Healing mentaal & emotioneel Tara & Tibetaanse Kwarts

Vernederingswonden helen

Healing op mentaal en emotioneel niveau met Tara & Tibetaans Kwarts gaat over Vernederingswonden helen. Hun spirituele wijsheid op mentaal en emotioneel gebied geeft je inzicht in wat healing op dit gebied voor jou kan betekenen. In de healing op Ziels-niveau en Spirituele Wijsheid wordt nog meer spirituele wijsheid van Tara & Tibetaans Kwarts behandeld. 

Na het lezen van de spirituele wijsheid kun je ervaringen (zoals gevoelens, emoties, inzichten) vastlegging in je journal

Spirituele wijsheid op mentaal en emotioneel gebied 

Door te werken met de energie van Tara & Tibetaans Kwarts wordt je ondersteund bij het helen van je vernederingswonden. 

Vernedering heeft de neiging diepe wonden te maken
Een vernederingswond ligt onder giftige en onopgeloste ervaringen van afwijzing, meestal in het onbewuste, en zijn extreem resistent tegen heling. Afwijzing kan echt of ingebeeld zijn doordat onaangename ervaringen worden geïnterpreteerd als een afwijzing. Een voorbeeld van het gevoel van afwijzing dat aanleiding kan geven tot een diepe wond, is dat iemand het gevoel heeft dat hij als kind niet bij anderen past op school of dat hij wordt uitgelachen of gepest. Maar ook het vertrek van een ouder wegens echtscheiding of het niet aanwezig zijn van een ouder wegens ziekte, verslaving of overlijden kan voor een gevoel van afwijzing zorgen. Voor een kind kunnen deze ervaringen aanvoelen alsof ze in de steek gelaten zijn, wat neerkomt op afwijzing, en kunnen hen een diep gevoel geven van ‘wat is er mis met mij?’ Dit gevoel zit diep in de psyche van het kind. Natuurlijk kan er ook daadwerkelijke afwijzing zijn geweest. Zoals bij ongewenste zwangerschap, of de meer subtiele afwijzing van iemands karaktereigenschappen die verzorgers niet kunnen waarderen of accepteren. We zijn misschien afgewezen omdat we er niet bij hoorden of niet dezelfde achtergrond hadden als de mensen om ons heen.

Als we kwetsbaar zijn zijn we gevoelig voor afwijzing
De afwijzingswond kan heel diep gaan en treedt meestal op wanneer we kwetsbaar zijn en ons niet sterk genoeg voelen om de acties of opmerkingen van een ander eenvoudigweg op ons gezonde gevoel van eigenwaarde te laten ‘afketsen’. Dit kan gebeuren in de kindertijd wanneer we relatief weerloos zijn of tijdens een dieptepunt waar ons zelfrespect een deuk krijgt door omstandigheden buiten onze controle. Afwijzing kan ook langs de familielijn worden overgedragen, van voorouder op voorouder, via een familiesysteem dat nog niet in staat is de wond onder ogen te zien en op te lossen. Totdat iemand in de familie wijs en bewust genoeg is om dit in zichzelf te helen, door diep te graven en te beseffen dat de energie van een verwonding niet zomaar ‘weggaat’ omdat iemand overlijdt. Het moet worden doorgewerkt en opgelost, anders blijft de pijnlijke erfenis bestaan. Hoe we ook tot onze verhoogde kwetsbaarheid zijn gekomen, de vernedering als gevolg van de ervaring van afwijzing wordt een verraderlijk gif in ons.

Vernederingswonden komen tot uiting in gedrag
Het geloof in onze fundamentele onwaardigheid en niet goed genoeg te zijn komt tot uiting in verschillende gedragingen. Zoals negatieve zelfpraat, het kiezen van partners die ons niet goed behandelen, of het behandelen van ons lichaam met gebrek aan respect, kritiek hebben en ongezonde neigingen. Bij mensen met een zeer ernstige vernederingswond kan er zelfs sprake zijn van een zeer pijnlijke afsplitsing van het zelf. In dergelijke gevallen is er een gevoel van absolute haat voor het zelf, doordat het zo wreed terzijde werd geschoven en niet geliefd werd, die soms zo diep van binnen verborgen is dat de persoon zelf het nauwelijks bewust zal herkennen. Die zelfhaat kan tot uiting komen in destructief gedrag zoals rijden onder invloed, ruzie maken, mensen van wie je houdt pijn doen of wegduwen.

De vernederingswond wordt meestal met defensief gedrag verborgen dat allesbehalve vernedering of afwijzing suggereert. Arrogantie, veroordelen, superioriteit, overmoedigheid en de overtuiging dat je altijd de controle kunt houden, maskeren vaak de wond. Daaronder zit een angst om onzichtbaar te zijn, waardeloos of niet veel waard te zijn, en zich machteloos voelen om er iets aan te doen. Als het overcompenseert, kan het vernederde zelf een gezicht van schoonheid, charme, verleiding en allure presenteren, zodat niemand kan geloven dat er een probleem is – afgezien van een teveel aan zelfvertrouwen. Er is echter maar een blik vanuit het oog van het hart nodig om te beseffen dat onder de verleidelijke eigenschappen en het charisma – die zorgen voor meeslepende en magnetische persoonlijkheden – een onbereikbare eigenschap schuilgaat.

Intimiteit en kwetsbaarheid vermijden ter bescherming
Hoe warm en open dergelijke personen ook lijken, als je hun verdediging op enigerlei wijze (zelfs onbedoeld) bedreigt, zul je hoogstwaarschijnlijk te maken krijgen met een extreem krachtige opgekropte woede die de persoon moet beschermen tegen het voelen van de ondraaglijke pijn. Namelijk de pijn van de oorspronkelijke afwijzing en vernedering. Hoe helderder en mooier deze mensen lijken te branden, hoe sterker en krachtiger de vernederingswond die van binnen werkt vaak is. Ze zullen velen om zich heen aantrekken en charmeren, anderen  met een soortgelijke onbewuste wond verleiden en met een strikte (hoewel waarschijnlijk onbewuste) reeks regels om te allen tijde de controle te behouden, zodat ze de echte intimiteit en kwetsbaarheid zullen vermijden die opnieuw tot verwonding zou kunnen leiden. Ze kunnen dus heel open, gevend, genereus en ondersteunend lijken, maar als je zelfs maar een klein beetje onder de oppervlakte kijkt, merk je dat het allemaal glitter is en geen goud.

Als je zou proberen om in oprechte vriendschap binnen een centimeter van hen te komen, zouden ze zich venijnig tegen je keren en ervoor zorgen dat je nooit meer bij hen in de buurt wilt komen. Of ze proberen je op de een of andere manier te vernederen om hun gevoel van controle en macht te versterken, zodat ze niet door jou gekwetst kunnen worden. Ze zullen niet kwetsbaar voor je zijn, zelfs als je niets anders van plan was dan oprechte vriendschap. Het maakt niet uit hoe dicht je bij deze mensen wilt komen, zelfs als je als minnaar met hen in bed ligt, zul je ze nooit echt kunnen aanraken. Ze kunnen niet worden aangeraakt omdat hun innerlijke zelf zo klein is geworden en weggestopt is in zichzelf verborgen onder zoveel verdedigingslagen en littekens. Het resultaat is dat je zoveel liefde in de vriendschap of relatie kunt stoppen als je wil maar het zal niet in staat zijn om door te dringen.

Machtsspelletjes en manipulatie om te overleven
Op het eerste gezicht kunnen deze mensen erg succesvol lijken en vaak legio toegewijden hebben. Hun verleidelijke manieren kunnen erg aantrekkelijk zijn en zullen ervoor zorgen dat mensen zich speciaal, uitverkoren voelen om in hun gezelschap te zijn, totdat de machtsspelletjes en manipulaties beginnen – een meesterlijke vaardigheid die ze hebben ontwikkeld als een manier om te overleven en verdere afwijzing te voorkomen – en dan zul je hardheid en pijn gaan voelen in je interacties met deze mensen. 

Kristal Mandala - Tara & Tibetaanse Kwarts - Goddelijke Bescherming

Kenmerkend voor de vernederingswond is de neiging om zichzelf of anderen te idealiseren of te kleineren. We zijn of de beste ter wereld, of de slechtste. Het is een uiterst pijnlijke toestand om in te verkeren. Het is vooral pijnlijk in relaties, want als de wond actief is, hebben we de neiging om partners aan te trekken die ons idealiseren maar ook kleineren. Het kan erg verwarrend zijn. Het ene moment zijn we het mooiste wezen ooit, en het volgende moment zijn we helemaal niet de moeite waard. Dit veroorzaakt schaamte en onzekerheid die ons gevoel van eigenwaarde aantasten waardoor we te veel pijn hebben om nog energie over te hebben om te vertrekken en te veel angst om dichter bij de pijn van de andere persoon in de relatie te komen of deze te helen. Dit gedragspatroon is vrij typerend voor iemand die de vernederingswond uitspeelt omdat ze je in de buurt willen hebben, maar niet te dichtbij. Het is een perfect recept om verdere afwijzing te voorkomen.

Leren zien wat er werkelijk aan de hand is
Als je gevoelig bent en voor jezelf er al aan hebt gewerkt, zul je deze mensen leren herkennen en niet ten prooi vallen aan de illusies die ze zo meesterlijk creëren. In plaats daarvan kun je compassievol zijn. Vaak zijn er jaren van innerlijk werk nodig voordat je leert zien wat er werkelijk aan de hand is. Je moet de wond in jezelf herkennen en helen zodat je er hopelijk niet met een ander in verstrikt raakt. Het feit dat anderen niet zien wat er werkelijk aan de hand is, zou je in het begin misschien in verwarring brengen, maar uiteindelijk zul je je realiseren dat ze het niet zien omdat ze dezelfde onopgeloste wond in zichzelf hebben.

Afwijzing – echt of ingebeeld – kan diep in ons zelfgevoel kruipen
Het kan een koppig maar relatief onbewust geloof creëren dat we niet oké maar onwaardig zijn, vooral voor wat we het liefste willen. Het is die combinatie van koppige vastheid en onbewustheid die het zo uitdagend maakt om het te helen. We kunnen niet helen wat we niet herkennen. We kunnen deze wond meestal alleen herkennen door de effecten ervan in ons leven op te merken. We zien de symptomen voordat we de wond zien en kunnen helen. Wanneer er verwonding aanwezig is, is het alsof er zout in een open wond wordt gewreven als we zien dat iemand anders liefde, genegenheid, erkenning of bewondering ontvangt, of iets dat we zelf ook zouden willen hebben. Het is echt pijnlijk voor ons. We zouden kunnen proberen de pijn te maskeren door te oordelen en zo onze jaloezie verbergen met kritiek op de ander. We kunnen er ook voor kiezen bij de gevoelens te blijven die voortkomen uit de afwijzingswond en erkennen dat we liefde waard zijn, maar eerst moeten we stoppen onszelf af te wijzen door de oude wond uit te leven. We moeten aandacht schenken aan onze gevoelens en er verantwoordelijkheid voor nemen in plaats van anderen de schuld te geven. Oordeel of schuld is niet alleen een afwijzing van een ander, het is de afwijzing van onszelf en van onze gevoelens van pijn die aanleiding geven tot het oordeel. Natuurlijk is het moeilijk om dit te beseffen omdat de pijn zo diep begraven is dat het moeilijk is om er bewust toegang toe te hebben.

Door verantwoordelijkheid te nemen kun je helen
We hebben manieren nodig om de in het lichaam verborgen en opgeslagen herinneringen en gevoelens naar het bewustzijn te brengen. De energie van Tara & Tibetaans Kwarts kan ons hierbij helpen. Het lichaam tot bewustzijn brengen door te werken met hun energie maakt oude emotionele ‘dingen’ los en bevrijdt ons daardoor om een andere levenservaring te hebben, in plaats van voortdurend oude wonden opnieuw te ervaren omdat we niet bereid of klaar waren om de gevoelens onder ogen te zien en verder te gaan. Het kan enige tijd duren voordat je klaar en bereid bent om dit te doen. Het is echter beter en bevorderlijker om het wel te doen zeker als we erkennen wat er werkelijk gebeurt. Namelijk dat als we oordelen, er pijn in ons is die we beter kunnen accepteren. Oordelen gaan over degene die oordeelt, meer dan over de persoon waarover wordt geoordeeld. Door deze aanpak te volgen, wordt de situatie het snelst opgelost. Het betekent niet dat de ander niet ook zijn werk te doen heeft. Door verantwoordelijkheid te nemen, kun je helen. Je kunt het werk van een ander niet voor hen doen. Je kunt oordelen wat je wilt, maar het zal tot niets leiden. Je helpt ze er ook niet mee hoe ‘goedbedoeld’ je opmerkingen ook zijn.

Losbreken uit de vernederingswond
Als je eenmaal de kwaliteit van deze wond begint te voelen, zul je het veel zien in onze cultuur. Overal waar je voelt dat je niet goed genoeg bent of het gevoel hebt dat je wordt gecontroleerd door emotionele manipulatie of onderworpen bent aan overdreven controlerende regels die je fundamentele, persoonlijke vrijheden beperken is deze wond aan het werk zien. Omdat we sociaal zijn geconditioneerd om te geloven dat we liefde en acceptatie moeten verdienen, is er een diepe sociale verwonding rond afwijzing en daaruit voortvloeiende vernedering.Echter als je een passie hebt voor vrijheid en vind dat je gewoon jezelf mag zijn en je leven mag leven zoals jij dat wilt zonder de goedkeuring van anderen, dan ben je een van de dapperen die voorbestemd zijn om uit deze wond te breken. Je bent een verlosser. Je bent hier om de wond in jezelf te helen en om anderen de weg te wijzen. Als de wond in onszelf heelt – door genade, innerlijke werk, ons vertrouwen dat we kunnen worden geholpen en de bereidheid om het risico te lopen weer kwetsbaar te zijn – wordt afwijzing niet langer onmiddellijk vertaald in vernedering. Als we ons gevoel van eigenwaarde eenmaal hebben hersteld, is afwijzing slechts afwijzing. Het is gewoon een onderdeel van het leven. Je zult je realiseren en accepteren dat niet iedereen van je zal houden en dat is oké. Het gaat niet om jou, het is gewoon hun keuze en dat is prima. De kans is groot dat je ook niet van iedereen zult houden. Misschien koester je welwillendheid voor alle wezens en wil je toch sommige mensen vermijden alsof ze de pest hebben, omdat het onaangenaam voor je is om in de buurt van hun energie te zijn. Zo is het leven. Het is niet goed of slecht – het is gewoon zo. Laat oordelen los en in plaats daarvan zul je een zuiverheid van hart ontdekken.