van ontwaakte soundhelers en kristalhelers optreedt. Edelsteenheling werkt ook met vibratie door middel van geluid. Het is niet gemakkelijk hoorbaar voor het fysieke oor. Echter het geluid van kristallen kan door sommigen helderhorend worden gehoord of door anderen intuïtief gevoeld. Als je ooit geluid hebt ervaren via een dreunende basluidspreker dan weet je dat geluid kan worden gehoord en gevoeld, zowel emotioneel als fysiek. Als je met kristallen schalen werk voor muziek en klankhealing dan voelen mensen ze en horen ze ze ook.

Als je een heler bent die van muziek, dans, boeken en leren houdt of geïnteresseerd bent in de kracht van je woorden en hoe je ze kunt gebruiken om te manifesteren dan ben je in contact met Saraswati. Maar ook als je je aangetrokken voelt om te zingen, muziek te leren, te studeren of je eigen wijsheid aan te boren dan roept ze ook naar jou. Saraswati is verbonden met het keelchakra bij energetische heling en het maken van keuzes op basis van onze eigen waarden – of een ander ze begrijpt of het met ons eens is dat is niet relevant.

Saraswati leert ons dat we absoluut moeten vertrouwen op de goddelijke timing zelfs als dingen te laat lijken te komen omdat de deadline in zicht is. Goddelijke timing gebeurt op het juiste moment. Zo is het gewoon. Het gebeurt niet eerder en het gebeurt niet later. Als je de neiging hebt om alles zo snel mogelijk uit te zoeken en het moeilijk vindt om achterover te leunen in chaos en elk deel van het proces zijn eigen tijd te geven dan is dit een bijzonder belangrijke les. Maar ook als je een visionair vermogen hebt en voortekenen ziet voor mensen, plaatsen, situaties of relaties is terughoudendheid, geduld en het vermogen om alles zich in zijn eigen tijd te laten ontvouwen een van Saraswati’s leringen. Als we iets proberen te haasten om de dingen voor de tijd te laten gebeuren dan kan het rommelig worden. Op die manier kun je namelijk problemen creëren die er niet hoefden te zijn. We moeten leren wanneer geduld nodig is in plaats van actie en daarvoor moeten we vertrouwen ontwikkelen in goddelijke timing.

Als we namleijk pushen in plaats van vertrouwen dan kunnen karmische lessen worden gebruikt. Die lessen zouden we misschien niet nodig hebben als we er absoluut op konden vertrouwen dat wanneer we iets van het Goddelijke vragen het antwoord zal komen op de perfecte manier en tijd. Als je je schuldig hebt gemaakt aan duwen en trekken in plaats van genade toe te staan, maak je dan niet al te veel zorgen. Het maakt je leven misschien niet gemakkelijker maar het Goddelijke heeft een manier om van alles een les te maken die uiteindelijk nuttig kan zijn. Om de zegen van Saraswati te ontvangen is vertrouwen van het grootste belang. Het is gemakkelijker om te vertrouwen als we ons de kracht van geluid herinneren. Saraswati leert ons dat wat met een duidelijke intentie wordt gezegd ook zal gebeuren. Het kan ons meenemen op onverwachte reizen maar ook chaos, ontreddering en zelfs grote persoonlijke uitdagingen veroorzaken op weg naar de vervulling van de manifestatie. Maar het zal gebeuren. Saraswati is geen kracht buiten ons, ze leeft in ons. Want wij mensen hebben ook de kracht van geluid in ons. Niets is onmogelijk, de stroom van tijd maakt dingen mogelijk. Daar moeten we op vertrouwen door geduld te leren en respect te hebben voor de scheppende kracht van het woord.

Dit is ook een van de redenen waarom we ons bewust moeten worden van onze woorden. De leer ‘waar we over spreken, brengen we tot stand’ is gebaseerd op het inzicht dat de hele schepping begint met geluid. In de Rig Veda, een heilige tekst die meer dan duizend jaar ouder is dan het christendom, en ook in de Bijbel wordt deze leer vrij beknopt samengevat met de uitspraak: “In het begin was het woord.” Geluid is voelbaarder en krachtiger dan licht bij het bewegen door water. Denk aan de diepten van de oceanen en hoe walvissen met ongelooflijke precisie communiceren in die enorme ruimte met beperkt licht. Ze doen dat door middel van geluid. We leven en ademen in wat een fysieke wereld lijkt te zijn maar het is eigenlijk een astraal veld. De wereld lijkt te zijn gemaakt van lucht, water, aarde en vuur (op één niveau). Echter als we het op een hoger niveau zouden zien bestaan ​​al die elementen van lucht, water, aarde en vuur (de bouwstenen van manifeste schepping) eigenlijk in een soort kosmische oceaan. Wat wij als realiteit beschouwen, inclusief de fysieke wereld en onze gedachten, gevoelens, sensaties, emoties en overtuigingen, worden gevormd in een lijmachtige substantie (zoals gelei of plasma) het astrale gebied genoemd. In zekere zin zijn we allemaal zeedieren die in een grotere spirituele oceaan zwemmen. Voorbij die oceaan is het goddelijke rijk. Het is het licht waaruit zelfs het astrale veld ontspruit. Om te helen of te manifesteren in de wereld hebben we dus te maken met het astrale veld. Het is onze omgeving. Elke vooruitgang die we spiritueel of anderszins maken gebeurt in overeenstemming met de staat van die spirituele oceanische omgeving waardoor we leven en ademen.

Als je als heler naast licht ook met geluid gaan werken, met intentie, woorden maar ook met mantra en zang dan springt de kracht van je werk naar een geheel nieuw niveau. Dit vereist echter ook voorzichtigheid want als je al weet dat gedachten de kracht hebben om de werkelijkheid te creëren dan kun je je woorden zien als gedachten op steroïden. Woorden zijn extreem krachtig. Door te werken met geluid in mantra – heilige woorden in gebedsvorm om bepaalde werkelijkheden te manifesteren – wordt je energie krachtiger. Je blijft natuurlijk dezelfde ziel maar de geluiden zuiveren, helen en herschikken het astrale veld binnenin en overal om je heen. Hierdoor kan meer van je zielenlicht doorstromen in eenheid met jouw lichaam. Als gevolg hiervan neemt je spirituele potentie toe. Je wordt gewoon meer van wat je bent. Werken met mantra en heilige klanken verandert zo je leven van binnenuit. Hoe gevoeliger we zijn hoe meer we direct het effect van geluid zullen voelen. Licht kan heel, heel nuttig zijn maar het beste is om met zowel licht als geluid te werken. Geluid beweegt ons vaak op fysiek en emotioneel niveau op een andere manier naar licht. Het horen van een muziekstuk kan je humeur veranderen en ervoor zorgen dat je wilt dansen. Stel je nu voor dat je opzettelijk spirituele energie aan dat geluid toevoegt met liefde voor heling. Dat  is een behoorlijk krachtige combinatie. Naarmate we ons bewust worden van deze potentie kunnen we ons meer bewust worden van waar we naar luisteren en voor onszelf onderscheiden wat goed voelt.

Saraswati leert ons dat zelfs de meest onwaarschijnlijke gebeurtenissen kunnen en zullen plaatsvinden door duidelijke intentie en geluid. Deze karmische wet stelt dat elke menselijke wens vervulling moet vinden en dat is zo’n krachtige leer. Het betekent dat alles wat we wensen uiteindelijk zal uitkomen. Het doet ons misschien beseffen dat we echt moeten oppassen met wat we wensen.  Want het zal zich manifesteren tot in onze kleinste wensen en verlangens. Soms voelt manifesteren als een spel met het leven spelen. Je zet een intentie neer en wacht om te zien hoe het zich op een eigenaardige manier zal vormen en bij je terugkomt. Hoe verfijnder je astrale veld hoe sneller manifestatie kan plaatsvinden. Hoe dichter het astrale veld in en rond iemand hoe langzamer en moeizamer dit proces kan zijn. De dichtheid van het astrale vlak wordt bepaald door de kwaliteit van de trillingen in ons lichaam en in onze gedachten, gevoelens, emoties, geloofssystemen. Maar ook in de lichamen van de mensen om ons heen. Hoe dikker en zwaarder een overtuiging bijvoorbeeld hoe dichter het astrale veld zal zijn. Als het rommelig en vol is zijn er obstakels en verduisteringen. Het manifesteren met een dicht astraal veld kan worden vergeleken met zwemmen in een oceaan waar een modderpoel, olievlek, dik zeewier, puin of misschien zelfs het wrak van een oud schip de weg blokkeert. Hoe meer onze overtuigingen op angst gebaseerd zijn hoe dichter de vibratie is die ze creëren.

Vaak zijn onze lichamen verstopt met onverwerkt jeugdtrauma of hebben de op angst gebaseerde negativiteit van de wereld om ons heen opgezogen zonder de verlichting van zuivering. Hierdoor zal ons astrale veld te zwaar en te dicht zijn voor de liefde van onze ziel om erdoorheen te schijnen en een verandering te realiseren.  Het kan frustrerend zijn om te weten dat je een goddelijke en zuivere ziel bent wanneer je het leven ervaart als een grote inspanning om negativiteit te bestrijden en je niet verslagen te voelen. Hoe onaangenaam het ook kan voelen er is niets mis met deze situatie. De liefde die je voelt is dan gewoon nog niet weerspiegeld in je levenservaring. Het is slechts een onderdeel van onze groei. We moeten niet vergeten dat het leven dat we vandaag leiden niet het hele verhaal is. Het is slechts één fase van het proces. Je ziel is een stralend goddelijk licht en het wil zijn aanwezigheid in je leven manifesteren. Zodat het geleidelijk doordrenkt wordt met de kwaliteiten van vreugde, extase en gelukzaligheid van de ziel. Dit is geen toestand waarin we nooit meer verdriet voelen maar een manier om onze oriëntatie op het leven volledig te veranderen en ons te bevrijden van onze angst om te leven. We moeten echter wel zelf het werk doen om dit proces te vergemakkelijken. Hierin helpt Saraswati ons met haar helende kracht van geluid.

De meesten van ons hebben te maken met de energie van angst in hun lichaam die heel oud is. Overlevingsangst die zijn oorsprong vindt bij onze voorouders. Dat leidt ertoe dat we nemen in plaats van ontvangen, wedijveren in plaats van aanmoedigen en ander verouderd gedrag dat niet resoneert met de zielstrilling van liefde. Angst is langzaam bewegende en plakkerige energie. Het heeft de neiging om vuil, stof en rommel aan te trekken. Dus er is, ondanks dat wat we willen naar ons toe kan komen in reactie op onze intentie, veel meer waar het doorheen moet om ons daadwerkelijk te bereiken. Soms kan wat we willen zo enorm zijn dat we wat ruimte in ons astrale veld moeten vrijmaken. Dit doen we door zwaar innerlijke werk om ‘oude wrakstukken’ op te ruimen (bijvoorbeeld het residu van trauma van relatiebreuken of familiegeheimen). Als we het innerlijke werk niet doen dan kan het vele levens duren voordat wat we manifesteren ons bereikt. Als we de wereld niet zien reageren op onze intenties dan  kunnen we hieruit afleiden dat manifestatie niet werkt of dat we het niet kunnen. Het betekent echter alleen dat we onze vibratie moeten verfijnen om zo ruimte te maken en ontvankelijker te worden voor de schepping die we in gang hebben gezet.

Kristal Mandala - Saraswati & Ammoniet - Woorden creëren Werelden

Als je een visionair persoon bent en je wilt een roeping die je ziel vervult manifesteren dan is dat geweldig. Het betekent echter ook dat je veel werk zult moeten verzetten op je astrale veld in jezelf, in je persoonlijke helingswerk, in de vibratie om je heen en in hoe en met wie je je verhoudt. Want je resoneert waarschijnlijk met een zwaardere dichtheid dan wat je wilt manifesteren. Dit kan komen omdat de energie om je heen en de overtuigingen waarmee je bent geboren meer gebaseerd zijn op angst dan op liefde. Dan heb je dus wat heling nodig voordat je droom zich kan manifesteren in de fysieke wereld. Als je iets wilt manifesteren dat resoneert op een niveau van liefde, gelukzaligheid, vrede en vertrouwen dan is dat meer een proces dan een eenmalige manifestatie. Terwijl we ons bewustzijn blijven manifesteren en ontwikkelen worden we namelijk in staat om met meer liefde en meer licht te leven. Bij elke draai van de spiraal verandert onze innerlijke wereld en dat geldt ook voor de wereld om ons heen.

We veranderen dus niet alleen onszelf maar ook de wereld om je heen zal veranderen. Hoewel het niet suggereert dat je anderen probeert te veranderen (we moeten allemaal de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen reis) is het toch zeer waarschijnlijk dat je relaties zullen veranderen als je het werk voor zelfheling doet. Je zou kunnen ontdekken dat sommige zielsverwanten op een diep niveau en voor een lange tijd met je op het pad zullen zijn. Anderen zijn misschien niet in staat om de hogere vibratie van je frequentie te verdragen. Zij kunnen misschien zelfs actief (hoewel onbewust) proberen je helende werk te ondermijnen om je op een vibratie te houden waar ze zich prettiger bij voelen. Dit kan zijn omdat ze je niet willen verliezen maar ook niet bereid zijn om het werk aan zichzelf te doen om met je mee te groeien. Op de lange termijn zal dat echter nooit goed werken want je zult uiteindelijk vrij moeten zijn om je waarheid te leven. Zelfs als dat een trieste scheiding van wegen betekent. Je zult natuurlijk ook ruimte hebben om meer mensen van gelijkaardige trillingen in je leven aan te trekken. Het kan dus een treurig deel van het pad zijn maar zeker ook een vreugdevol deel. Want wanneer je dit werk aan jezelf doet zullen de soorten relaties waarvan je kunt genieten enorm toenemen. De ervaring van liefde verdiept zich en wordt steeds meer onvoorwaardelijk, puur en heel uitgestrekt.  Manifestatie kan dan op een krachtigere manier plaatsvinden doordat je relaties neigen naar wederkerigheid. Dit betekent dat je meer van de wereld houdt en meer oprecht en intens geliefd bent door mensen die je tegenkomt. Als meer dan één persoon samenkomt om iets te creëren dan kan er magie plaatsvinden. Wanneer de extra armen, benen, ogen en hart verenigd zijn in liefde dan ontstaat er synergie.

Synergie is wanneer het gecombineerde veld van twee of meer dingen groter is dan de som der delen. De individuele kwaliteiten van elk onderdeel worden door elkaar versterkt waardoor iets groters ontstaat. Wanneer angst en trauma in ons astrale veld steeds meer worden vervangen de hogere frequenties van liefde dan beginnen we op een heel natuurlijk manier meer behulpzame en synergetische relaties aan te trekken. Synchroniciteit en vreugde worden dan onderdeel van onze natuurlijke manier van manifesteren. Het voegt zo wat variatie toe aan het harde ploeteren dat dominanter is als we in lager vibrerende, zwaardere, dichtere astrale velden werken. Het Goddelijke is altijd aan het werk en brengt je altijd dichter bij je intenties. Echter als we vanuit liefde werken in plaats vanuit angst dan is het proces zichtbaarder, directer, energieker, wilder en vreugdevoller. Er blijft natuurlijk nog steeds werk toe doen  echter er zal niet alleen hard gewerkt worden maar ook een ervaring zijn van moeiteloosheid en flow.

Een spirituele naam is een geschenk dat wordt gegeven om ons op ons pad te helpen. Het bevat – met de wijsheid van Saraswati en haar helende kracht van geluid – een zaadje dat zich in vorm zal manifesteren wanneer je de naam ontvangt en gebruikt. Het is als een persoonlijke mantra. De naam kan in de loop van je leven wel of niet veranderen. Misschien  krijgen we in dit leven geen spirituele naam maar als het nodig is kun je er zeker van zijn dat het op het juiste moment naar je toe zal komen. Nogmaals, goddelijke timing is Saraswati’s terrein. Je zult haar werk herkennen op momenten waar iets gebeurt zonder dat we erom vragen en zonder dat we het verwachten. Het is iets met zo’n perfectie dat we niet anders kunnen dan ons realiseren dat de goddelijke aanwezigheid met al zijn welwillende liefde en koestering ons dieper aanspoort om onze goddelijke bestemming te manifesteren. We kunnen helend geluid gebruiken om ons te helpen ons astrale veld te verfijnen. Zodat de wereld in ons en om ons heen veranderd en zo beter in staat wordt om de visioenen van ons hart te manifesteren. Maar we moeten wel bereid zijn om het werk te doen dat daarmee gepaard gaat. Dat betekent omgaan met de emoties – woede, angst, verlies, verdriet – die zullen ontstaan ​​als we loslaten wat eens was en ons openstellen voor wat kan zijn. Dit kan te maken hebben met het loslaten van programmering vanuit je kindtijd of een identiteit of status waaraan we ooit vasthielden. Het kan betekenen dat we dingen opgeven waarvan we eens dachten dat ze belangrijk waren. Maar ook iets anders dat ons ervan weerhoudt om voorbereid en helder genoeg te zijn om meer van ons eigen licht te ontvangen waar we het echt nodig hebben maar ook willen hebben. Er kan verdriet optreden bij het loslaten van hetgeen dat niet langer nuttig, nodig of zelfs niet meer echt geliefd is. Verdriet zal echter krachtiger zijn als hetgeen dat wordt losgelaten nog steeds geliefd is maar moet worden geofferd op het altaar van groei. Wat we opofferen op het pad van liefde is nooit een verspilling en nooit een vergissing maar dat betekent niet dat het een gemakkelijk proces is. Het kan heel pijnlijk zijn en misschien moeten we een beroep doen op alle reserves van waarheid en geloof die we in ons hebben om het proces van loslaten te doorstaan. 

Als je manifestatie niet alleen jou maar vele anderen omvat dan kun je verwachten dat je keer op keer aan je astrale veld moet werken. Je energieveld zal helder, sterk en krachtig genoeg moeten worden om de boodschappen die je brengt voldoende stabiel, direct en helder te laten zijn om de astrale velden van die vele mensen te kunnen bereiken. Stel je maar de diepten van de oceaan voor. Zeker als deze modderig of vervuild is zal alleen het felste zonlicht door de modder kunnen komen en erin doordringen om licht te brengen. Zo ook als je anderen wilt bereiken met je boodschap. Je hebt sterk licht nodig om aanwezig te kunnen zijn in het astrale veld en door de duisternis te schijnen die sommige mensen kan achtervolgen. Alleen dan kun je licht brengen in hun geest, hart en lichaam om hen verder te helpen op hun pad. Wanneer het licht helder genoeg schijnt kan het de mentale verwarring of twijfel, de emotionele angst en de oppervlakkigheid van verschijnselen op het fysieke niveau doorbreken.  Alleen dan kan het een ​​gevoel van vrede, vertrouwen en liefde brengen in de harten van degenen die je wilt helpen. Dit is hoe het werk dat we aan onszelf doen anderen echt kan helpen. Degenen die kunnen ontvangen wat je aanbiedt hebben waarschijnlijk ook al wat aan zichzelf gewerkt. Misschien al best veel. Natuurlijk zijn er ook delen van de oceaan die het zonlicht niet kunnen ontvangen omdat het gewoon te dicht is om het licht door te laten filteren en ook dat hoort bij het leven. Er zullen mensen zijn met dit soort astrale velden die zich nog niet voor het licht kunnen openen. We moeten dit accepteren en samenwerken met degenen die wel met ons kunnen werken. We proberen de natuur niet te veranderen want dat zou dwaas zijn. In plaats daarvan leren we met haar manier van werken om te gaan.

Onze zielsdoelen voor groei kunnen zich over vele levens uitstrekken. Dit leven is op zichzelf wel compleet maar het maakt ook deel uit van een groter patroon. Als we dit onthouden dan kunnen we meer compassie hebben voor de dingen die we niet onder de knie kunnen krijgen. Maar ook beseffen dat we niet alles hoeven te zijn, we moeten gewoon onszelf zijn. We bevinden ons in een ervaring van grotere ziel-manifestatie. Als jij het soort persoon bent dat groots droomt hoeft het niet te betekenen dat je dromen dit leven niet kunnen gebeuren. Alleen al het feit dat die dromen uit je hart zijn gekomen kan suggereren dat je misschien al levens hebt gewerkt om klaar te zijn voor de manifestatie ervan in dit leven. Een deel van Saraswati’s wijsheid zit echter in haar geduld. Haar intentie blijft altijd overeind en ze twijfelt nooit. Ze wacht gewoon af omdat ze weet dat het perfecte moment zal komen. Dit betekent dat alles wat er in dit leven gebeurt je eigen op het hart gerichte manifestatie dient. Ook al is het soms een uitdaging. Dus we kunnen ons eraan herinneren dat waar we over spreken zich zal manifesteren; het is alleen de vraag in welke mate en wanneer. Zelfs als het effect niet onmiddellijk is moeten we onthouden dat onze woorden kracht hebben. Door dit begrip kunnen we wijzer, voorzichtiger, bewuster en liefdevoller worden in waar we over spreken en hoe. Onthoud ook dat alles waar we over spreken zowel naar de wereld is gericht als ook naar onszelf. Onze woorden kunnen vloeken of zegeningen zijn. Als we uit het oog verliezen wat we zeggen dan is er altijd een kans om terug te keren naar ons hart en om vergeving, genade en mededogen te vragen. Alles wat we zeggen wordt uitgezonden naar een zeer oplettend, responsief en krachtig universum. Het Universum is een creatief veld waar we geen controle over hebben. We hebben er echter wel een aandeel in om te co-creëren omdat we een levend onderdeel zijn van zijn creatieve intelligentie. Zo worden onze woorden draden in een levend tapijt. Dat het leven is dat we co-creëren met de goddelijke kracht van geluid.