Home » Informatie over » Mantra’s

Mantra’s

Mantra is het gebruik van geluid om het bewustzijn te beïnvloeden. Het woord Mantra zou een combinatie zijn van de Sanskriet woorden “Manasah” wat geest betekent en “tra” wat  bevrijding door beheersing van die geest betekent.

Een mantra is een lettergreep, woord of zin met een heilige betekenis. Het chanten van mantra’s is een belangrijk onderdeel van yogabeoefening. Men gelooft dat de trilling van de klanken een verheffende werking op de trilling van het lichaam heeft, waardoor een hoger bewustzijn bereikt wordt. Door mantra’s te chanten zou de ziel gereinigd worden. Het chanten (hardop of in gedachten) van mantra’s is een middel waarmee een yogi de staat van het bewustzijn wil veranderen. 

De wetenschap van mantra is gebaseerd op de kennis dat geluid een vorm van energie is met structuur, kracht en met een duidelijk voorspelbaar effect op de chakra’s en de menselijke psyche. Dus simpelweg door te chanten, zetten we trillingen in werking die effect zullen hebben. Het gaat om de klanken en daarbij maakt het eigenlijk niet uit of we de betekenis van de woorden begrijpen of niet.

Naast de trillingen die in gang worden gezet, gebeurt er nog iets anders wat belangrijk is als je een mantra chant. Door het chanten stimuleer je met je tong de vierentachtig meridiaanpunten in je gehemelte die op hun beurt de bijbehorende klieren en organen stimuleren. Hierdoor ontstaat er een chemische reactie in de hersenen en het lichaam die het bewustzijn beïnvloeden.