Home » Ken je Zelf – Ben je Zelf

Ken je Zelf – Ben je Zelf

Vanuit weten wie je bent, kun je worden wie je bent
De spiraal staat voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Het is de symbolische weergave van de weg die je aflegt, oftewel de reis die je maakt, naar het centrum van je diepste zelf en weer terug de wereld in met een dieper inzicht in wie je bent. Het haalt je uit je ego naar “dat wat binnen is”. 

Je bent op het pad … precies waar je nu moet zijn …

“Je leven is een heilige reis en het gaat over verandering, groei, ontdekking, beweging, transformatie, je visie continu uitbreiden over wat mogelijk is, je ziel versterken, helder en diep leren zien, luisteren naar je intuïtie, moedige uitdagingen aangaan, bij elke stap op de weg. ”    -Caroline Adams

Het leven is een proces om te worden wie je bent
Dit proces verloopt niet altijd even gemakkelijk. Tijdens ons leven gebeurt het vaker dat we ons anders voordoen dan we zijn, of dat we ons aanpassen aan omstandigheden. Tot op zekere hoogte hoort dit aanpassen natuurlijk gewoon bij ons leven, zodat we in harmonie met anderen kunnen samenleven en ons staande kunnen houden in de maatschappij. We moeten er echter voor waken dat dit aanpassen niet te ver doorslaat, waardoor je het contact met je zelf kunt verliezen. Je hebt je dan zo vereenzelvigd met de “rol” die je speelt dat je niet meer weet wie je diep van binnen bent.

De spiraal als symbool voor persoonlijke groei
De spiraal staat symbool voor je persoonlijke ontwikkelingsproces, voor de weg die je aflegt van je uiterlijke bewustzijn (je ego) naar je innerlijk bewustzijn (je essentie oftewel Ziel). Bewegingen tussen de innerlijke (intuïtieve, ongrijpbare) wereld en de uiterlijke (materie, gemanifesteerde) wereld worden weergegeven door de spiraal. De spiraal staat voor evolutie en groei van de geest. Het is een symbool van verandering en ontwikkeling. 

Je persoonlijke ontwikkelingsproces is een proces van verdieping dat cyclisch verloopt. Alles komt steeds terug als bij een cirkel, en dan steeds op een ander niveau.  De mens zoekt zijn weg in een spiraal. Elke keer kom je weer dezelfde obstakels/patronen tegen, maar op een dieper niveau of vanuit een andere hoek.

Ken Jezelf - Ben Jezelf

Je authentieke zelf maakt je Ziel zichtbaar en laat je stralen
Het verdiepingsproces gaat van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. 

Ken je Zelf – de weg van buiten naar binnen
via zelfonderzoek van lichaam en geest kom je in contact met je diepste kern, het “Zelf “(Ziel). Je ervaringen in de buitenwereld gebruiken om jezelf te leren kennen.

Ben je Zelf – de weg van binnen naar buiten
je Ziel zich laten manifesteren in je handelen in de buitenwereld zodat je gaat stralen.

Zowel de beweging naar binnen als die naar buiten is noodzakelijk om te worden wie je bent, om authentiek te zijn. Je kunt ze niet als onafhankelijk van elkaar zien, ze beïnvloeden elkaar.